Quyết định 1216/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc sắp xếp, chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy và Quy định chức năng các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1216/QĐ-TTCP

Quyết định 1216/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc sắp xếp, chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy và Quy định chức năng các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1216/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:01/07/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1216/QĐ-TTCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1216/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

_________

TỔNG THANH TRA

 

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sắp xếp, chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ theo Nghị định số 65/2008/NĐ- CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ như sau:

1. Sắp xếp lại và chuyển đổi các vụ, cục, đơn vị sau:

1.1. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành chuyển đổi thành Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (gọi tắt là Vụ I).

1.2. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp chuyển đổi thành Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (gọi tắt là Vụ II).

1.3. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính- văn xã chuyển đổi thành Vụ Thanh tra khối văn hoá, xã hội (gọi tắt là Vụ III).

1.4. Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư chuyển đổi thành Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (gọi tắt là Cục I).

1.5. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 chuyển đổi thành Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (gọi tắt là Cục II).

1.6. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 chuyển đổi thành Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (gọi tắt là Cục III).

1.7. Trung tâm Tin học chuyển đổi thành Trung tâm Thông tin.

2. Các vụ, cục, đơn vị không thay đổi tên gọi, gồm:

2.1. Cục Chống tham nhũng (gọi tắt là Cục IV).

2.2. Vụ Pháp chế.

2.3. Vụ Tổ chức cán bộ.

2.4. Vụ Hợp tác quốc tế.

2.5. Văn phòng.

2.6. Viện Khoa học Thanh tra.

2.7. Trường Cán bộ thanh tra.

2.8. Báo Thanh tra.

2.9. Tạp chí Thanh tra.

3. Văn phòng, các vụ, cục và các đơn vị sự nghiệp có các phòng chức năng do Tổng Thanh tra quyết định cụ thể trong Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của từng đơn vị.

4. Văn phòng, các cục, các đơn vị sự nghiệp (Viện Khoa học Thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra, Trung tâm Thông tin) có con dấu riêng.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chức năng của các vụ, cục, đơn vị”; giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị xây dựng cụ thể Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của từng vụ, cục, đơn vị, trình Tổng Thanh tra ban hành.

Các vụ, cục, đơn vị căn cứ vào Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động do Tổng Thanh tra ban hành, có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình.

Điều 3. Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1216/QĐ-TTCP ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Tổng Thanh tra)

 

1. Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I):

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ, ngành:Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

2. Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II):

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

3. Vụ Thanh tra khối văn hoá, xã hội (Vụ III):

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại giao, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Dân tộc; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

4. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục I):

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đối với các địa phương thuộc khu vực 1, gồm 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tây, Hoà Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình; quản lý, điều hành Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo Tổng Thanh tra kết quả tiếp dân, xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

5. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II):

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hoà, Ninh Thuận; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

6. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III):

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đối với các địa phương thuộc khu vực 3, gồm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao; quản lý, điều hành Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo phục vụ hoạt động của Cục III và phục vụ cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đi công tác tại khu vực phía Nam.

7. Cục Chống tham nhũng (Cục IV):

Giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chống tham nhũng theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.

8. Vụ Pháp chế:

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác pháp chế; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

9. Vụ Tổ chức cán bộ:

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

10. Vụ Hợp tác quốc tế:

Tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ.

11. Văn phòng:

Giúp Tổng Thanh tra tổng hợp hoạt động của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra, điều phối hoạt động của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ theo chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện công tác thông tin, hành chính, văn thư, thống kê, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

12. Viện Khoa học Thanh tra:

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng Thanh tra tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

13. Trường Cán bộ thanh tra:

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và kiến thức cần thiết liên quan đến hoạt động thanh tra cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành thanh tra. Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ thanh tra gồm: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với các ngạch thanh tra viên; đào tạo bồi dưỡng theo chuyên đề, cập nhật kiến thức phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các trường đào tạo văn bằng 2 cho cán bộ thanh tra.

14. Báo Thanh tra:

Là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.

15. Tạp chí Thanh tra:

Là cơ quan Báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và Tổng Thanh tra.

16. Trung tâm Thông tin:

Trung tâm thông tin là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; khai thác, lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi