Quyết định 130/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 130/2005/QĐ-TTg

Quyết định 130/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:130/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:02/06/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại - Ngày 02/6/2005, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trực thuộc UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo. Theo đó, Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế -Thương mại Lao Bảo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có trụ sở làm việc, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Trị và là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Ban Quản lý khu có Trưởng ban, các phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc. Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 130/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 130/2005/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 130/2005/QĐ-TTG
NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ
KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trên cơ sở Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có trụ sở làm việc, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Trị và là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 31 Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

2. Bộ máy giúp việc gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các Ban chuyên môn.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trình tổ chức bộ máy để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Biên chế của Văn phòng, Thanh tra và các Ban chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 1528/1998/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi