Thông tư hướng dẫn quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 59-TT/LB NGÀY 8-7-1994 HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ
VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG THĂNG LONG - NỘI BÀI

Thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2950-KTTH ngày 28-5-1994 về việc thu phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài. Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG THU, KHÔNG THU VÀ MIỄN GIẢM THU PHÍ
SỬ DỤNG ĐƯỜNG THĂNG LONG - NỘI BÀI

 

1- Đối tượng thu:

Tất cả các loại xe cơ giới đi qua đường Thăng Long - Nội Bài đều phải mua phí sử dụng đường, trừ một số xe không thu, miễn hoặc giảm thu quy định tại điểm 2 và 3 dưới đây.

2- Đối tượng không thu phí:

- Xe chuyên dùng chở bệnh nhân đi cấp cứu.

- Xe lúc đưa tang (bao gồm xe chở quan tài, xe chở thân nhân).

- Xe của lực lượng vũ trang không làm kinh tế thường xuyên.

- Xe đưa đón khách nước ngoài có xe công an hộ tống.

- Xe cứu hoả đi làm nhiệm vụ chữa cháy.

- Xe chuyên dùng chở thương binh, người tàn tật.

- Xe đang đuổi bắt kẻ gian.

3- Đối tượng xét miễn, giảm:

a) Đối tượng xét miễn.

- Xe của cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế thường trú ở Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi ngoại giao (do Bộ Ngoại giao đã xác nhận tại Công văn số 1609-LT/HC ngày 9-9-1991).

- Các loại xe máy được các cơ quan có thẩm quyền huy động trong thời gian hộ đê, chống lũ bão, thiên tai, dịch hoạ.

b) Đối tượng xét giảm: Xe máy của cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên hàng ngày đi lại làm việc, học tập.

Các đối tượng được xét miễn, giảm thu phí phải mang các chứng cứ thể hiện là đối tượng miễn, giảm đến cơ quan tổ chức thu để xin cấp giấy miễn hoặc mua vé tháng được giảm thu.

 

 

II- MỨC THU, HÌNH THỨC THU VÀ TỔ CHỨC THU

 

1- Mức thu:

Để đảm bảo cho công tác tổ chức thu phí thuận tiện, tạo điều kiện cho xe qua lại cầu, đường nhanh chóng thuận tiện, liên Bộ quy định:

- Đối với các loại xe cơ giới đi qua cầu và đường chỉ mua 1 vé chung cho cả cầu và đường.

- Đối với các loại xe cơ giới chỉ qua cầu không qua đường thì mua vé qua cầu (quy định tại Thông tư số 81-TT/LB ngày 15-12-1992 của liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải).

- Trường hợp xe cơ giới đi đường Thăng Long - Nội Bài mà không qua cầu thì chỉ mua vé phí đường. Mức thu cụ thể cho từng đối tượng được quy định cụ thể tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

2- Hình thức thu:

Phí sử dụng đường được thu dưới hình thức bán vé, vé có 2 loại: vé thông thường và vé tháng. Các loại vé đều do Cục thuế Hà Nội ấn hành và giao cho đơn vị tổ chức thu để bán.

- Vé thông thường bán cho các loại xe cơ giới đi ngay tại các trạm bán và kiểm soát vé.

Vé có thể bán trước tại cơ quan tổ chức thu phí cho các chủ phương tiện hàng ngày phải qua lại nhiều lần. Hình thức này được khuyến khích cho mỗi lần mua trước từ 50 vé trở lên được giảm 1% giá vé.

- Vé tháng chỉ bán cho đối tượng mua vé giảm thu quy định tại điểm 3, phần 1 trên đây.

Cơ quan tổ chức thu phí phải thống nhất với Cục thuế Hà Nội để in các loại vé, phù hiệu miễn thu. Quy chế quản lý, sử dụng vé theo các quy định tại Thông tư số 63-TC/TCT ngày 28-10-1992 của Bộ Tài chính.

Đơn vị tổ chức thu phải quản lý chặt chẽ quá trình sử dụng vé, định kỳ báo cáo quyết toán việc sử dụng vé gửi Cục Thuế Hà Nội.

3- Tổ chức thu phí:

Đơn vị thu phí sử dụng đường Bắc Thăng Long - Nội Bài trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam quản lý. Biên chế thu gọn nhẹ, đảm bảo tổ chức thu phí đường, cầu tốt, văn minh lịch sự, không gây ùn tắc giao thông...

 

III- QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

1- Quản lý, sử dụng tiền thu phí:

Căn cứ tình hình các loại phương tiện sử dụng đường và mức thu quy định, đơn vị tổ chức thu phải lập kế hoạch thu, chi phí tổ chức và phục vụ thu phí trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt sau khi có sự trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính.

Hàng ngày, ngoài phần thu được để lại chi theo kế hoạch được duyệt, đơn vị tổ chức thu phí phải nộp toán bộ số tiền thu phí thu được của đường và cầu vào Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Kế hoạch chi bao gồm những nội dung sau đây:

Tiền lương và các khoản phụ cấp của bộ phận tổ chức thu phí, tiền in vé, in ấn các chứng từ, sổ sách, mẫu biểu để theo dõi, quản lý và hạch toán chi sửa chữa, nhà cửa, tài sản phục vụ công tác thu và các chi chí quản lý khác.

Mọi chi phí cho công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa đường được bố trí trong kế hoạch chi ngân sách hàng năm và được cấp phát sử dụng theo chế độ hiện hành.

Riêng năm 1994 do chi phí sửa chữa thường xuyên đường chưa được bố trí trong kế hoạch sửa chữa đường. Đơn vị quản lý đường lập kế hoạch chi sửa chữa đường trình các cơ quan có thẩm quyền duyệt để bổ sung vào kế hoạch chi năm 1994.

2- Hạch toán và báo cáo quyết toán:

a) Công tác hạch toán:

Đơn vị tổ chức thu phải mở sổ chi tiết và tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động thu chi phí sử dụng đường, cầu và thực hiện hạch toán đầy đủ thu, chi theo những quy định nêu trên.

Đối với đơn vị chủ phương tiện: Nếu là đơn vị sản xuất kinh doanh thì tiền mua vé được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông; nếu là đơn vị sự nghiệp thì tiền mua vé được hạch toán vào chi ngân sách.

b) Báo cáo quyết toán:

Hàng tháng đơn vị tổ chức thu phải lập báo cáo nhanh kết quả thu và tình hình sử dụng tiền thu phí (nộp ngân sách, để lại chi theo kế hoạch) gửi Cục thuế, Chi cục Kho bạc Hà Nội và gửi báo cáo cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để theo dõi quản lý.

Hàng quý, năm đơn vị thu phải lập và gửi báo cáo quyết toán kết quả thu, chi theo đúng chế độ báo cáo quyết toán hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra thường xuyên tình hình thu và sử dụng tiền thu phí, xét duyệt quyết toán hàng năm cho đơn vị tổ chức thu.

 

IV- QUY ĐỊNH VỀ THƯỞNG PHẠT

 

- Các trường hợp vi phạm việc thu phí như sử dụng vé không đúng biểu giá quy định, không có vé khi qua đường v.v... thì ngoài việc phải mua vé theo biểu giá quy định, chủ phương tiện còn phải trả thêm tiền phạt gấp 4 lần giá vé quy định (số tiền không được hạch toán vào giá thành hoặc chi ngân sách). Nếu chủ phương tiện cố tình gây khó khăn, trở ngại gây ách tắc giao thông thì lực lượng kiểm soát sẽ xử lý các sai phạm theo pháp luật hiện hành.

- Để khuyến khích đơn vị tổ chức thu, liên Bộ quy định cho phép đơn vị tổ chức thu được trích 1,5% tổng số tiền thu phí sử dụng đường để lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó quỹ khen thưởng tối đa không quá 3 tháng lương cơ bản của cán bộ, công nhân viên. Mức phúc lợi tối đa bằng quỹ khen thưởng số còn thừa nộp Ngân sách Nhà nước.

 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1994.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi đơn vị tổ chức thu phí báo cáo về hai Bộ để giải quyết.

 

BIỂU GIÁ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG
THĂNG LONG - NỘI BÀI VÀ MỨC THU PHÍ CHUNG CẢ CẦU VÀ ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 59-TT/LB ngày 8-7-1994

của liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải)

 

 

Đối tượng thu

Mức thu phí sử dụng đường Thăng Long-Nội Bài

Mức thu chung cả cầu và đường

1- Các loại xe máy

500đ/lượt

1.000đ/lượt

2- Xe máy của cán bộ công nhân viên, học sinh đi thường xuyên hàng ngày được mua vé giảm

5.000đ/tháng

10.000đ/tháng

3- Xe con các loại

5.000đ/lượt

10.000đ/lượt

4- Xe du lịch, xe ca các loại:

 

 

- Xe dưới 12 ghế ngồi

5.000đ/lượt

10.000đ/lượt

- Xe từ 12 ghế đến 49 ghế

8.000đ/lượt

16.000đ/lượt

- Xe trên 50 ghế

10.000đ/lượt

20.000đ/lượt

- Xe buýt

4.000đ/lượt

8.000đ/lượt

5- Xe tải các loại:

 

 

- Xe trọng tải dưới 4 tấn

8.000đ/lượt

16.000đ/lượt

- Xe trọng tải từ 4 tấn đến 10 tấn

10.000đ/lượt

20.000đ/lượt

- Xe trọng tải trên 10 tấn

15.000đ/lượt

30.000đ/lượt

6- Xe lam, xe máy kéo bông sen

2.000đ/lượt

4.000đ/lượt

 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 59-TT/LB

Thông tư hướng dẫn quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí sử dụng đường Thăng Long - Nội Bài
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:59-TT/LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Ngọc Hoàn; Phan Văn Trọng
Ngày ban hành:08/07/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 59-TT/LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 59-TT/LB
Hanoi, July 08, 1994
 
JOINT MINISTERIAL CIRCULAR
PROVIDING THE REGULATIONS FOR COLLECTION, MANAGEMENT AND USE OF THE TOLLS ON THE THANG LONG - NOI BAI EXPRESSWAY
In implementation of the decision of the Prime Minister contained in Note No 2950-KTTH of the 28th of May, 1994, on the collection of tolls on the Thang Long - Noi Bai Expressway, the Ministry of Finance and the Ministry of Transport and Communications jointly issue the following Circular on the regulations for collection, management and use of the tolls on the Thang Long - Noi Bai Expressway:
I. TOLL, EXEMPTION AND REDUCTION ON USERS OF THE THANG LONG-NOI BAI EXPRESSWAY
1. Taxable users:
All kinds of motor vehicles using the Thang Long-Noi Bai Expressway are subject to tolls, except for a number of vehicles provided for in Points 2 and 3 which shall be given toll exemption or reduction.
2. Tax-exempt users:
- Ambulances.
- Vehicles used in funeral (including the hearse and the vehicles carrying relatives of the deceased).
- Military vehicles which are not regularly used for economic duties.
- Police-escorted vehicles carrying foreign guests.
- Fire engines on duty.
- Vehicles specializing in transporting war invalids and crippled people.
- Vehicles in pursuit of law-breakers.
3. Users eligible for toll exemption and reduction:
a) Users eligible for toll exemption:
- Vehicles of diplomatic missions and representatives of international organizations permanently based in Vietnam and enjoying the diplomatic favor status (as endorsed by the Ministry for Foreign Affairs in Note No 1609-LT/HC of the 9th of September, 1991).
- Motor vehicles mobilized by authorized agencies for dike embankment duty and for combat against flood, typhoon, other natural calamities and sabotage acts.
b) Users eligible for toll reduction:
Motor vehicles of public employee, workers, learners and students daily commuting to work and school.
Applicants for toll exemption and reduction must produce proofs of their relevant status to the toll-collecting agencies for the issuance of toll-exempt cards or discount seasonal tickets.
II. TOLL RATES, COLLECTING MODES AND OPERATION
1. Rates:
In order to ensure the smooth collection of tolls and create convenience for vehicle passage through the expressway and bridge, the Ministries jointly provide that:
- Motor vehicles shall buy one ticket for passage of both the expressway and the bridge.
- Motor vehicles which pass only the bridge shall buy the ticket for the bridge only (as provided for in Circular No 81-TT/LB jointly issued on the 15th of December, 1992 by the Ministry of Finance and the Ministry of Transport and Communications).
- Motor vehicles which travel on the Thang Long-Noi Bai Expressway without passing the bridge shall buy the ticket for the expressway only.
Actual rates are prescribed for each category of users and listed in the appendix to this Circular.
2. Collecting modes:
The toll is collected in the forms of tickets which are in two categories, regular and seasonal. All tickets are issued by the Hanoi Tax Department and delivered to the toll-collecting units for sale.
- The regular ticket shall be sold to vehicles at ticket control stations.
The ticket can be sold in advance at the toll-collecting agency to vehicle owner and/or controllers who commute daily on the expressway and bridge. In this sale mode, a purchase of 50 tickets or more shall be given a 1% discount on each of the tickets.
- Seasonal tickets shall only be sold to those who are qualified for toll reduction as provided for in Point 3 of Part I.
The toll-collecting agency shall work with the Hanoi Tax Department to design and print tickets of different categories and toll-exemption badges. The control and use of the tickets are provided for in Circular No 63-TC/TCT issued by the Ministry of Finance on the 28th of October, 1992.
The toll-collecting agency shall maintain a close control over the process of ticketing and periodically report the work to the Hanoi Tax Department.
3. Collecting operation:
The unit in charge of collecting tolls on the North Thang Long-Noi Bai expressway is under the Vietnam Department of Land Roads. It is manned by a light staff and is to ensure that the toll collection is effective, civilized, not hindering the traffic flow, etc.
III. MANAGEMENT AND USE OF THE TOLL, ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENT
1. Management and use of the toll:
On the basis of the variety of the vehicles on the expressway and the rates already fixed, the toll-collecting unit shall design a plan for the collection and its cost to submit to the Ministry of Transport and Communications for approval after consulting with the Ministry of Finance.
Everyday, except for the portion which is allowed to be kept according to the approved plan, the toll-collecting unit shall remit all the toll money to the State Budget through the State Treasury.
The expenditure plan comprises the following:
The wages and allowances for the collectors, expenditures on printing tickets and receipts, books and charts used in the control, management and accounting, expenditures on office and property maintenance and repair and other managerial costs.
All expenditures on the maintenance and repair of the expressway are allocated in the annual budget and shall be disbursed in accordance with existing regulations.
In the year of 1994, because the regular maintenance expenditure has not been included in the plan for repair of the expressway, the unit in charge shall draw up a plan for this expenditure to submit to the authorized offices for approval as addition to the expenditure plan for 1994.
2. Accounting and financial statement:
a) Accounting:
The toll-collecting unit shall open books recording generals and details of the collecting activities and use of the toll on the expressway and the bridge and make full accounts of revenues and expenditures according to the above regulations.
As regards the vehicle owner, if it is a production or business unit, the toll shall be included in the production or circulation costs; if it is an administrative unit, the toll shall be accounted for as budget expenditure.
b) Financial statement:
Every month, the toll-collecting unit shall file timely reports on the amount collected and its use (including remittances to the budget and withholdings for planned expenditures) to the Tax Department and State Treasury of Hanoi and send reports to the Ministry of Transport and Communications and the Ministry of Finance for record.
Every quarter and year, the toll-collecting unit shall file a financial statement on the collection and use of the toll in accordance with the current regulations on accounting.
The Ministry of Transport and Communications shall cooperate with the Ministry of Finance to provide regular control over the collection and use of the toll and review the annual financial statement of the toll-collecting unit.
IV. REWARDS AND SANCTIONS
- Any vehicle owner who violates the regulations on the toll collection such as using tickets not in accordance with the set rates, abstaining from buying tickets, etc. shall have, besides buying the toll ticket as required by the set rate, to pay a fine four times the ticket price (this fine shall not be included in the production cost or accounted in the budget expenditure). If he intentionally causes troubles and hinders the traffic, he shall be subjected to sanctions provided for by the law in force.
- To encourage toll-collection, the joint ministries allow the collecting unit it to put aside 1.5% of the total toll to set up a reward and welfare fund, but the reward fund shall not exceed three months of the basic salary of the staff. The maximum fund for welfare shall not exceed the fund for reward. The rest shall be remitted to the State Budget.
V. IMPLEMENTATION
This Circular takes effect as from the 1st of July, 1994.
In the course of its implementation, any issues which arise and require adjustments and changes shall be reported by the toll-collecting unit to the two ministries for a solution.
 

 
Le Ngoc Hoan
(Signed)
 
TOLL RATES
ON USE OF THE THANG LONG-NOI BAI EXPRESSWAY AND THE EXPRESSWAY AND BRIDGE
(Issued as appendix to Joint Circular No 59-TT/LB of the 8th of July, 1994 of the Ministry of Finance and the Ministry of Transport and Communications)

Toll Payers
Rates for use of the Thang Long-Noi Bai Expressway
(in VND)
Rates for use of the expressway and bridge
(In VND)
1. Motocycles (all kinds)
500 per ride
1000 per ride
2. Motorcycles of daily commuters qualified for discount tickets
5,000 per month
10,000 per month
3. Small cars (all kinds)
5,000 per ride
10,000 per ride
4. Sedans and coaches (all kinds):
- Below 12 seats:
- From 12 to 49 seats:
- Above 50 seats:
- Bus:
 
5,000 per ride
8,000 per ride
10,000 per ride
4,000 per ride
 
10,000 per ride
16,000 per ride
20,000 per ride
8,000 per ride
5. Trucks (all kinds):
- Below 4 tons:
- From 4 to 10 tons:
- Above 10 tons:
 
8,000 per ride
10,000 per ride
15,000 per ride
 
16,000 per ride
20,000 per ride
30,000 per ride
6. Three-wheeled vans and Bong Sen tractors
2,000 per ride
4,000 per ride

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 59-TT/LB DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi