Văn bản mới cập nhật tuần 45/2006(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 11/11/2006 - 17/11/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 202088- Không gửi qua Fax) - Ngày 10/11/2006, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán Nhà nước.

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 202100 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

 

* (SMS: 202099 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 263/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 20324 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 36/2006/CT-TTg về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 – 2010.

 

* (SMS: 202096 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/2006/NQ-CP về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông.

 

* (SMS: 202097 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 262/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

 

* (SMS: 202095 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện, thành lập xã, mở rộng và đổi tên thị trấn Mường ảng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà, thành lập huyện Mường ảng, tỉnh Điện Biên.

 

* (SMS: 202090 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

* (SMS: 202093 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

* (SMS: 202091 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2006/NĐ-CP về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

 

* (SMS: 202092 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 260/2006/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

 

* (SMS: 202094 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/11/2006, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 6594/VPCP-NN về việc thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 

* (SMS: 202083 - Khong gui qua Fax) - Ngày 09/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 256/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 202089 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 36/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế".

 

* (SMS: 202087 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/11/2006, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2006/TT-BYT về việc hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.

 

* (SMS: 202086 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/11/2006, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 35/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế Quản lý mỹ phẩm". 

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 202085 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/11/2006, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

 

* (SMS: 20319 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/11/2006, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 202084 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/11/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2006/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 20311 - Không gửi qua Fax) - Ngày 07/11/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 100/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Lâm nghiệp.

 

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

* (SMS: 202098 - Không gửi qua Fax) - Ngày 06/11/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Thông tư 05/2006/TT-BBCVT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 304495 - Không gửi qua Fax) - Ngày 03/11/2006, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4071/TCT-PCCS về việc thuế GTGT đối với hàng hoá cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

 

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

 

* (SMS: 202101 - Không gửi qua Fax) - Ngày 17/10/2006, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.