Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 Hội đồng thẩm định về Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1302/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
 CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7186/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án) gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ tịch Hội đồng;
2. 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: Ủy viên;
4. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính: Ủy viên;
5. Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải: Ủy viên;
6. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên;
7. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên;
8. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Ủy viên;
9. Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Ủy viên;
10. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an: Ủy viên;
11. Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng: Ủy viên;
12. Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ủy viên;
13. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ: Ủy viên;
14. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ủy viên;
15. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ủy viên.
Điều 2. Các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người và gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tổ chức thực hiện.
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.
Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu cần) để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; bố trí ứng vốn chuẩn bị đầu tư của tỉnh để phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, NN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng
 
 
 

thuộc tính Quyết định 1302/QĐ-TTg

Quyết định 1302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1302/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:03/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi