Quyết định 123/QĐ-TTg 2018 thí điểm lập Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 123/QĐ-TTg

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:123/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:23/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thí điểm lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh

Theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm là cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyển của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban Quản lý An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý do Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban lãnh đạo với cơ cấu tổ chức gồm: 03 phòng chuyên môn; 05 đội thanh tra và 01 đơn vị sự nghiệp công lập.

Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế.

Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm từ ngày 23/01/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 123/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 123/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BẮC NINH

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý
1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
1. Lãnh đạo Ban Quản lý:
Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.
2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm:
a) Có 03 phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức.
b) Có 05 Đội Thanh tra. Đội Thanh tra có Đội trưởng, không quá 02 Phó Đội trưởng và các công chức.
c) Có 01 đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp công lập có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và số lượng người làm việc.
3. Biên chế:
Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế.
4. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể.
Điều 4. Thời gian thực hiện thí điểm
Thời gian thực hiện thí điểm 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Sau thời gian thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
nhayKéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh được thí điểm thành lập tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 và được tiếp tục hoạt động theo Quyết định 128/QĐ-TTg ngày 26/01/2021, kể từ ngày 25/01/2024 cho đến khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với mô hình tổ chức chính thức về quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Điều 1 Quyết định 105/QĐ-TTg. nhay
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi