Quyết định 1319/2009/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1319/2009/QĐ-TTCP

Quyết định 1319/2009/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1319/2009/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:19/06/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1319/2009/QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC,
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
------------------------
TỔNG THANH TRA
 
 
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ Quy định về ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1593/2008/QĐ- TTCP ngày 06 tháng 08 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, TT Thông tin, TCCB.
TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 
 
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1319 /2009/QĐ-TTCP ngày 19 tháng 6 năm 2009
 của Tổng Thanh tra)
 
Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; khai thác, lưu trữ; cung cấp và tổng hợp thông tin theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra.
Trung tâm Thông tin có con dấu riêng; trụ sở chính đặt tại Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch 05 năm và hàng năm và các chương trình kế hoạch khác về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.
2. Xây dựng, trình Tổng Thanh tra ban hành các quy định, quy chế về tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý các hệ thống thông tin, khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.
3. Thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác, cung cấp và tổng hợp thông tin điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
4. Quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; thực hiện việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị tin học theo kế hoạch đã được phê duyệt cho các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
5. Quản trị mạng nội bộ, mạng diện rộng của Thanh tra Chính phủ; là đầu mối kết nối với mạng thông tin của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.
6. Xây dựng và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ, cập nhật thông tin lên Cổng thông tin theo quy định của Tổng Thanh tra.
7. Tổ chức thiết kế, xây dựng (tự thiết kế, thuê, mua), hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
8. Tổ chức thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính và các thiết bị hệ thống mạng thông tin của Thanh tra Chính phủ; sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống thiết bị mạng, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn và bảo mật của hệ thống.
9. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Cán bộ Thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.
10. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo sự phân công của Tổng Thanh tra.
11. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Thông tin theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.
12. Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo quy định của Tổng Thanh tra và quy định khác của pháp luật.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.
Điều 3. Nguyên tắc làm việc
Trung tâm Thông tin làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công tác của cán bộ, viên chức và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin.
 
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 
Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.
2. Các tổ chức trực thuộc của Trung tâm Thông tin gồm:
a) Phòng Kỹ thuật Công nghệ;
b) Phòng Xuất bản Thông tin.
Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng thuộc Trung tâm Thông tin do Giám đốc quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Biên chế của Trung tâm Thông tin do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.
Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin.
2. Trực tiếp chỉ đạo việc tham mưu giúp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch, các quy định, quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Tổ chức, điều hành việc triển khai các kế hoạch công tác của Trung tâm Thông tin. Tham gia chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin mang tính liên ngành khi được Tổng Thanh tra giao.
4. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm Thông tin. Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm Thông tin.
5. Phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.
6. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm Thông tin.
7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.
Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc
1. Giúp Giám đốc quản lý, điều hành công việc của Trung tâm Thông tin; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Thông tin.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc phân công và uỷ quyền. Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
3. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.
4. Ký thay Giám đốc các văn bản được Giám đốc uỷ quyền.
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Thông tin
1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Trung tâm Thông tin.
2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công đảm nhiệm; giải quyết công việc được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Kịp thời báo cáo với người phụ trách trực tiếp khi có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Chấp hành kỷ luật phát ngôn, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra, Nội quy làm việc, Quy chế văn hoá công sở của cơ quan Thanh tra Chính phủ và các quy định khác về cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định chung của Thanh tra Chính phủ.
4. Chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Trung tâm Thông tin, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.
 
Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 8. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
Trung tâm Thông tin chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra, các Phó Tổng thanh tra; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định; khi cần thiết có kiến nghị với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Điều 9. Quan hệ với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
1. Quan hệ giữa Trung tâm Thông tin với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Việc phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.
Điều 10. Quan hệ với Bộ Thông tin- Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền khác
Trung tâm Thông tin có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra thực hiện việc xây dựng và bảo vệ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Quan hệ với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể
1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Trung tâm Thông tin học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Trung tâm Thông tin, xây dựng nền nếp văn hoá, kỷ luật cơ quan.
2. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Trung tâm Thông tin, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Thông tin, về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Trung tâm Thông tin.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc, các Phó Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Thông tin có trách nhiệm thực hiện Quy định này.
2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.
3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Quy định này, Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy định
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định phù hợp với yêu cầu công tác của Trung tâm Thông tin và của Thanh tra Chính phủ./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi