Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

___________________

Số: 965/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng  6  năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

________________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tại Tờ trình số 1194/TTr-HĐDT14 ngày 10/6/2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 375/TTr-BCTĐB ngày 15/6/2020,  

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 16/6/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Quàng Văn Hương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Quàng Văn Hương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBTVQH;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- VPQH (Cục QT; Vụ: KHTC; TT, HC, TTTH);

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số e-Pas: 41666

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

thuộc tính Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:965/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:16/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

Ngày 16/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 16/6/2020.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Quàng Văn Hương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Xem chi tiết Nghị quyết965/NQ-UBTVQH14 tại đây

tải Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi