Quyết định về chủ trương đối với hàng hoá do người Việt Nam được cử đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia ở nước ngoài mang hàng về nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 175-HĐBT NGÀY 18-11-1988

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ DO NGƯỜI VIỆT NAM

ĐƯỢC CỬ ĐI HỢP TÁC LAO ĐỘNG, HỢP TÁC CHUYÊN GIA

Ở NƯỚC NGOÀI MANG VỀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và ý kiến của Thủ tướng các Bộ, Tổng cục có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

nhayMột số quy định tại Quyết định số 175-HĐBT ngày 18-11-1988 của Hội đồng Bộ trưởng được bổ sung thêm bởi Điều 2 Quyết định số 156-HĐBTnhay
Điều 1.
Từ nay, Nhà nước không thu thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch của những người được Nhà nước cử đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia ở nước ngoài mang về hoặc gửi về nước.
Điều 2.
Những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia có quyền tự do sử dụng hàng của mình mang hoặc gửi về nước. Từ nay, không áp dụng Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 của Hội đồng Bộ trưởng buộc những người này phải bán hàng cho các tổ chức kinh tế của Nhà nước. Các tổ chức này, nếu cần mua, phải tổ chức mua một cách thuận tiện nhất, theo giá thoả thuận, không được ép giá, gây phiền hà cho chủ hàng.
Điều 3.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tài chính và các Bộ liên quan xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh nâng mức đóng góp bằng ngoại tệ của những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia một cách hợp lý, tuỳ theo mức thu nhập của từng đối tượng.
Điều 4.
Những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia không được nhập khẩu các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy, các loại ma tuý và kích thích; các loại văn hoá phẩm đồi truỵ; riêng đối với rượu mạnh trên 40o và thuốc lá, chỉ được mang theo trong tiêu chuẩn hành lý đã quy định. Mọi vi phạm đều phải xử lý theo Điều lệ Hải quan và pháp luật hiện hành.
Từ nay, để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, Bộ Kinh tế đối ngoại, trong trường hợp xét cần thiết, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt để sửa đổi, bổ sung danh mục những mặt hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện bằng đường phi mậu dịch.
Trong từng thời gian, đối với một ít mặt hàng xét cần thu thuế hàng hoá để bản vệ sản xuất trong nước, hướng dẫn tiêu dùng, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.
Điều 5.
Tổng cục Hải quan có trách nhiệm soát lại các quy định về thủ tục hải quan đối với người đi hợp tác lao động và hợp tác chuyên gia ở nước ngoài, chỉnh đốn việc kiểm tra ở cửa khẩu, không được gây phiền hà cho chủ hàng.
Các tổ chức cảng, sân bay, nếu làm hư hỏng hàng, thì phải bồi thường thiệt hại cho chủ hàng theo thời giá.
Các tổ chức dịch vụ ở các cửa khẩu sân bay, bến cảng chỉ được thực hiện các dịch vụ nếu chủ hàng thuê làm; không được phép thu cước phí nếu chủ hàng tự làm.
Điều 6.
Quyết định này cũng áp dụng đối với hàng hoá của những người được Nhà nước cử đi công tác, học tập ở nước ngoài.
Điều 7.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1989.
Những quy định trong Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư số 128-CT ngày 10-4-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Hải quan, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội thương, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các Bộ liên quan phải phổ biến rộng rãi Quyết định này đến các người hợp tác lao động và chuyên gia ở nước ngoài, trên các phương tiện thông tin đại chúng và để mọi người biết và chấp hành đúng pháp luật, đồng thời tổ chức thi hành ngay Quyết định này ở các đơn vị công tác của mình, bảo đảm cho tất cả cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thi hành một cách nghiêm túc.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 175-HĐBT NGÀY 18-11-1988

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ DO NGƯỜI VIỆT NAM

ĐƯỢC CỬ ĐI HỢP TÁC LAO ĐỘNG, HỢP TÁC CHUYÊN GIA

Ở NƯỚC NGOÀI MANG VỀ NƯỚC

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và ý kiến của Thủ tướng các Bộ, Tổng cục có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Từ nay, Nhà nước không thu thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch của những người được Nhà nước cử đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia ở nước ngoài mang về hoặc gửi về nước.

 

Điều 2.

Những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia có quyền tự do sử dụng hàng của mình mang hoặc gửi về nước. Từ nay, không áp dụng Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 của Hội đồng Bộ trưởng buộc những người này phải bán hàng cho các tổ chức kinh tế của Nhà nước. Các tổ chức này, nếu cần mua, phải tổ chức mua một cách thuận tiện nhất, theo giá thoả thuận, không được ép giá, gây phiền hà cho chủ hàng.

 

Điều 3.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tài chính và các Bộ liên quan xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh nâng mức đóng góp bằng ngoại tệ của những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia một cách hợp lý, tuỳ theo mức thu nhập của từng đối tượng.

 

Điều 4.

Những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia không được nhập khẩu các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy, các loại ma tuý và kích thích; các loại văn hoá phẩm đồi truỵ; riêng đối với rượu mạnh trên 40o và thuốc lá, chỉ được mang theo trong tiêu chuẩn hành lý đã quy định. Mọi vi phạm đều phải xử lý theo Điều lệ Hải quan và pháp luật hiện hành.

Từ nay, để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, Bộ Kinh tế đối ngoại, trong trường hợp xét cần thiết, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt để sửa đổi, bổ sung danh mục những mặt hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện bằng đường phi mậu dịch.

Trong từng thời gian, đối với một ít mặt hàng xét cần thu thuế hàng hoá để bản vệ sản xuất trong nước, hướng dẫn tiêu dùng, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

 

Điều 5.

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm soát lại các quy định về thủ tục hải quan đối với người đi hợp tác lao động và hợp tác chuyên gia ở nước ngoài, chỉnh đốn việc kiểm tra ở cửa khẩu, không được gây phiền hà cho chủ hàng.

Các tổ chức cảng, sân bay, nếu làm hư hỏng hàng, thì phải bồi thường thiệt hại cho chủ hàng theo thời giá.

Các tổ chức dịch vụ ở các cửa khẩu sân bay, bến cảng chỉ được thực hiện các dịch vụ nếu chủ hàng thuê làm; không được phép thu cước phí nếu chủ hàng tự làm.

 

Điều 6.

Quyết định này cũng áp dụng đối với hàng hoá của những người được Nhà nước cử đi công tác, học tập ở nước ngoài.

 

Điều 7.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1989.

Những quy định trong Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư số 128-CT ngày 10-4-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Hải quan, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội thương, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các Bộ liên quan phải phổ biến rộng rãi Quyết định này đến các người hợp tác lao động và chuyên gia ở nước ngoài, trên các phương tiện thông tin đại chúng và để mọi người biết và chấp hành đúng pháp luật, đồng thời tổ chức thi hành ngay Quyết định này ở các đơn vị công tác của mình, bảo đảm cho tất cả cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thi hành một cách nghiêm túc.

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi