Quyết định 2782/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thăm dò, khai quật khảo cổ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----------------------
Số: 2782/QĐ-BVHTTDL
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

                                                                                                                                                    
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thăm dò, khai quật khảo cổ
------------------------
BỘ TRƯ­­ỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 517/SVHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2012 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
- Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 01/8/2012 đến ngày 01/10/2012.
- Diện tích thăm dò, khai quật 225m2, trong đó: thăm dò: 25m2 (05 hố x 05m2/ hố); khai quật: 200m2
- Phụ trách thăm dò, khai quật: Ông Nguyễn Xuân Khang, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình
Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý. 
Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhân, tránh để hiện vật bị h­­ư hỏng, thất lạc.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.        
Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục tr­ưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ tr­ưởng cơ quan đ­ược cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
           

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;                                                     
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình (02b);
- Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (02b);
- L­­ưu: VT, DSVH (03), LQV.10.
KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
     
(Đã ký)
 
Lê Khánh Hải

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi