(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc https://luatvietnam.vn/

Trong tuần này (từ 24/1 - 30/1), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* Ngày 16/01/2004
, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2004/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.

* Ngày 15/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại.

* Ngày 14/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện.

* Ngày 13/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2004/NĐ-CP về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người.

* Ngày 12/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004.

* Ngày 12/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2004/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

* Ngày 10/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003.

* Ngày 09/01/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2004/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ.

BỘ TÀI CHÍNH

* Ngày 16/01/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 14/2004/QĐ-BTC ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt.

* Ngày
31/12/2003, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13838 TC/NSNN về việc đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính.

* Ngày 29/12/2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

* Ngày 12/12/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* Ngày 16/01/2004, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội.

BỘ CÔNG NGHIỆP

* Ngày 07/01/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 04/2004/QĐ-BCN về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

* Ngày 30/12/2003, Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính đã có Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-BCN-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28/10/1995.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* Ngày 02/01/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01/2004/CT-NHNN về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng.

BỘ QUỐC PHÒNG

* Ngày 29/12/2003, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 299/2003/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 05/8/2003 của Chính Phủ.

BỘ NỘI VỤ

* Ngày
24/12/2003, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

BỘ THƯƠNG MẠI

* Ngày 12/12/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã có Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.