Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 925 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
841

Công văn 2909/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến đề nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam

Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
842

Công văn 2924/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
843

Công văn 1674/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Ban hành: 03/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
844

Công văn 1638/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về Chính sách thuế

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
845

Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao

Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
846

Công văn 1561/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp đối với Đoàn bóng đá

Ban hành: 23/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
847

Công văn 1511/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế áp dụng đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành

Ban hành: 19/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
848

Thông báo 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa-Thông tin

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
849

Công điện 06TM/CSTTTN của Bộ Thương mại về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
850

Công văn 1135/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ nộp thuế đối với Trung tâm thể dục thể thao

Ban hành: 23/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
851

Công văn 1106/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hoá cho nước ngoài

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2007
852

Thông báo 1541/TB-BTM của Bộ Thương mại về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
853

Công văn 1522/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng phế liệu làm nguyên liệu cho hợp đồng gia công

Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
854

Công văn 1372/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi điều khoản hợp đồng

Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
855

Công văn 1145/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ưonưg IV khoá X (về các giải pháp hậu gia nhập WTO)

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
856

Thông báo 29/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thương mại toàn quốc 2006 - 2007

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
857

Công văn 663/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
858

Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
859

Công văn 578/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi hỗ trợ, chi thưởng khuyến mại

Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
860

Công văn 473/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hỗ trợ tiếp thị

Ban hành: 25/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
Vui lòng đợi