Quyết định về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 126-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1981
VỀ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ
VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ HỌC SINH CÁC CẤP PHỔ THÔNG CƠ SỞ
VÀ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

 

Hàng năm nước ta có hơn nửa triệu học sinh cấp II và gần 20 vạn học sinh cấp III ra trường, tạo cho đất nước một nguồn lao động dự trữ đông đảo, có văn hoá, và một nguồn tuyển sinh lớn cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Tuy nhiên do việc hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông chưa tốt nên sau khi tuyển sinh vào cấp III phổ thông và các trường chuyên nghiệp, hàng năm còn hàng chục vạn học sinh ra trường không được tiếp tục học lên và cũng không được chuẩn bị về các mặt để được sử dụng hợp lý thành những người lao động mới.

Để thực hiện nghị quyết số 14 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục, Hội đồng Chính phủ quyết định:

 

1. Các trường phổ thông phải tích cực tiến hành việc hướng nghiệp cho học sinh nhằm chuẩn bị mọi mặt cho học sinh sẵn sàng đi vào lao động sản xuất sau khi ra trường.

Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời phù hợp với năng khiếu cá nhân.

Công tác hướng nghiệp ở các trường gồm các nhiệm vụ sau đây:

- Giáo dục thái độ lao động đúng đắn;

- Tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với một số nghề;

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn, bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất;

- Động viên hướng dẫn học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hóa.

Ngành giáo dục phổ thông trên cơ sở giáo dục toàn diện theo yêu cầu của chương trình phổ thông, cần tiến hành ngay một số biện pháp hướng nghiệp: Xây dựng chương trình, soạn tài liệu hướng nghiệp cho các trường phổ thông cơ sở và trung học; dành một số tiết học thích đáng để giới thiệu những nghề cơ bản đang cần phát triển, cho học sinh tham quan sản xuất, cải tiến giảng dạy các bộ môn khoa học theo tinh thần giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp; cải tiến cách dạy, cách học, cách đánh giá bộ môn lao động kỹ thuật tạo cho học sinh và biết lý thuyết, vừa được thực hành; tổ chức cho học sinh lao động sản xuất gắn với phương hướng sản xuất và các nghề đang cần phát triển ở địa phương; tổ chức các nhóm ngoại khoá để giúp học sinh phát triển hứng thú, năng lực nghề nghiệp.

2. Chính quyền các cấp, các ngành kinh tế, văn hóa từ Trung ương đến cơ sở có nhiệm vụ trực tiếp giúp đỡ các trường phổ thông trong việc đào tạo, sử dụng hợp lý và tiếp tục bồi dưỡng học sinh phổ thông sau khi ra trường.

Các ngành kinh tế, văn hoá, các cơ sở sản xuất (nhà máy, Xí nghiệp, Nông trường, Hợp tác xã, tập đoàn sản xuất...), các cơ sở văn hóa, y tế, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đóng tại địa phương có trách nhiệm sử dụng cơ sở vật chất, cán bộ nghiệp vụ của mình để giúp đỡ các trường phổ thông trong việc bồi dưỡng lao động kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh.

Các ngành kinh tế, văn hoá, các cơ sở sản xuất hàng năm khi lập kế hoạch phát triển sản xuất cần phối hợp với ngành giáo dục phổ thông để ghi vào kế hoạch các nhu cầu cần thiết về điều kiện vật chất và cán bộ nhằm giúp ngành giáo dục phổ thông dạy lao động kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế của cơ sở sản xuất.

Các tỉnh, quận, huyện, xã, phường, các cơ sở sản xuất, nhất là cấp huyện, quận cần có kế hoạch tiếp nhận những học sinh ra trường, mở các lớp bổ túc lao động kỹ thuật, các lớp dạy nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông nhằm từng bước làm cho học sinh phổ thông ra trường được chuẩn bị về nghề nghiệp trước khi bước vào lao động. Nên mở các lớp ngắn hạn dạy các ngành nghề cần thiết cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống ở địa phương, do chính quyền tổ chức, người học đóng học phí, động viên cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ các cơ sở, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tham gia giảng dạy và được đài thọ thích đáng.

3. Phân công thực hiện:

a) Bộ Giáo dục:

- Xây dựng chương trình biên soạn tài liệu giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông;

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lao động kỹ thuật, hướng nghiệp;

- Cải tiến cách dạy, cách học môn kỹ thuật, cách tổ chức lao động sản xuất trong nhà trường phổ thông và cách dạy, cách học trong các lớp bổ túc văn hóa theo hướng bổ túc văn hóa lao động kỹ thuật;

- Phát triển hệ thống trường trung học vừa học vừa làm;

- Góp phần với Tổng cục dạy nghề và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn việc xây dựng các trung tâm hướng nghiêp ở Huyện.

b) Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp và Tổng cục dạy nghề:

- Cải tiến cách tuyển chọn, thu nhận học sinh tốt nghiệp phổ thông vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật;

- Chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng các trung tâm hướng nghiệp và góp phần vào việc hướng nghiệp của các trường phổ thông.

- Tổng cục dạy nghề chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương mở các trường lớp đào tạo nghề để phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở và trên địa bàn Huyện và Quận.

c) Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước phối hợp với Bộ Lao động hướng dẫn các ngành, các địa phương lập kế hoạch sử dụng hợp lý số học sinh phổ thông ra trường.

d) Các Bộ, các ngành kinh tế có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở sản xuất giúp đỡ các trường phổ thông ở địa phương trong việc dạy lao động kỹ thuật và hướng nghiệp.

đ) Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành chế độ nghĩa vụ lao động kết hợp với nghĩa vụ quân sự.

e) Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Tổng cục dạy nghề nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành một số chế độ, chính sách khuyến khích học sinh ra trường đi vào lao động sản xuất và đến các vùng kinh tế mới.

g) Các đoàn thể (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Công đoàn...), Hội đồng giáo dục các cấp và các cơ quan văn hoá, thông tin cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên học sinh sẵn sàng đi vào lao động sản xuất, làm cho mọi gia đình và cả xã hội nhận rõ trách nhiệm của mình đối với việc chuẩn bị ngành nghề cho thế hệ trẻ.

thuộc tính Quyết định 126-CP

Quyết định về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường
Cơ quan ban hành: Hội đồng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:126-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành:19/03/1981Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 126-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi