Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3586/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026

Ngày 31/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026.

Cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch như sau: thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid 19 được đẩy lùi; phát huy hơn nữa vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA...

Bên cạnh đó, Cục hợp tác quốc tế chủ trì lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
_____________

Số: 3586/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ: TCCB, PC, VHDT, TV, ĐT;
- Các Cục: DSVH, ĐA, MTNATL, NTBD, BQTG;
- Các Tổng cục: TDTT, DL;
- Viện VHNT quốc gia Việt Nam;
- Bảo tàng HCM; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
- Nhà hát Múa rối Việt Nam, Dàn Nhạc GHVN;
- Thư viện quốc gia Việt Nam;
- TT Công nghệ Thông tin; TT Triển lãm VHNT Việt Nam;
- TT VHVN tại Lào, TT VHVN tại Pháp;
- Báo điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí VHNT;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT (40).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 10/9/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Kèm theo Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2022-2026 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015.

b) Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu

a) Chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, song hành với công tác thông tin đối ngoại, gắn kết trong tổng thể chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

b) Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19, kết hợp lồng ghép với những hoạt động liên quan; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để đạt kết quả theo yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao vai trò điều phối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác văn hóa đối ngoại.

2. Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hơn hệ thống pháp luật, chính sách; đẩy mạnh ký kết và thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế phục vụ công tác văn hóa đối ngoại trong thời kỳ mới.

3. Chú trọng triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phục vụ các chương trình đối ngoại do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì.

4. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid 19 được đẩy lùi.

5. Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú như Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến đầu tư du lịch, phấn đấu nhận được nhiều hơn và phát huy các danh hiệu thế giới, giải thưởng khu vực và quốc tế, tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam... Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô, uy tín như liên hoan văn hóa nghệ thuật quốc tế, triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội Olympic, các sự kiện thể thao khu vực, châu lục và quốc tế, hội chợ du lịch quốc tế, hội chợ sách quốc tế.

6. Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc triển khai đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong các địa bàn quan trọng: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga và một số địa bàn trọng điểm khác trên cơ sở nhu cầu, quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào; nâng cấp hoạt động Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trên địa bàn Châu Âu; gắn kết công tác văn hóa đối ngoại với công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

7. Tích cực triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp quốc gia tại khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch.

8. Phát huy hơn nữa vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA...

9. Chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật chất lượng tại Việt Nam. Đẩy lùi hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực do mặt trái của toàn cầu hoá về văn hóa; đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa.

10. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung, hình thức công tác truyền thông; trao đổi đoàn phóng viên, báo chí, đoàn làm phim quốc tế.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công tác chủ trì, điều phối thực hiện

1.1. Cục Hợp tác quốc tế:

a) Chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai công tác văn hóa đối ngoại; điều phối, hỗ trợ các cơ quan và địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động văn hóa đối ngoại.

b) Điều phối tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại phục vụ các chương trình đối ngoại do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì.

c) Tăng cường và mở rộng quy mô tổ chức, nâng cao hiệu quả Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại các địa bàn trọng điểm, láng giềng, có quan hệ hợp tác đối tác chiến lược với Việt Nam, trong đó, dành ưu tiên đối với các quốc gia nhân dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, kết hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

d) Triển khai hiệu quả Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất); xây dựng và triển khai Đề án Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka Kansai (Nhật Bản).

đ) Trực tiếp triển khai nội dung mục 6 và 8 trong nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này.

e) Tiếp tục triển khai công tác bổ nhiệm, phát huy vai trò của Đại sứ Du lịch Việt Nam.

g) Chủ trì, điều phối công tác tổ chức Tuần/Ngày Văn hóa, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

h) Chủ trì triển khai công tác thông tin đối ngoại, tổ chức đón đoàn phóng viên, báo chí, đoàn làm phim quốc tế vào Việt Nam làm phim, đưa tin, viết bài giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ: Phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan.

2. Xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế

a) Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan.

b) Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tham mưu và triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế phục vụ công tác văn hóa đối ngoại trong thời kỳ mới.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, nghiên cứu, tham khảo pháp luật quốc tế về văn hóa để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan.

3. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

3.1. Cục Nghệ thuật biểu diễn:

a) Chủ động giao nhiệm vụ, đặt hàng các đơn vị nghệ thuật tổ chức xây dựng các sản phẩm nghệ thuật đặc sắc về nội dung, đa dạng về hình thức, có chất lượng cao đảm bảo đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của công chúng, giới thiệu được tinh hoa văn hóa, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

b) Nghiên cứu, xây dựng mô hình biểu diễn trực tuyến “nhà hát online”, “nhà hát truyền hình” theo hướng chuyên nghiệp hơn, thích nghi với điều kiện dịch bệnh COVID-19 hiện nay nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn học nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

c) Nâng cao chất lượng tổ chức các liên hoan văn hóa nghệ thuật quốc tế có quy mô, uy tín tại Việt Nam như liên hoan múa, liên hoan xiếc, liên hoan ca múa nhạc, liên hoan âm nhạc...

d) Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có đổi mới về nội dung, hình thức để phục vụ các chương trình đối ngoại do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì và tham gia các chương trình Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại nước ngoài.

đ) Phối hợp công tác tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

3.2. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác văn hóa đối ngoại.

4. Lĩnh vực điện ảnh

4.1. Cục Điện ảnh:

a) Tăng cường tổ chức các Tuần phim, đợt phim, sự kiện điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài.

b) Chủ động tham gia các liên hoan phim quốc tế lớn, có quy mô, uy tín tại các nước.

c) Nâng cao hiệu quả tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Phim Việt Nam và các sự kiện điện ảnh liên quan khác do Việt Nam tổ chức hoặc tham gia tổ chức ở trong và ngoài nước.

d) Cung cấp các bộ phim Việt Nam mới, có chất lượng cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức chiếu phim phục vụ công chúng tại các quốc gia sở tại.

đ) Phối hợp tổ chức Tuần phim, chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam.

4.2. Các đơn vị sản xuất phim: Tăng cường sản xuất các bộ phim Việt Nam có chất lượng, trở thành sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa.

5. Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

5.1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

a) Tổ chức các cuộc thi, liên quan, trại sáng tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh, sáng tác tranh, ảnh về những chủ đề quê hương đất nước và giao lưu quốc tế, qua đó tuyển chọn các tác phẩm phục vụ công tác tuyên truyền và văn hóa đối ngoại; tổ chức trại sáng tác mỹ thuật, điêu khắc.

b) Tổ chức các triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh tại các nước, giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa Việt Nam.

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

d) Phối hợp công tác xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài.

5.2. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam:

a) Tổ chức triển lãm, hội chợ triển lãm tổng hợp, chuyên đề, chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể thao, du lịch, chính trị xã hội, khoa học công nghệ và kinh tế ở nước ngoài với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có quy mô.

b) Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

6. Lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng

6.1. Cục Di sản văn hóa và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam:

a) Chú trọng phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

b) Tăng cường hơn nữa vai trò của Việt Nam trong UNESCO để có thêm các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên, di sản tư liệu và các danh hiệu khác được UNESCO ghi danh.

c) Cục Di sản văn hóa chỉ đạo các bảo tàng thuộc Bộ trong công tác tổ chức triển lãm, trưng bày tại nước ngoài giới thiệu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật... thể hiện được bề dày, chiều sâu văn hiến, lịch sử, truyền thống, giá trị văn hóa của Việt Nam.

6.2. Các bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức các triển lãm dưới nhiều hình thức khác nhau và tham gia các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày tại nước ngoài giới thiệu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Việt Nam, đặc biệt các di sản được UNESCO ghi danh; đổi mới nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày tại các bảo tàng, trong đó cần tính đến áp dụng nền tảng công nghệ số vào công tác bảo tàng.

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

7. Lĩnh vực thư viện

a) Tăng cường triển khai các biện pháp phát triển hơn nữa văn hóa đọc, trong đó chú trọng chỉ đạo hệ thống thư viện tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi các phương thức, hình thức phục vụ trực tuyến qua sách điện tử, thư viện điện tử; tăng cường truyền thông và nâng cao hiệu quả của Kênh youtube “Sách và Trí tuệ Việt” nhằm hướng đến cộng đồng, phục vụ từ xa cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với sách.

b) Phối hợp tổ chức triển lãm sách, báo, tư liệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chung của ngành.

c) Tham gia phát triển không gian đọc sách tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và tại Lào.

8. Công tác quyền tác giả, quyền liên quan và việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

a) Cục Bản quyền tác giả chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác quyền tác giả, quyền liên quan, tham gia các cuộc họp thường niên, hội nghị, hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan theo chương trình, kế hoạch hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan.

b) Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện quảng bá thương hiệu quốc gia các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

9. Công tác văn hóa đối ngoại tại khu vực biên giới

Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương tổ chức các Ngày hội, chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng nhằm tăng cường gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam.

10. Công tác văn hóa đối ngoại phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài

a) Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các nước phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài trên cơ sở kết hợp với các hoạt động văn hóa lớn của Việt Nam tại các nước.

b) Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, lễ hội, hội chợ, chương trình giới thiệu Tết cổ truyền, Tết Trung thu...) tại Lào, Pháp và các địa bàn lân cận nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài; hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thông qua việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức các lớp dạy và học tiếng Việt tại các trung tâm; tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thông qua tổ chức các chương trình cho các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các hoạt động về nguồn; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu về Việt Nam và hướng về quê hương đất nước.

11. Lĩnh vực thể dục, thể thao

a) Đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các môn thể thao dân tộc, truyền thống như vovinam, võ thuật cổ truyền, đá cầu và các trò chơi dân gian, lồng ghép trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

b) Chủ động đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế và khu vực tại Việt Nam; phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đăng cai, tổ chức các sự kiện thể thao khu vực, quốc tế lớn.

c) Tham gia các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới như Thế vận hội Olympic, Paralympic, Á vận hội (ASIAD) và các Đại hội thể thao khác.

12. Lĩnh vực du lịch

a) Tổng cục Du lịch xây dựng và triển khai các hoạt động kích cầu, xúc tiến du lịch, quảng bá việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định.

b) Tổng cục Du lịch tổ chức các chương trình giới thiệu, xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài, phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch quốc tế và khu vực; phối hợp tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam; phối hợp triển khai công tác Đại sứ Du lịch Việt Nam; tăng cường hiệu quả hoạt động du lịch để Việt Nam tiếp tục cộng đồng quốc tế công nhận, trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

c) Tổng cục Du lịch cung cấp các tài liệu, ấn phẩm du lịch cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài để triển khai công tác giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam.

13. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

a) Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030”.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, cán bộ công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện của Việt Nam, các Trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và văn hóa đối ngoại trong nước.

14. Công tác truyền thông, báo chí

a) Báo Văn hóa, Cổng Thông tin điện tử, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các Báo, Tạp chí liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tuyên truyền, giới thiệu về những chính sách, hoạt động trong công tác văn hóa đối ngoại với nhiều hình thức đa dạng, tăng cường các hình thức trên internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET ..).

b) Văn phòng Bộ phối hợp tuyên truyền, giới thiệu về những chính sách, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách hàng năm Bộ cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ trong và ngoài nước (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ xây dựng báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Bộ đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động liên quan trong Kế hoạch.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

a) Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

c) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách thực hiện danh mục các hoạt động thuộc Kế hoạch này và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai.

d) Định kỳ gửi báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động về Cục hợp tác quốc tế trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, hoạt động, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2022-2026 TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 10/9/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

STT

Tên hoạt động

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh phí

Năm 2022

1

Tiếp tục triển khai và hoàn thành Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai

Tổ chức giới thiệu hình ảnh quốc gia Việt Nam qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... tại Nhà Triển lãm Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước cấp cho Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020 và xã hội hóa

2

Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam lưu diễn tại Trung Quốc

Liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Trung Quốc

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban Tổ chức Liên hoan

3

Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch, Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

4

Chương trình lưu diễn tại Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng, giao lưu văn hóa

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế, cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Kinh phí Bộ cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và xã hội hóa

5

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Triển lãm ảnh Di sản danh thắng Việt Nam, trang phục Dân tộc và sản phẩm Thủ công mỹ nghệ

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách năm 2022 của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

6

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

7

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

8

Những ngày Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch, các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

9

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

10

Đoàn nghệ thuật Việt Nam đi Nga biểu diễn nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại Nga

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

11

Tuần Phim Việt Nam tại Nga

Tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Liên bang Nga

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế, Hãng Mosfilm của Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh

12

Liên hoan Nghệ thuật ASEAN tại Lào

Đoàn nghệ sỹ Việt Nam tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN tại Lào

Cục Hợp tác quốc tế

Đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

13

Hoàn thiện Đề án phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo Việt Nam tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

Xây dựng và triển khai các nội dung phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo Việt Nam tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngân sách nhà nước

14

Hội nghị thượng đỉnh thế giới lần thứ 9 về văn hóa nghệ thuật tại Thụy Điển do IFACCA chủ trì tổ chức

Chính sách văn hóa về tự do nghệ thuật và các biện pháp bảo vệ tự do nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

15

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Áo và Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Tây Ban Nha

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

16

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha

Triển lãm ảnh Việt Nam - Đất nước - Con người và nghề thủ công Việt Nam

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách năm 2022 của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

17

Việt Nam tham gia Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Cộng hòa Congo

Tham gia giới thiệu các hoạt động văn hóa, thể thao Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Ngân sách nhà nước và Ban tổ chức

18

Tuần Phim Việt Nam tại Kazakhstan

Tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Kazakhstan

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan

Kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh và xã hội hóa

19

Trưng bày giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam tại Pháp

Tổ chức trưng bày các di sản thế giới của Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Cục Di sản văn hóa

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Ngân sách sự nghiệp của Cục Di sản văn hóa

20

Tham gia phát triển Không gian văn hóa đọc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Triển khai Không gian văn hóa đọc

Vụ Thư viện

Cục Hợp tác quốc tế, Thư viện quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của Bộ VHTTDL

21

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào năm 2022

Tổ chức các hoạt động giao lưu Việt Nam-Lào

Vụ Văn hóa dân tộc

Các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào, và một số đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

22

Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31

Chủ trì tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

23

Tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 tại Trung Quốc

Tham dự một số bộ môn trong kỳ Á Vận hội lần thứ 19

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

24

Tổ chức trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022

Tổ chức cho các họa sĩ, nhà điêu khắc Lào và Việt Nam vẽ tranh cổ động và điêu khắc tác phẩm nghệ thuật ca ngợi về mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào... tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Cục Hợp tác Quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Việt Nam); phía Lào.

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

25

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Việt Nam - Lào, 2022

Tổ chức cho các nghệ sĩ không chuyên người Việt Nam và Lào, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật ca ngợi về quê hương, đất nước, con người và mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào... tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Phòng Kinh tế-Văn hóa-Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Cục Nghệ thuật biểu diễn (Lào)

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

26

Tổ chức giao lưu thể thao quần chúng Việt Nam - Lào, 2022

Tổ chức giao lưu thể thao quần chúng, các môn: bi sắt, bóng đá, cầu lông, kéo co, chạy...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tại Lào); Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

27

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Tổ chức cho thế hệ trẻ tại Lào (người Việt Nam và người Lào) viết cảm nhận bằng văn, thơ và vẽ về chủ đề Lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và các đơn vị liên quan...

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

28

Chương trình biểu diễn múa rối tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội (Moscow, Liên bang Nga)

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

29

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Liên hoan Múa rối Quốc tế Nanning-Trung Quốc

Biểu diễn múa rối cạn.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và chi phí của Ban tổ chức Liên hoan

30

Tổ chức đoàn đi công tác tại Cục Bảo tàng Kay-sỏn Phôm-vi-hản và Di tích Lãnh tụ cách mạng, Lào.

Ký kết thỏa thuận hợp tác và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cục Bảo tàng Kay- sỏn Phôm-vi-hản và Di tích Lãnh tụ cách mạng, Lào

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

31

Tổ chức đoàn đi công tác tại Bảo tàng Cách mạng Quảng Đông, Trung Quốc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Cách mạng Quảng Đông, Trung Quốc

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

32

Tổ chức đoàn đi công tác tại Khu lưu niệm V.I.Lenin, Ulianovsk, Nga

Ký kết thỏa thuận hợp tác và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khu lưu niệm Lenin, Ulianovsk, Nga

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

33

Triển khai Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Khởi động lại ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 bằng việc thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam đảm bảo các quy định về phòng dịch, từ đó quảng bá du lịch Việt Nam như một điểm đến an toàn và hấp dẫn

Tổng cục Du lịch

UBND, Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

34

Triển khai Kế hoạch xúc tiến, quảng bá, kích cầu phục hồi du lịch

Triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, góp phần phục hồi và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Tổng cục Du lịch

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

35

Xây dựng triển lãm ảo 3D về sưu tập tranh của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Xây dựng triển lãm trực tuyến ảo 3D giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam thuộc các chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa...

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Các đơn vị liên quan

Ngân sách sự nghiệp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, kết hợp xã hội hóa

Năm 2023

36

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Festival nghệ thuật châu Á tại Trung Quốc

Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

37

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

38

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Liên hoan Mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên

Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

39

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

40

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

41

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Belarus

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

42

Tuần Văn hóa Việt Nam tại một số nước EU (Bỉ - Pháp - Italia) nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Bỉ, Pháp và Italia

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

43

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

44

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Canada nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

45

Tuần Phim Việt Nam tại Ba Lan

Tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Ba Lan

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh và xã hội hóa

46

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam- Campuchia năm 2023

Tổ chức các hoạt động giao lưu Việt Nam-Campuchia

Vụ Văn hóa dân tộc

Các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào, một số đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

47

Festival Nhiếp ảnh quốc tế năm 2023

Tổ chức triển lãm ảnh, giao lưu, tọa đàm, trại sáng tác

Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế, các cơ quan, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

48

Triển lãm tranh lụa và sản phẩm lụa truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc

Trưng bày các tác phẩm tranh lụa, sản phẩm lụa truyền thống tại Hàn Quốc

Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

49

Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Para Games lần thứ 12 tại Campuchia

Tham gia thi đấu các bộ môn thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

50

Tham gia Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Trung Quốc

Tham gia thi đấu các môn thể thao bãi biển

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

51

Tham gia Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á tại Thái Lan

Tham gia thi đấu các môn thể thao trong nhà, võ thuật

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

52

Chương trình lưu diễn hòa nhạc giao hưởng tại châu Âu

Tổ chức chương trình hòa nhạc, giao lưu văn hóa

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Kinh phí Bộ VHTTDL cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và xã hội hóa

53

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris-Pháp

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính.

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

54

Liên hoan Dell’Oriente tại Italia

Biểu diễn múa rối cạn

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí.

55

Triển lãm ảnh tại Australia

Triển lãm ảnh Đất nước con người Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống tại Australia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

56

Triển lãm ảnh tại Singapore kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Triển lãm "Ảnh Việt Nam - Đất nước con người và Sản phẩm thủ công truyền thống" tại Singapore

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

57

Triển lãm ảnh Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Triển lãm "Ảnh Việt Nam - Đất nước con người và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam" tại Nhật Bản

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

58

Tổ chức đoàn đi công tác tại Saint Petersburg, Nga

Trao đổi kinh nghiệm và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử chính trị quốc gia Nga, St. Petersburg, Nga

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

59

Triển lãm tranh dân gian tại Pháp

Trưng bày tranh dân gian Việt Nam tại Pháp, kết hợp hoạt động trải nghiệm về quá trình in tranh Đông Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Ngân sách sự nghiệp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

60

Dự án hợp tác với Nhật Bản về tu sửa, bảo quản tranh lụa

Đào tạo cán bộ, hỗ trợ công tác tu sửa, bảo quản tranh lụa

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Ngân sách sự nghiệp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Năm 2024

61

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Mông cổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông cổ

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

62

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

63

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

64

Liên hoan Nghệ thuật ASEAN tại Malaysia

Đoàn nghệ sỹ Việt Nam tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN tại Malaysia

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

65

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển, kết hợp một nước Bắc Âu khác nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thụy Điển

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

66

Triển lãm ảnh Việt Nam tại Thụy Điển nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển

Triển lãm "Ảnh Văn hóa Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống" tại Thụy Điển

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

67

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Brazil/Colombia nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Brazil và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Colombia

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

68

Tham gia phát triển Không gian văn hóa đọc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Triển khai Không gian văn hóa đọc

Vụ Thư viện

Cục Hợp tác quốc tế, Thư viện quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của Bộ VHTTDL

69

Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN tại Việt Nam

Trưng bày các tác phẩm tranh đồ họa của các họa sỹ ASEAN

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

70

Triển lãm, giao lưu mỹ thuật Việt Nam tại Pháp

Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

71

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng người Việt Nam tại Lào: “Điện Biên Phủ-Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng người Việt Nam trên đất nước Lào; trưng bày triển lãm ảnh...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Các đơn vị liên quan của Việt Nam và Lào

Ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

72

Tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024)

Tổ chức chiếu phim; trưng bày ảnh, tư liệu về đất nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; những thành tựu Việt Nam đạt được qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ... tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam; Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào; Tổng hội người Việt Nam tại Lào.

Ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

73

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris- Pháp

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế các đơn vị liên quan

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

74

Liên hoan Dell’Oriente tại Italia

Biểu diễn múa rối cạn

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí.

75

Tổ chức đoàn đi công tác tại Cục Bảo tàng Kay-sỏn Phôm-vi-hản và Di tích Lãnh tụ cách mạng, Lào.

Trao đổi chuyên môn và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cục Bảo tàng Kay- sỏn Phôm-vi-hản và Di tích Lãnh tụ cách mạng, Lào

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

76

Tổ chức đoàn đi công tác tại Khu lưu niệm V.I.Lenin, Ulianovsk, Nga

Đoàn đi thi công triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khu lưu niệm Lenin, Ulianovsk, Nga

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

77

Tổ chức đoàn đi công tác tại Bảo tàng Cách mạng Quảng Đông, Trung Quốc

Trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Cách mạng Quảng Đông

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

78

Chương trình trao đổi hợp tác với Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore

Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về bảo quản, tu sửa tranh giấy, lụa, sơn dầu, hoặc truyền thông

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Các đơn vị liên quan

Ngân sách sự nghiệp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Năm 2025

79

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Festival nghệ thuật châu Á tại Trung Quốc

Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban Tổ chức

80

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Trung Quốc, Quảng bá thúc đẩy Du lịch song phương

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

81

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Liên hoan Mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

82

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

83

Tham gia Triển lãm thế giới tổ chức tại Osaka, Nhật Bản (EXPO 2025 Osaka).

Xây dựng Nhà triển lãm Việt Nam và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước cấp cho Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2025 và xã hội hóa

84

Triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Triển lãm EXPO 2025 Nhật Bản

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

85

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

86

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Italia

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Italia

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

87

Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam năm 2025

Tổ chức trưng bày ảnh, tọa đàm, giao lưu, trại sáng tác

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

88

Triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người ASEAN lần thứ 2

Trưng bày ảnh giới thiệu về văn hóa, đất nước các quốc gia thành viên ASEAN

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

89

Triển lãm sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam tại Pháp

Trưng bày sản phẩm, hình ảnh các làng nghề truyền thống Việt Nam

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

90

Triển lãm ảnh tại Nga kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga

Triển lãm "Ảnh Đất nước con người Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống" tại Nga

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

91

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội tại Moscow, Liên bang Nga

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

92

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

93

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Đức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kết hợp với Séc, Slovakia, Hy Lạp nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

94

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, kết hợp tại Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

95

Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 và Para Games lần thứ 13 tại Thái Lan

Tham gia thi đấu các bộ môn thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

96

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2025) và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2025)

Tổ chức chương trình về nguồn: Dâng hoa, tổ chức đến thăm các lão thành cách mạng, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày ảnh, lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và kinh phí của Tổng hội người Việt Nam tại Lào.

97

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Giải phóng miền Nam - Đất nước trọn niềm vui”, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày ảnh triển lãm, phát hành, chiếu phim tài liệu, phim truyện...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào.

98

Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật “Đời đời nhớ ơn Bác”, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)

Tổ chức Lễ Dâng hương, chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào, ở Lào; trưng bày ảnh triển lãm, phát hành, chiếu phim tài liệu, phim truyện... ở Lào.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

99

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)

Tổ chức chương trình nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày ảnh, tư liệu về đất nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; những thành tựu Việt Nam đạt được...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

100

Triển lãm ảnh Việt Nam tại Cuba nhân Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu Ba

Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống tại Cu Ba.

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

101

Triển lãm ảnh tại Trung Quốc

Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống tại Trung Quốc

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

102

Triển lãm ảnh tại Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Triển lãm ảnh Đất nước con người Việt Nam và trang phục các dân tộc tại Hoa Kỳ

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

103

Tổ chức đoàn đi công tác tại Saint Petersburg, Nga

Trao đổi kinh nghiệm và trưng bày triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử chính trị quốc gia Nga, t.Petersburg, Nga

Kinh phí Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

104

Phối hợp với Đại sứ quán Mỹ thực hiện Dự án bảo quản tu sửa tác phẩm mỹ thuật sơn sơn dầu

Triển khai công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm mỹ thuật sơn dầu

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Ngân sách sự nghiệp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và xã hội hóa

Năm 2026

105

Triển lãm nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

106

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

107

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

108

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Belarus

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

109

Liên hoan Nghệ thuật ASEAN tại Myanmar trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN tại Myanmar

Đoàn nghệ sỹ Việt Nam tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

110

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Đan Mạch, và Thụy Sỹ nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Đan Mạch

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

111

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

112

Triển lãm ảnh Việt Nam tại Thái Lan

Triển lãm "Ảnh Di tích danh thắng Việt Nam và thủ công mỹ nghệ tại Thái Lan.

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

113

Tham gia Liên hoan Nghệ thuật ASEAN tại Philippines

Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN tại Philippines

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

114

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Đức

Trưng bày tranh sơn mài Việt Nam tại Đức

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

115

Triển lãm ảnh tại Nhật Bản với chủ đề : Các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

Trưng bày ảnh về các di sản văn hóa, thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

116

Tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản

Tham gia thi đấu một số môn thể dục, thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

Các hoạt động thường niên trong giai đoạn 2022-2026

117

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị nghệ thuật trực thuộc bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

118

Sự kiện Việt Nam tại Kanagawa Nhật Bản

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị nghệ thuật trực thuộc bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

119

Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm, xúc tiến du lịch...

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị nghệ thuật trực thuộc bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

120

Tham gia các cuộc họp của Công ước UNESCO về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa (Công ước 1970)

Họp định kỳ Đại hội đồng và Ủy ban liên chính phủ của Công ước

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

121

Tham gia các cuộc họp của Công ước UNESCO về Di sản thế giới (Công ước 1972)

Họp định kỳ Đại hội đồng và Ủy ban liên chính phủ của Công ước

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

122

Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003)

Họp định kỳ Đại hội đồng và Ủy ban liên chính phủ của Công ước

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

123

Tham gia các cuộc họp của Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (Công ước 2005)

Họp định kỳ Đại hội đồng và Ủy ban liên chính phủ của Công ước

Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngân sách nhà nước

124

Tham gia cơ chế hợp tác và các kỳ họp Đại hội đồng của Hội đồng quốc tế các bảo tàng (ICOM)

Họp định kỳ

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban tổ chức

126

Tham gia các kỳ họp Ủy ban liên chính phủ song phương giữa Việt Nam với các nước

Họp định kỳ luân phiên tại mỗi nước

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

127

Tham gia cơ chế hợp tác và các kỳ họp của Tổ chức Triển lãm thế giới (BIE)

Họp định kỳ

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

128

Tham gia cơ chế hợp tác và các kỳ họp của Ủy ban định hướng Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ

Họp định kỳ

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

129

Tham gia cơ chế hợp tác và các kỳ họp của Liên đoàn quốc tế các hội đồng nghệ thuật và cơ quan văn hóa (IFACCA)

Họp định kỳ và các diễn đàn, hội nghị liên quan

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban tổ chức

130

Tham gia cơ chế hợp tác Á-Âu (ASEM)

Các kỳ họp, các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

131

Tham gia Diễn đàn Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC)

Họp định kỳ luân phiên tại các khu vực

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

132

Tham gia Tiểu ban Văn hóa ASEAN

Họp thường niên luân phiên tại các nước ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

133

Tham gia Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách văn hóa nghệ thuật ASEAN

Họp thường niên luân phiên tại các nước ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

134

Tham gia Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN

Họp thường niên luân phiên tại các nước ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

135

Đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia Liên hoan Nghệ thuật ASEAN trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN tại các quốc gia thành viên ASEAN

Biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Nghệ thuật ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

136

Đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn trong chương trình Dàn nhạc Truyền thống châu Á tại Trung tâm Văn hóa châu Á, Gwangju, Hàn Quốc

Biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Nghệ thuật ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

137

Đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn trong chương trình của Ủy ban Âm nhạc ASEAN-Hàn Quốc

Biểu diễn nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

138

Sản xuất bộ ảnh lưu động gửi các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài triển khai công tác thông tin đối ngoại

Sản xuất ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

139

Sản xuất các video-clips quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam triển khai công tác thông tin đối ngoại

Các clips đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

140

Sản xuất bộ sách ảnh giới thiệu văn hóa Việt Nam triển khai công tác thông tin đối ngoại

Sách ảnh giới thiệu di sản, văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

141

Chương trình nghệ thuật phục tết âm lịch cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và Bỉ, Ba Lan, Séc và Rumani, Đức...

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt tại các nước

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội người Việt Nam tại Pháp và các đơn vị liên quan

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm và xã hội hóa

142

Tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, âm nhạc dân tộc, võ dân tộc tại các địa bàn Rumani, Ba Lan, Séc

Hỗ trợ tài liệu giảng dạy, tổ chức các lớp học theo hình thức trực tuyến, cung cấp chuyên gia hỗ trợ đào tạo giáo viên ...

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội người Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm, ngân sách sự nghiệp của các đơn vị

143

Trại hè cho sinh viên Việt Nam tại Pháp

Phối hợp tổ chức trại hè cho thanh niên (từ 16 tuổi trở lên) và sinh viên đang du học tại châu Âu.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm.

144

Liên hoan văn hóa dân gian thế giới IGF

Cử đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan Văn hóa dân gian thế giới do Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới tổ chức tại Pháp, Rumani, Itali, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Liên đoàn Văn hóa dân gian thế giới, 01 nhà hát thuộc Bộ

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm, ngân sách sự nghiệp của các đơn vị

145

Giải vô địch võ cổ truyền thanh thiếu niên toàn Pháp và Châu Âu

Phối hợp với Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức các giải thi đấu võ cổ truyền tại Pháp nước và châu Âu

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm

146

Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật theo định kỳ hằng năm tại Lào và địa bàn lân cận

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu Tết cổ truyền, Tết Trung thu...) tại Lào và địa bàn lân cận

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và cơ quan của Lào có liên quan.

Ngân sách chi thường xuyên hằng năm của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

147

Tham gia các sự kiện, Hội chợ Du lịch quốc tế; Tổ chức các Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp du lịch của kiều bào tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

148

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch dành cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

149

Tham dự Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (1 Phiên/năm)

Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

Cục Bản quyền tác giả

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

150

Tham dự Phiên họp của Ủy ban thường trực về quyền tác giả, quyền liên quan (SCCR) - (2 Phiên/năm)

Phiên họp của Ủy ban thường trực về quyền tác giả, quyền liên quan (SCCR)

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

151

Tham dự Phiên họp thường kỳ của Nhóm làm việc ASEAN về Sở hữu trí tuệ (AWGIPC) (3 Phiên/năm)

Phiên họp thường kỳ của Nhóm làm việc ASEAN về Sở hữu trí tuệ

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

152

Tham dự Phiên họp của Hội đồng TRIPS về rà soát chính sách thương mại trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) (2 Phiên/năm)

Rà soát chính sách thương mại trong khuôn khổ WTO

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

Các liên hoan văn hóa, nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026

153

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI năm 2022

Tổ chức chiếu phim quốc tế, hội thảo, triển lãm điện ảnh...

Cục Điện ảnh

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

154

Tuần Phim ASEAN năm 2022 kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Tổ chức chiếu các bộ phim ASEAN tại Việt Nam

Cục Điện ảnh

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

155

Triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa nghệ thuật ASEAN năm 2022 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Trưng bày ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người ASEAN

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

156

Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022

Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ASEAN

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

157

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022

Tổ chức các chương trình nghệ thuật xiếc quốc tế

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

158

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024

Tổ chức chiếu phim quốc tế, hội thảo, triển lãm điện ảnh...

Cục Điện ảnh

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

159

Liên hoan Múa quốc tế năm 2024

Tổ chức các chương trình nghệ thuật múa

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

160

Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024

Tổ chức các chương trình nghệ thuật múa rối

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

161

Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2025

Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ASEAN

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

162

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2025

Tổ chức các chương trình nghệ thuật xiếc quốc tế

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

163

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026

Tổ chức chiếu phim quốc tế, hội thảo, triển lãm điện ảnh...

Cục Điện ảnh

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Quyết định 2240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình năm 2021

Quyết định 2240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình năm 2021

Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi