Mai Đức Đông

Mai Đức Đông

Công ty Luật TNHH Tuệ Anh

Giới thiệu chung

HỌC VẤN

- Cử nhân luật năm 2008;

- Học viện tư pháp tốt nghiệp luật sư 2010;

- Bộ tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2012;

- Thành viên đoàn luật sư TP Hà Nội năm 2013.


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Năm 2008 -  2013 Hoạt động tư vấn pháp luật, luật sư tại Hà Nội;

- Năm 2013 – 2016 Hoạt động luật sư tại công ty luật Tuệ Anh;

- Năm 2016 - nay: Hoạt động luật sư tại Ban pháp chế Tập đoàn BRG;

 - Năm 2017 – nay Luật sư điều hành công ty luật Tuệ Anh;

- Năm 2017 – nay Trưởng ban pháp chế Tập đoàn Sơn Đại Việt;

- Năm 2019 – nay Trưởng ban Pháp chế Công ty Cổ phần Thép Trường Biện, Thép Hoa Phong.


LĨNH VỰC TƯ VẤN

- Doanh nghiệp, Đầu tư;

- Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (FDI);

- Mua bán sáp nhập doanh nghiệp;

- Đất đai - Bất động sản,Thuế - Tài chính doanh nghiệp;

- Tranh tụng giải quyết tranh chấp Dân sự và Kinh doanh thương mại.

loading
Vui lòng đợi