Chỉ thị 06/VHTT-CT của Bộ Văn hoá-Thông tin về tăng cường công tác quy họach cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 06 VHTT-CT NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1997 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ
LàNH ĐẠO QUẢN LÝ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Trong những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ chưa được các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong Bộ quan tâm đúng mức. Tình trạng hẫng hụt cán bộ, đặc biệt cán bộ lãnh đạo quản lý diễn ra khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị. Một số cơ quan, đơn vị cán bộ lãnh đạo quản lý chỉ có một cấp trưởng, có nơi chỉ có một cấp phó. Việc thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí bị động, chắp vá, kéo dài, đã ảnh hưởng đến hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để đưa công tác quy hoạch cán bộ vào nề nếp và tiến hành thường xuyên liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược cán bộ cho năm 2000-2020 của Đảng đề ra; Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai cấp bách một số công việc sau đây:

 

I- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ, phối hợp với cấp uỷ Đảng triển khai công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị, cụ thể:

1. Rà soát đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý hiện tại của đơn vị (kể cả lãnh đạo cấp trưởng, phó của đơn vị và cấp Trưởng, Phó phòng, Ban, Khoa trong đơn vị) đánh giá những mặt mạnh, yếu, triển vọng của từng cán bộ. Đối với các Vụ Tham mưu tổng hợp và chuyên ngành không có cán bộ quản lý cấp Phòng cần đánh giá từng chuyên viên của Vụ.

2. Lập phương án cán bộ dự bị bao gồm:

- Cấp trưởng, cấp phó lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Cấp Trưởng, Phó phòng, Ban, Khoa và tương đương của đơn vị theo những tiêu chuẩn cơ bản quy định sau đây:

a. Tiêu chuẩn:

"Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực tiễn, làm việc có hiệu quả, có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm: (Trích Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII).

b. Tuổi đời: Với phương châm trẻ hoá cán bộ và từng bước thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về tuổi đời của cán bộ lãnh đạo quản lý. Trước mắt tạm thời quy định về tuổi đời cán bộ lãnh đạo quản lý như sau:

- Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị (thuộc diện Bộ quản lý) dự bị cấp trưởng: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 57 (đối với Nam) và 52 (đối với Nữ).

Dự bị cấp phó: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 55 (đối với Nam) và 50 (đối với Nữ).

- Đối với cấp Phòng, Ban, Khoa và tương đương.

Dự bị cấp Trưởng: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 50 (đối với Nam) và 45 (đối với Nữ).

Dự bị cấp Phó: Nếu thay thế ngay, tối đa không quá 45 (đối với Nam) và 40 (đối với Nữ).

c. Trình độ:

- Đối với lãnh đạo Trưởng, Phó của đơn vị (thuộc diện Bộ quản lý) có trình độ Đại học hoặc tương đương Đại học trở lên.

- Đối với cán bộ quản lý cấp Phòng, Ban, Khoa và tương đương, có trình độ Đại học và tương đương hoặc Trung học nhưng đã có từ 5 năm công tác chuyên môn được phân công.

Trên cơ sở tiêu chuẩn quy định chung, các cơ quan, đơn vị sẽ vận dụng, bổ sung cho phù hợp với từng chức danh cán bộ.

 

II- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự bị.

Trên cơ sở phương án cán bộ dự bị, đơn vị cần nêu rõ nhu cầu bồi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với từng chức danh cán bộ về các lĩnh vực trong công tác quản lý:

- Lý luận chính trị

- Kiến thức quản lý Nhà nước

- Kiến thức quản lý kinh tế

- Ngoại ngữ

- Kiến thức chuyên ngành v.v...

 

III- Giao cho Vụ Tổ chức Cán bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, lên phương án cán bộ dự bị của các cơ quan, đơn vị, trình Ban cán sự và lãnh đạo Bộ phê duyệt.

 

IV- Từ nay, cấp uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm, đưa công tác quy hoạch cán bộ vào nề nếp để củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Nhận được chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và gửi báo cáo, danh sách cán bộ dự bị cấp Trưởng, Phó lãnh đạo (thuộc diện Bộ quản lý, theo biểu mẫu quy định) về Bộ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) trước ngày 20-3-1997.

 

 

 

 

 


 

ĐƠN VỊ:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ DỰ BỊ

 

Số

 

Năm

Quê

Vào Đảng

Trình độ

Lý luận

Chức vụ

Dự kiến

Thời

DK bồi dưỡng QLNN

Ghi

TT

Họ và tên

sinh

trú quán

Dự bị

Chính thức

Văn hóa

Chuyên môn

Ngoại ngữ

chính trị

hiện nay

chức danh tới đây

gian

QLKT Ngoại ngữ Chuyên môn

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 06/VHTT-CT

Chỉ thị 06/VHTT-CT của Bộ Văn hoá-Thông tin về tăng cường công tác quy họach cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tinSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/VHTT-CTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành:20/01/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 06/VHTT-CT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi