Quyết định 1354/QĐ-TTg 2017 Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1354/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Ủy ban quốc gia), gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia;
2. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia;
3. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia;
5. Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên thường trực;
6. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;
7. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
8. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
nhayBà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Trung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1378/QĐ-TTg.nhay
11. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
14. Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;
15. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;
16. Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;
18. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên;
19. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;
20. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Ủy viên;
21. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;
22. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Ủy viên.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 Nơi nhận:
 - Như Điều 1;
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướ
ng Chính phủ;
 - Các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, th
ành phố trực thuộc trung ương;
 - Văn phòng Trung ương;
 - Văn phòng Tổng Bí thư;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Tòa án nhân dân tối cao;
 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 - Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TCCV,  QHĐP, KTTH, TKBT, Công báo;
 - Lưu: VT, KGVX (3b).PL

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 1354/QĐ-TTg

Quyết định 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1354/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:12/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi