Quyết định 1483/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

----------------

Số: 1483/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, thành phần gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- Bà Nguyễn Thuý Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban;

2- Ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng Ban;

3- Ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Uỷ viên;

4- Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên;

5- Bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp - Uỷ viên;

6- Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện khoa học Pháp lý - Uỷ viên;

7- Ông Lê Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Uỷ viên;

8- Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Uỷ viên;

9- Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Con nuôi, Tổ trưởng Tổ nữ công cơ quan Bộ Tư pháp - Uỷ viên;

10- Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp - Uỷ viên;

11- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1- Chủ trì soạn thảo các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các Kế hoạch đó sau khi được Bộ trưởng phê duyệt;

2- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

3- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới;

4- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với các cá nhân và đơn vị trong Ngành có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

5- Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp.

Điều 3. Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp gồm có:

1- Bà Bùi Thị Huyền Linh, Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;

2- Ông Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Tổ viên;

3- Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ phổ biến pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Tổ viên;

4- Bà Lê Thị Thiều Hoa, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu pháp luật Hành chính - Nhà nước, Viện Khoa học Pháp lý - Tổ viên.

5- Bà Trần Thị Hải, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên;

6- Bà Nguyễn Hương Ly, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên;

7- Bà Mai Thị Phương Hoa, chuyên viên Tổng cục Thi hành án dân sự - Tổ viên;

8- Bà Trần Thị Diệu Thuý, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính - Tổ viên.

Điều 4. Tổ Thư ký thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1830/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 6;   

- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

                                                                         

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Hà Hùng Cường

 

thuộc tính Quyết định 1483/QĐ-BTP

Quyết định 1483/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1483/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:26/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1483/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi