Quyết định 240/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 240/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
1. Vị trí, quy mô khu du lịch
a) Khu vực quy hoạch phát triển Khu DLQG Mẫu Sơn thuộc địa bàn các xã: Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Mẫu Sơn và Công Sơn (huyện Cao Lộc).
b) Diện tích vùng lõi tập trung phát triển khu du lịch quốc gia là 1.500 ha (không bao gồm 4 điểm du lịch ở khu vực có đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn xã Xuất Lễ và xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc).
2. Quan điểm phát triển
a) Phát triển Khu DLQG Mẫu Sơn trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa tâm linh và văn hóa tộc người; bảo đảm an ninh, quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
b) Phát triển Khu DLQG Mẫu Sơn theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư; chú trọng kết nối với các khu điểm có tiềm năng phát triển du lịch trong tỉnh và các vùng lân cận để tạo tuyến du lịch liên hoàn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch.
c) Tập trung đầu tư khai thác thế mạnh đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, địa hình, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (Nùng, Dao...) để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu du lịch Mẫu Sơn.
3. Mục tiêu phát triển
a) Mục tiêu chung
Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Mẫu Sơn đáp ứng được các tiêu chí và trở thành Khu du lịch quốc gia với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.
b) Mục tiêu cụ thể
- Chỉ tiêu về khách du lịch: Đến năm 2025 đón khoảng 800 ngàn lượt khách, trong đó trên 35 ngàn lượt khách quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đón trên 1,0 triệu lượt khách du lịch, trong đó trên 50 ngàn lượt khách quốc tế.
- Tổng thu tư khách du lịch (theo giá hiện hành): Đến năm 2025 đạt trên 2.300 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 3.400 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu việc làm: Đến năm 2025 tạo việc làm cho trên 2.800 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho trên 4.000 lao động trực tiếp.
4. Các định hướng phát triển chủ yếu
a) Phát triển thị trường khách du lịch
- Tập trung khai thác thị trường khách nội tỉnh, khách du lịch nội địa đến từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực Đông Bắc và vùng Trung du miền núi phía Bắc; trong đó tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm.
- Ưu tiên khai thác thị trường khách du lịch quốc tế từ các cửa khẩu quốc tế là: cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và hai cửa khẩu quốc gia: Chi Ma (huyện Lộc Bình), Bình Nghi (huyện Tràng Định). Tập trung thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc; đẩy mạnh thu hút thị trường khách du lịch từ các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc và Nhật Bản; khách du lịch Hàn Quốc và Đài Loan đã đi du lịch Trung Quốc qua thành phố Lạng Sơn và đến Mẫu Sơn; tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tìm hiểu bản sắc văn hóa tộc người.
b) Phát triển sản phẩm du lịch
- Sản phẩm du lịch đặc thù:
+ Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe: Khai thác lợi thế về cảnh quan, khí hậu kết hợp với sử dụng các loại dược liệu dân gian của đồng bào dân tộc.
+ Du lịch văn hóa tâm linh gắn với 2 di tích văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Mẫu Sơn là Khu Linh địa - Đền cổ Mẫu Sơn và núi Phặt Chỉ (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình).
- Sản phẩm du lịch bổ trợ:
+ Du lịch tham quan, khám phá, du lịch sinh thái: Đi bộ chinh phục, tham quan toàn cảnh vùng núi cao, đặc biệt là núi Cha (Phia Pò), núi Mẹ (Phia Mê), núi Công Mẫu và núi Phặt Chỉ; tham quan thắng cảnh thác Nà Mìu, Long Đầu, Lặp Pịa; công viên hoa chuyên đề tại các bản, làng dân tộc Nùng, Dao, Tày...
+ Du lịch vui chơi giải trí và thể thao mạo hiểm: Khai thác lợi thế về địa hình đồi núi, cảnh quan tự nhiên vùng núi Mẫu Sơn.
+ Du lịch cộng đồng gắn với các thôn: Pắc Đây, Khuổi Tảo, Lục Bó (xã Công Sơn, huyện Cao Lộc); Khuổi Cấp, Lặp Pịa, Nà Mìu, Bó Pằm (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình); Thạch Khuyên, Ba Sơn (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và bản Tẳng (xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình).
+ Du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong khu vực: du lịch tín ngưỡng, tâm linh gắn với lễ hội cầu mùa, lễ cấp sắc, làm nhà mới.
c) Tổ chức không gian phát triển du lịch
- Tổ chức không gian phát triển du lịch trên nguyên tắc: Khai thác lợi thế về điều kiện khí hậu, tài nguyên du lịch, hình thành mối liên hệ giữa các phân khu với các điểm du lịch tạo không gian kiến trúc, cảnh quan hài hòa với thiên nhiên; hạn chế tối đa chuyển đổi đất nông nghiệp, lâm nghiệp và di chuyển dân cư; giảm thiểu sự tác động đến cảnh quan môi trường, đời sống, hoạt động sản xuất của người dân;
- Tập trung phát triển vùng lõi Khu du lịch Mẫu Sơn với 3 Phân khu du lịch chính:
+ Phân khu du lịch nghỉ dưỡng Mẫu Sơn ở khu vực phía Tây Mẫu Sơn (thôn Khuổi Lầy, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, thôn Khuổi Tẳng và thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình): Tập trung khai thác tiềm năng nổi bật về cảnh quan và sinh thái núi Phặt Chỉ; phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời...
+ Phân khu du lịch tâm linh Mẫu Sơn ở khu vực phía Đông Mẫu Sơn (thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình): Tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh Khu Linh địa - đền cổ Mẫu Sơn cùng với cảnh quan sinh thái của hệ thống thác nước, rừng nguyên sinh dọc theo các dòng suối lớn như suối Nà Mìu, suối Long Đầu, suối Lặp Pịa… để phát triển các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng và tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Mẫu Sơn gắn với du lịch sinh thái.
+ Phân khu du lịch khám phá Mẫu Sơn ở khu vực phía Nam Mẫu Sơn (thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình): Khai thác phong cảnh thiên nhiên của hồ Thâm Xeo, suối Khuôn Vạn và văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, khám phá, du lịch cộng đồng.
- Phát triển các điểm du lịch ở khu vực phía Bắc giáp đường tuần tra biên giới, gồm: Điểm du lịch cộng đồng bản Ba Sơn, điểm du lịch tham quan di tích làng đá Thạch Khuyên và điểm du lịch cộng đồng và tham quan di tích bản Ranh (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và điểm du lịch suối Co Khuông (xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc). Phát triển các điểm du lịch cộng đồng tại các thôn: Pắc Đây, Khuổi Tảo, Lục Bó (xã Công Sơn, huyện Cao Lộc); Khuổi Cấp, Lặp Pịa, Nà Mìu, Bó Pằm (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) và bản Tẳng (xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình).
Click download to see the full text
Thuộc tính văn bản
Quyết định 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 240/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!