Nghị quyết 625/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Thường Thới Tiền Đồng Tháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

Số: 625/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀN THUỘC HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 560/TTr-CP ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 1991/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Thường Thi Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thi Tiền và xã Thường Phước 2

1. Thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thi Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:

a) Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 người của xã Thường Phước 2 vào xã Thường Thới Tiền;

b) Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 người của xã Thường Thới Tiền vào xã Thường Phước 2;

c) Thành lập thị trấn Thường Thi Tiền trên cơ sở toàn bộ 15,83 km2 diện tích tự nhiên và 17.496 người của xã Thường Thới Tiền sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Địa giới hành chính thị trấn Thường Thi Tiền: Đông giáp xã Thường Lạc; Tây và Bắc giáp xã Thường Phước 2; Nam giáp xã Long Khánh A và tỉnh An Giang.

2. Sau khi thành lập thị trấn Thường Thới Tiền:

a) Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Địa giới hành chính xã Thường Phước 2: Đông giáp xã Thường Lạc; Tây giáp tỉnh An Giang, Bắc giáp xã Thường Phước 1 và xã Thường Thi Hậu A; Nam giáp thị trấn Thường Thới Tiền;

b) Huyện Hồng Ngự có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã và 01 thị trấn;

c) Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 144 đơn vị hành chính cấp xã gồm 118 xã, 17 phường và 09 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan, có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Thường Thới Tiền phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 3415

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 625/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 625/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!