Quyết định 2441/QÐ-BVHTTDL 2022 tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2441/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2441/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, lần thứ I, năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2441/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:04/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc”

Ngày 04/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2441/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Trưng bày “ Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, lần thứ I, năm 2022.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, lần thứ I, năm 2022.

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Nhà nước – không thường xuyên của đơn vị năm 2022 do Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2441/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 2441/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số
Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục
truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc,
lần thứ I, năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan trình din trang phục các dân tộc thiu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3696/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch tổ chức Liên hoan trình din trang phục các dân tộc Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, lần thứ I, năm 2022.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách nhà nước - không thường xuyên của đơn vị năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VHDT, M (8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi