Quyết định về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 52-HĐBT NGÀY 12-3-1987
VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ Xà VÀ THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN
CỦA CÁC HUYỆN BA TƠ, ĐỨC PHỔ, MỘ ĐỨC, PHÙ CÁT,
SƠN TỊNH, TUY PHƯỚC VÀ THÀNH PHỐ QUY NHƠN
THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 64b- HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét đề nghị của uỷ ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

I. Huyện Ba Tơ:

1. Thành lập thị trấn Ba Đình (thị trấn huyện lỵ huyện Ba Tơ) trên cơ sở sáp nhập các thôn Đá Bàng, Tài Năng (xã Ba đình); thôn Vã Nhăn, Con Dung (xã Ba Dung); thôn Tài Năng 1, Tài Năng 2 (xã Ba Rung) cùng huyện.

- Thị trấn Ba Tơ có 512,2 hécta đất với 3.346 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Ba Tơ ở phía đông giáp xã Ba Trung; phía tây giáp xã Ba Dinh; phía nam giáp các xã Ba Tích và Ba Trang; phía bắc giáp sông Liên và sông Tô.

2. Giải thể xã Ba Đình, sáp nhập thôn Dốc Mốc vào xã Ba Trung và thôn Đồng Dinh vào xã Ba Dinh; đổi tên xã Ba Trung thành xã Ba Cung; đổi tên xã Ba Dung thành xã Ba Chùa.

- Xã Ba Cung có 2.316 hécta đất với 1.455 nhân khẩu.

Địa giới xã Ba Cung ở phía đông giáp xã Ba thành; phía tây giáp thị trấn Ba Đình và xã Ba Chùa, phía nam giáp xã Ba Liên; phía bắc giáp xã Ba Vinh.

- Xã Ba dinh có 7.232 hécta đất với 2.907 nhân khẩu.

Địa giới xã Ba Dinh ở phía đông giáp thị trấn Ba Đình; phía tây giáp xã Ba Tô; phía nam giáp xã Ba Lê; phía bắc giáp xã Ba Điền.

- Xã Ba Chùa có 1.918 hécta đất với 899 nhân khẩu.

Địa giới xã Ba Chùa ở phía đông giáp xã Ba Cung; phía tây giáp xã Ba Dinh; phía nam giáp sông Liên và sông Tô; phía bắc giáp xã Ba Vinh.

II. Huyện Đức Phổ:

Thành lập thị trấn Đức Phổ (thị trấn huyện lỵ huyện Đức Phổ) trên cơ sở sáp nhập thôn Hoà An, 1 phần thôn An Tường (xã Phổ Hoà), thôn Vĩnh Lạc, 1 phần thôn Vĩnh Bình (xã Phổ Ninh), 1 phần thôn Tân Tự, 1 phần thôn Trường Sanh (xã Phổ Minh) cùng huyện.

- Thị trấn Đức Phổ có 394,6 hécta đất với 5.090 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Đức Phổ ở phía đông và phía bắc giáp xã Phổ Minh; phía tây giáp các xã Phổ Ninh và Phổ Hoà; phía nam giáp xã Phổ Hoà.

- Xã Phổ Hoà còn 1.574 hécta đất với 3.100 nhân khẩu.

- Xã Phổ Ninh còn 2.582 hécta đất với 7.670 nhân khẩu.

- Xã Phổ Minh còn 887 hécta đất với 4.184 nhân khẩu.

III. Huyện Mộ Đức:

Thành lập thị trấn Đồng Cát trên cơ sở sáp nhập thôn 2 (trừ xóm Cây gạo), thôn 4 (trừ xóm Chòi), thôn 5 và thôn 6 của xã Đức Tân.

- Thị trấn Đồng Cát có 600 hécta đất với 7.000 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Đồng Cát ở phía đông và phía nam giáp xã Đức Phong; phía tây và phía bắc giáp xã Đức Tân.

- Xã Đức Tân còn 1.300 hécta đất với 6.000 nhân khẩu.

IV. Huyện Phù Cát:

Thành lập thị trấn Ngô Mây (thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cát) trên cơ sở sáp nhập 567 hécta đất với 9.790 nhân khẩu của xã Cát Trinh, 637 hécta đất với 487 nhân khẩu của xã Cát Tân.

- Thị trấn Ngô Mây có 1204 hécta đất với 10.277 nhân khẩu

Địa giới thị trấn Ngô Mây ở phía đông và phía bắc giáp xã Cát Trinh; phía tây giáp xã Cát Hiệp; phía nam giáp xã Cát Tân.

- Xã Cát Trinh còn 4.564 hécta đất với 6465 nhân khẩu.

- Xã Cát Tân còn 3.925 hécta đất với 11. 215 nhân khẩu.

V. Huyện Sơn Tịnh:

Giải thể xã Tịnh ấn và xã Tịnh Phong để thành lập 3 đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Tịnh ấn Đông, xã Tịnh n Tây và thị trấn Sơn Tịnh (thị trấn huyện lỵ huyện Sơn Tịnh).

- Xã Tịnh n Đông có 885 hécta đất với 5.500 nhân khẩu.

- Địa giới xã Tịnh n Đông ở phía đông giáp các xã Tịnh n và Tịnh Châu; phía tây giáp thị trấn Sơn Tịnh ; phía nam giáp xã Tịnh An và thị trấn Sơn Tịnh; phía bắc giáp xã Tịnh Phong.

- Xã Tịnh n Tây có 663 hécta đất với 4000 nhân khẩu.

Địa giới xã Tịnh n Tây ở phía đông giáp thị trấn Sơn Tịnh; phía tây giáp xã Tịnh Hà; phía nam giáp thị xã Quảng Ngãi; phía bắc giáp các xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ.

- Thị trấn Sơn Tịnh có 808 hécta đất với 8.690 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Sơn Tịnh ở phía đông giáp các xã Tịnh An và Tịnh n Đông; phía tây giáp xã Tịnh n Tây; phía nam giáp thị xã Quảng Ngãi; phía bắc giáp xã Tịnh Phong.

VI. Huyện Tuy Phước:

Thành lập thị trấn Tuy Phước (thị trấn huyện lỵ huyện Tuy phước) trên cơ sở sáp nhập 543, 82 hécta đất với 8.413 nhân khẩu của xã Phước Nghĩa và 36 hécta đất với 365 nhân khẩu của xã Phước Long.

- Thị trấn Tuy Phước có 579,82 hécta đất với 1.529 nhân khẩu.

Địa giới thị trân Tuy Phước ở phía đông giáp xã Nhơn Bình, phía tây giáp xã Phước Lộc, phia nam giáp thành phố Quy Nhơn, phía bắc giáp xã Phước Nghĩa.

- Xã Phước Nghĩa còn 919, 73 hécta đất với 5.331 nhân khẩu.

- Xã Phước Long 534 hécta đất với 7.815 nhân khẩu.

VII. Thành phố Quy Nhơn:

Giải thể xã Nhơn Thạch để thành lập hai phường lấy tên là phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu.

- Phường Bùi Thị Xuân có 5.310 hécta đất với 9.889 nhân khẩu.

Địa giới phường Bùi Thị Xuân ở phía đông giáp núi Vũng Chua; phía tây giáp huyện Tuy Phước; phía nam giáp tỉnh Phú Khánh; phía bắc giáp phường Trần Quang Diệu.

- Phường Trần Quang Diệu có 1.630 hécta đất với 9.432 nhân khẩu.

Địa giới phường Trần Quang Diệu ở phía đông giáp xã Nhơn Phú; phía tây và phía bắc giáp huyện Tuy Phước; phía nam giáp phường Bùi Thị Xuân.

 

Điều 2. Uỷ bân nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 52-HĐBT

Quyết định về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:52-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:12/03/1987Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 52-HĐBT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi