Quyết định 1392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1392/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổ trưởng;
2. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực.
3. Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ phó.
4. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.
5. Ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.
6. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.
7. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.
8. Một số thành viên của Tổ công tác là cán bộ cấp Vụ của các Bộ, ngành liên quan do Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xem xét, quyết định.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác
1. Nghiên cứu các mô hình phát triển đảo trong và ngoài nước (chủ yếu các nước châu Á); trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc nhanh và bền vững;
2. Phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước về phát triển đảo Phú Quốc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đầu tư phát triển Đảo.
3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương liên quan đến phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác liên Bộ, ngành.
4. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; được thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác; chủ động mời các chuyên gia tham vấn theo từng lĩnh vực và mời lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan tham gia theo yêu cầu công việc.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ công tác ban hành quy chế hoạt động của Tổ và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Tổ công tác và bộ phận giúp việc. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định hiện hành và được cấp bổ sung vào dự toán của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ theo quy định.
Điều 4.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền Thông, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, NC, KTTH, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1392/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/09/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!