Quyết định 1468/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1468/QĐ-KTNN

Quyết định 1468/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1468/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành:22/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------------
Số: 1468/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học
---------------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-KTNN ngày 09/01/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học;
Căn cứ Quyết định số 1467 /QĐ-KTNN ngày 22/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin:
1. Chức năng
Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và triển khai kiểm toán công nghệ thông tin.
2. Nhiệm vụ
a) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;
b) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm;
c) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học nghiên cứu, xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán;
d) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, đoàn kiểm toán trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán;
đ) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; phối hợp, tham gia các đoàn kiểm toán dự án công nghệ thông tin;
e) Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm Tin học giao hoặc ủy quyền.
Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Biên chế và nhân sự
1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế của Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin cho phù hợp.
2.Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viên chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý viên chức của Kiểm toán nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Hữu Vạn

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi