Văn bản mới cập nhật tuần 49/2006(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 09/12/2006 - 15/12/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 202194 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số 72/2006/QH11.

 

* (SMS: 202195 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Bình đẳng giới, số 73/2006/QH11.

 

* (SMS: 202196 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, số 74/2006/QH11.

 

* (SMS: 202197 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, số 75/2006/QH11.

 

* (SMS: 202198 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Dạy nghề, số 76/2006/QH11.

 

* (SMS: 202199 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Thể dục, Thể thao, số 77/2006/QH11.

 

* (SMS: 202200 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế, số 78/2006/QH11.

 

* (SMS: 202201 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Đê điều, số 79/2006/QH11.

 

* (SMS: 202202 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Chuyển giao công nghệ, số 80/2006/QH11.

 

* (SMS: 202203 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú, số 81/2006/QH11.

 

* (SMS: 202204 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Công chứng, số 82/2006/QH11.

 

* (SMS: 202190- Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

 

* (SMS: 202193- Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 73/2006/NQ-QH11 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 202191- Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 74/2006/NQ-QH11 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007.

 

* (SMS: 202192- Không gửi qua Fax) - Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 75/2006/NQ-QH11 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 202178- Không gửi qua Fax) - Ngày 11/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 38/2006/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 – 2007.

 

* (SMS: 202179- Không gửi qua Fax) - Ngày 11/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ, thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

* (SMS: 202187- Không gửi qua Fax) - Ngày 11/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/2006/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đắk Lắk.

 

* (SMS: 202184- Không gửi qua Fax) - Ngày 11/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 277/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 202186- Không gửi qua Fax) - Ngày 06/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Bình.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 202213- Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2006, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 58/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 202209 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 15873/BTC-VP về việc đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC.

 

* (SMS: 202212 - Không gửi qua Fax) - Ngày 13/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 72/2006/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.

 

* (SMS: 202205 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 71/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống.

 

* (SMS: 202188- Không gửi qua Fax) - Ngày 11/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 70/2006/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 20508- Không gửi qua Fax) - Ngày 07/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 69/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

 

BỘ THUỶ SẢN

 

* (SMS: 202215- Không gửi qua Fax) - Ngày 14/12/2006, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quyết định 1052/QĐ-BTS về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản.

 

* (SMS: 202216- Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 202185- Không gửi qua Fax) - Ngày 13/12/2006, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 39/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm".

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 202206 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật.

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 202208 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/12/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 35/2006/QĐ-BTM về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2007.

 

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

 

* (SMS: 202182- Không gửi qua Fax) - Ngày 06/12/2006, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Thông tư 95/2006/TT-BVHTT về việc bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

 

* (SMS: 202181- Không gửi qua Fax) - Ngày 16/11/2006, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

BỘ CÔNG AN

 

* (SMS: 202177- Không gửi qua Fax) - Ngày 05/12/2006, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 1922/2006/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 202207 - Không gửi qua Fax) - Ngày 04/12/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010".

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 20527- Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2006/TT-BNV về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 202183- Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.

 

* (SMS: 202189- Không gửi qua Fax) - Ngày 22/11/2006, Viện Kiểm sát, Toà án, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 202180- Không gửi qua Fax) - Ngày 27/11/2006, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2006/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.