Quyết định về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hà Trung, Ngọc Lạc, Thường Xuân và Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 99-HĐBT NGÀY 3-6-1988
VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ Xà, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN HÀ TRUNG, NGỌC LẠC, THƯỜNG XUÂN VÀ
TRIỆU SƠN THUỘC TỈNH THANH HOÁ

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hà Trung, Ngọc Lạc, Thường Xuân và Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá như sau:

A. Huyện Hà Trung:

Tách 38,2 hécta diện tích tự nhiên của xã Hà Bình 52,9 hécta diện tích tự nhiên với 625 nhân khẩu của xã Hà Ninh ; 61,4 hécta diện tích tự nhiên với 490 nhân khẩu của xã Hà Phong và 8,7 hécta diện tích tự nhiên với 320 nhân khẩu của xã Hà Ngọc cùng 4.470 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên và người ăn theo để thành lập thị trấn Hà Trung (thị trấn huyện lỵ).

Thị trấn Hà Trung có tổng diện tích tự nhiên 161,2 hécta với 5.905 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Hà Trung ở phía đông giáp thôn Thượng Thôn của xã Hà Phong và Thôn Ninh Thôn của xã Hà Ninh; phía tây giáp thôn Trần Thôn của xã Hà Ngọc, thôn Trang Các của xã Hà Phong và hồ Đồng úng của xã Hà Bình; phía nam giáp sông Lèn; phía bắc giáp thôn Nội Thượng của xã Hà Bình.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

- Xã Hà Bình có 4 thôn Nhân Lý, Yên Nội, Phú Vinh và Đồng Trung với 1.024,5 hécta diện tích tự nhiên và 4.281 nhân khẩu.

Địa giới xã Hà Bình ở ở phía đông giáp xã Hà Lai; phía tây giáp xã Hà Tấn; phía nam giáp thị trấn Hà Trung; phía bắc giáp xã Hà Yên.

- Xã Hà Ninh có 4 thôn Da Quả, Cối Thị, Ninh Thôn và Phú Nham với 575,7 hécta diện tích tự nhiên và 2.414 nhân khẩu.

Địa giới xã Hà Ninh ở phía đông giáp xã Hà Lâm; phía tây giáp thị trấn Hà Trung; phía nam giáp xã Hà Phong; phía bắc giáp xã Hà Bình.

Xã Hà Phong có 4 thôn Thượng Thôn, Tương Lạc, Trang Các và Phong Vận với 267,2 hécta diện tích tự nhiên và 1.932 nhân khẩu.

Địa giới xã Hà Phong ở phía đông và phía bắc giáp xã Hà Lâm; phía tây giáp thị trấn Hà Trung; phía nam giáp sông Lèn.

Xã Hà Ngọc có 3 thôn Kim Đề, Kim Ma và Trần Thân với 399 hécta diện tích tự nhiên và 2.481 nhân khẩu.

Địa giới xã Hà Ngọc ở phía đông giáp thị trấn Hà Trung; phía tây giáp xã Hà Sơn; phía nam giáp sông Lèn; phía bắc giáp xã Hà Đông.

B. Huyện Ngọc Lạc:

Tách 192 hécta diện tích tự nhiên với 4.538 nhân khẩu của xã Ngọc Khê để thành lập thị trấn Ngọc Lạc (thị trấn huyện lỵ).

- Thị trấn Ngọc Lạc có 192 hécta diện tích tự nhiên với 4.538 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Ngọc Lạc ở phía đông và phía tây giáp xã Ngọc Khê; phía nam giáp xã Minh Sơn; phía bắc giáp xã Thuý Sơn.

- Xã Ngọc Khê có 8 hợp tác xã Cao Xuân, Vân Hoà, Lan Thành Yên, Ngọc Minh, Cao Thượng, Cao Phong, Hưng Nguyên và Hạ Sơn với 12.762,1 hécta diện tích tự nhiên và 7.215 nhân khẩu.

Địa giới xã Ngọc Khê ở phía đông giáp xã Ngọc Sơn; phía tây giáp xã Mỹ Tân; phía nam giáp thị trấn Ngọc Lạc, xã Minh Sơn và xã Cao Ngọc; phía bắc giáp các xã Thuý Sơn và Quang Trung.

C. Huyện Thường Xuân:

Tách 184,95 hécta diện tích tự nhiên với 2.566 nhân khẩu của xã Xuân Dương và 68,19 hécta diện tích tự nhiên với 363 nhân khẩu của xã Ngọc Phụng để thành lập thị trấn Thường Xuân (thị trấn huyện lỵ).

- Thị trấn Thường Xuân có tổng diện tích tự nhiên 253,14 hécta với 2.929 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thường Xuân ở phía đông giáp xã Xuân Dương; phía tây giáp xã Xuân cẩm; phía nam giáp xã Thọ Thanh; phía bắc giáp xã Ngọc Phụng.

- Sau khi phân vạch địa giới hành chính, xã Xuân Dương có 4 hợp tác xã Đại Thắng, Thống Nhất, Tân Long và Tân Lập với 680.48 hécta diện tích tự nhiên và 4.416 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Dương ở phía đông giáp sông —m; phía tây giáp thị trấn Thường Xuân; phía nam giáp sông Chu; phía bắc giáp xã Ngọc Phụng.

- Xã Ngọc Phụng có 8 hợp tác xã Xuân Thắng, Xuân Lập, Xuân Thành, Xuân Liên, Hưng Long, Hoà Lâm, Phú Vinh và Quyết Tiến với 1.476 hécta diện tích tự nhiên và 5.609 nhân khẩu.

Địa giới xã Ngọc Phụng ở phía đông giáp sông —m; phía tây giáp xã Xuân Cẩm; phía nam giáp thị trấn Trường Xuân; phía bắc giáp xã Lương Sơn.

D. Huyện Triệu Sơn:

Tách 22,99 hécta diện tích tự nhiên với 1.341 nhân khẩu của xã Minh Châu; 5,19 hécta diện tích tự nhiên với 229 nhân khẩu của xã Minh Dân và 85,55 hécta diện tích tự nhiên với 3.594 nhân khẩu của xã Minh Sơn để thành lập thị trấn Triệu Sơn (thị trấn huyện lỵ).

Thị trấn Triệu Sơn có tổng diện tích tự nhiên 113,73 hécta với 5.164 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Triệu Sơn ở phía đông giáp xã Minh Châu; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp các xã Minh Sơn và Minh Châu; phía bắc giáp các xã Minh Sơn và Minh Dân.

- Sau khi phân vạch địa giới hành chính xã Minh Châu có xóm Minh Hưng và xóm Tân Độ với 342,26 hécta diện tích tự nhiên và 4.446 nhân khẩu.

Địa giới xã Minh Châu ở phía đông giáp xã Dân Lý; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã An Nông; phía bắc giáp xã Minh Dân.

- Xã Minh Dân có xóm Tân Dân và xóm Tân Tiến với 302,61 hécta diện tích tự nhiên và 2.468 nhân khẩu.

Địa giới xã Minh Dân ở phía đông giáp các xã Dân Lý và Dân Quyền; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã Minh Châu; phía bắc giáp xã Dân Lực.

- Xã Minh Sơn có 4 xóm Hoàng Đồng, Tân Thành, Tân Phong và Tây Ninh với 538,82 hécta diện tích tự nhiên và 5.211 nhân khẩu.

Địa giới xã Minh Sơn ở phía đông giáp các xã Minh Châu và Minh Dân; phía tây giáp xã Thọ Tân; phía nam giáp các xã An Nông và Hợp Thắng; phía bắc giáp xã Dân Lực.

 

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi