Quyết định 1338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1338/QĐ-TTg

Quyết định 1338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1338/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:11/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1338/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7.
Điều 2.
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.
2. Cho phép cơ quan chủ trì soạn thảo áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.
3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.
4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản cần ban hành sớm.
5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.
6. Trước ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tỉnh hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

 
 
 
DANH MỤC
VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
 
)

Số TT
Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Thời gian trình trước ngày, tháng, năm
1
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 01/01/2015
Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Bộ Công an
15/10/2014
2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, 01/01/2015
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
15/10/2014
3
 
Nghị định của Chính phủ về niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
15/10/2014
4
Luật bảo vệ môi trường, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
5
 
Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
6
 
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
7
 
Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
8
 
Nghị định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
9
 
Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
10
 
Nghị định của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Bộ Giao thông vận tải
15/10/2014
11
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
12
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
13
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quỹ bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/10/2014
14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Bộ Y tế
Tháng 9/2014
15
 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan
15/10/2014
16
Luật hải quan, 01/01/2015
Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan
Bộ Tài chính
15/10/2014
17
 
Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp
Bộ Tài chính
15/10/2014
18
 
Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Bộ Tài chính
15/10/2014
19
 
Quyết định sửa đổi Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Bộ Tài chính
15/10/2014
20
Luật hôn nhân và gia đình, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình
Bộ Tư pháp
15/10/2014
21
 
Nghị định của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Bộ Y tế
15/10/2014
22
Luật công chứng, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng
Bộ Tư pháp
15/10/2014
23
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, 26/6/2014
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
Bộ Tư pháp
30/8/2014
24
Luật phá sản, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản
Bộ Tư pháp
15/10/2014
25
Luật xây dựng, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng
Bộ Xây dựng
15/10/2014
26
 
Nghị định về quy hoạch xây dựng
Bộ Xây dựng
15/10/2014
27
 
Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Bộ Xây dựng
15/10/2014
28
 
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng
15/10/2014
29
 
Nghị định về hợp đồng xây dựng
Bộ Xây dựng
15/10/2014
30
 
Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Bộ Xây dựng
15/10/2014
31
Luật đầu tư công, 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2014
32
 
Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2014
33
 
Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2014
34
 
Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2014
35
 
Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/10/2014

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi