Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 111 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 26/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
02

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
04

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
05

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 23/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Xác thực: 09/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa chảy rừng

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi