Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn Kiến Lương thuộc tỉnh Kiên Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 107-HĐBT NGÀY 27-9-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ Xà, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN
KIẾN LƯƠNG THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. - Phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn của các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Hòn Đất, Châu Thành, Hà Tiên, Kiên Hải và thị xã Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Huyện Gò Quao.

a) Chia xã Vĩnh Tuy thành 3 xã lấy tên là xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng và xã Vĩnh Hùng.

- Địa giới của xã Vĩnh Tuy ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thắng và xã Vĩnh Hùng, phía nam và phía tây giáp xã Vĩnh Lộc của huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, phía đông giáp xã Lương Tâm của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Địa giới của xã Vĩnh Thắng ở phía bắc giáp xã Vĩnh Viễn của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía nam giáp xã Vĩnh Tuy, phía đông giáp xã Lương Tâm của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Vĩnh Hùng và xã Vĩnh Tuy.

- Địa giới của xã Vĩnh Hùng ở phía bắc giáp xã Phước An cùng huyện và xã Hoả Lựu của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía nam giáp xã Vĩnh Tuy, phía đông giáp xã Vĩnh Thắng cùng huyện và xã Vĩnh Viễn của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Phước Tân cùng huyện và xã Vĩnh Bình Bắc của huyện Vĩnh Thuận.

b) Chia xã Thới Quản thành 2 xã lấy tên là xã Thới Quản và xã Thới An.

- Địa giới của xã Thới Quản ở phía bắc giáp xã Bình An của huyện Châu Thành, phía nam giáp xã Thới An và xã Thuỷ Liễu, phía đông giáp xã Long Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía tây giáp xã Thới An cùng huyện và xã Bình An của huyện Châu Thành.

- Địa giới của xã Thới An ở phía bắc giáp xã Thới Quản cùng huyện và xã Bình An của huyện Châu Thành, phía nam giáp xã Vĩnh Yên của huyện An Biên, phía đông giáp xã Thới Quản và xã Thuỷ Tiến, phía tây giáp xã Thạnh Yên của huyện An Biên.

c) Chia xã Thuỷ Liễu thành 2 xã lấy tên là xã Thuỷ Liễu và xã Thuỷ Tiến.

- Địa giới của xã Thuỷ Liễu ở phía bắc giáp xã Long Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Thuỷ Tiến, phía đông giáp xã Định Thành, phía tây giáp xã Thới Quản.

- Địa giới của xã Thuỷ Tiến ở phía bắc giáp xã Thuỷ Liễu, phía nam giáp xã Hoà Chánh của huyện Vĩnh Thuận, phía đông giáp xã Vĩnh Phước, phía tây giáp xã Thới An.

d) Chia xã Định Hoà thành 2 xã lấy tên là xã Định Hoà và xã Định Thành.

- Địa giới của xã Định Hoà ở phía bắc giáp xã Long Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía nam và phía tây giáp xã Định Thành, phía đông giáp xã Vĩnh Thạnh của huyện Giồng Riềng.

- Địa giới của xã Định Thành ở phía bắc giáp xã Định Hoà, phía nam giáp xã Vĩnh Phước, phía đông giáp xã Định An và xã Định Hoà, phía tây giáp xã Thuỷ Liễu.

đ) Chia xã Định An thành 2 xã lấy tên là xã Định An và xã Tân Hoà Lợi.

- Địa giới của xã Định An ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Phước An và xã Vĩnh Phước, phía đông giáp xã Tân Hoà Lợi, phía tây giáp xã Vĩnh Phước và xã Định Thành.

- Địa giới của xã Tân Hoà Lợi ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Phước An, phía đông giáp xã Vĩnh Hoà Thạnh và xã Vĩnh Hiệp Hoà, phía tây giáp xã Định An.

e) Chia xã Vĩnh Phước thành 3 xã lấy tên là xã Vĩnh Phước, xã Phước Tân và xã Phước An.

- Địa giới của xã Vĩnh Phước ở phía bắc giáp xã Định Thành, phía nam giáp xã Phước Tân, phía đông giáp xã Định An và xã Phước An, phía tây giáp xã Thuỷ Tiến.

- Địa giới của xã Phước Tân ở phía bắc giáp xã Vĩnh Phước, phía nam giáp xã Vĩnh Bình Bắc của huyện Vĩnh Thuận, phía đông giáp xã Phước An và xã Vĩnh Hùng, phía tây giáp xã Hoà Chánh của huyện Vĩnh Thuận.

- Địa giới của xã Phước An ở phía bắc giáp xã Tân Hoà Lợi và xã Định An, phía nam giáp xã Vĩnh Hùng và xã Phước Tân, phía đông giáp xã Vĩnh Hiệp Hoà cùng huyện và xã Hoả Lựu của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Vĩnh Phước và xã Phước Tân.

2. Huyện Giồng Riềng:

a) Chia xã Long Thạnh thành 2 xã lấy tên là xã Long Thạnh và xã Long An.

- Địa giới của xã Long Thạnh ở phía bắc giáp xã Bàn Thạnh và xã Vĩnh Phước Hoà, phía nam giáp xã Định Hoà của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Vĩnh An Phú và xã Vĩnh Phước Hoà, phía tây giáp xã Long An.

- Địa giới của xã Long An ở phía bắc giáp xã Bình An của huyện Châu Thành, phía nam giáp xã Thuỷ Liễu của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Long Thạnh cùng huyện và xã Định Hoà của huyện Gò Quao, phía tây giáp xã Thới Quản của huyện Gò Quao.

b) Chia xã Thạnh Hoà thành 2 xã lấy tên là xã Thạnh Hoà và xã Thạnh Bình.

- Địa giới của xã Thạnh Hoà ở phía bắc giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía nam giáp xã Vĩnh Phước Hoà và xã Bàn Thạnh, phía đông giáp xã Thạnh Bình, phía tây giáp xã Bàn Tân Định và xã Bàn Thạnh.

- Địa giới của xã Thạnh Bình ở phía bắc giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía nam giáp xã Ngọc Chúc, phía đông giáp xã Thạnh Hưng, phía tây giáp xã Thạnh Hoà.

c) Chia xã Bàn Tân Định thành 2 xã lấy tên là xã Bàn Tân Định và xã Bàn Thạnh.

- Địa giới của xã Bàn Tân Định ở phía bắc giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp và xã Thành Tân của huyện Châu Thành, phía nam giáp xã Bàn Thạnh, phía đông giáp xã Thạnh Hoà, phía tây giáp xã Minh Hoà của huyện Châu Thành.

- Địa giới của xã Bàn Thạnh ở phía bắc giáp xã Bàn Tân Định, phía nam giáp xã Long Thạnh và xã Vĩnh Phước Hoà, phía đông giáp xã Thạnh Hoà, phía tây giáp xã Minh Hưng của huyện Châu Thành.

d) Chia xã Vĩnh Thạnh thành 3 xã lấy tên là xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh An Phú và xã Vĩnh Phước Hoà.

- Địa giới của xã Vĩnh Thạnh ở phía bắc giáp xã Ngọc Chúc, phía nam giáp xã Vĩnh An Phú, phía đông giáp xã Hoà Thuận, phía tây giáp xã Vĩnh Phước Hoà và xã Vĩnh An Phú.

- Địa giới của xã Vĩnh An Phú ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh, phía nam giáp xã Định An của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Hoà Thạnh, phía tây giáp xã Long Thạnh cùng huyện và xã Định Hoà của huyện Gò Quao.

- Địa giới của xã Vĩnh Phước Hoà ở phía bắc giáp xã Thạnh Hoà, phía nam giáp xã Long Thạnh, phía đông giáp xã Vĩnh Thạnh, phía tây giáp xã Bàn Thạnh.

3. Huyện Hòn Đất:

a) Chia xã Bình Sơn thành hai xã lấy tên là xã Bình Sơn và xã Bình Giang.

- Địa giới của xã Bình Sơn ở phía bắc giáp xã An Thành của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, phía nam giáp xã Hải Sơn và vịnh Cây Dương, phía đông giáp xã Nam Thái Sơn và xã Trung Sơn, phía tây giáp xã Bình Giang.

- Địa giới của xã Bình Giang ở phía bắc giáp xã Vĩnh Điều của huyện Hà Tiên và xã An Thành của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, phía nam giáp vịnh Cây Dương, phía đông giáp xã Bình Sơn, phía tây giáp thị trấn Kiến Lương và xã Vĩnh Điều của huyện Hà Tiên.

b) Chia xã Mỹ Lâm thành 3 xã lấy tên là xã Mỹ Lâm, xã Mỹ Hiệp Sơn và xã Mỹ Phước.

- Địa giới của xã Mỹ Lâm ở phía bắc giáp xã Mỹ Hiệp Sơn và xã Hà Sơn, phía nam giáp xã Mỹ Phước và xã Sóc Sơn phía đông giáp xã Mỹ Phước, phía tây giáp xã Nam Thái Sơn và xã Sơn Kiên.

- Địa giới của xã Mỹ Hiệp Sơn ở phía bắc giáp xã Hà Sơn cùng huyện và xã Vọng Thê của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang phía nam giáp xã Mỹ Phước và xã Mỹ Lâm, phía đông giáp xã Mỹ Phước cùng huyện và Vọng Thê của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, phía tây giáp xã Mỹ Lâm và xã Hà Sơn.

Địa giới của xã Mỹ Phước ở phía bắc giáp xã Mỹ Hiệp Sơn cùng huyện và xã Vọng Thê của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, phía nam giáp phường Vĩnh Thanh của thị xã Rạch Giá, phía đông giáp xã Tân Hợi của huyện Tân Hiệp và xã Phi Thông của huyện Châu Thành, phía tây giáp xã Mỹ Lâm và xã Sơn Hưng.

c) Chia xã Sóc Sơn thành 4 xã lấy tên là xã Sóc Sơn, xã Sơn Hưng, xã Sơn Kiên và xã Sơn Thái.

- Địa giới của xã Sóc Sơn ở phía bắc giáp xã Mỹ Lâm và xã Sơn Kiên, phía nam giáp xã vịnh Rạch Giá, phía đông giáp xã Sơn Hưng, phía tây giáp xã Sơn Kiên và vịnh Rạch Giá.

- Địa giới của xã Sơn Hưng ở phía bắc giáp xã Mỹ Phước và xã Sóc Sơn, phía nam giáp phường Vĩnh Thanh của thị xã Rạch Giá và vịnh Rạch Giá, phía đông giáp xã Mỹ Phước, phía tây giáp xã Sóc Sơn và vịnh Rạch Giá.

- Địa giới của xã Sơn Kiên ở phía bắc giáp xã Mỹ Lâm, phía nam giáp vịnh Rạch Giá, phía đông giáp xã Mỹ Lâm và xã Sóc Sơn, phía tây giáp xã Sơn Thái và vịnh Rạch Giá.

- Địa giới của xã Sơn Thái ở phía bắc giáp xã Thổ Sơn và xã Nam Thái Sơn, phía nam giáp vịnh Rạch Giá, phía đông giáp xã Sơn Kiên, phía tây giáp xã Hải Sơn và xã Thổ Sơn.

4. Huyện Châu Thành:

a) Chia xã Bình An thành 3 xã lấy tên là xã Bình An, xã Bình Đô và xã Bình Thới.

- Địa giới của xã Bình An ở phía bắc giáp xã Hoà Đức và xã Bình Thới, phía nam giáp xã Thới Quản của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Bình Thới cùng huyện và xã Thới Quản của huyện Gò Quao, phía tây giáp xã Hưng Yên của huyện An Biên.

- Địa giới của xã Bình Đô ở phía bắc giáp xã Minh Hoà và xã Minh Hưng, phía nam giáp xã Thới Quản của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Long Thạnh của huyện Giồng Riềng, phía tây giáp xã Bình Thới.

- Địa giới của xã Bình Thới ở phía bắc giáp xã Minh Hoà và xã Hoà Đức, phía nam giáp xã Bình An cùng huyện và xã Thới Quản của huyện Gò Quao, phía đông giáp xã Bình Đô và xã Minh Hoà, phía tây giáp xã Bình An và xã Hoà Đức.

b) Thành lập xã Hoà Đức trên cơ sở tách các ấp Minh Phong, Vĩnh Đằng của xã Vĩnh Hoà Hiệp và ấp Minh Đức, 1/2 ấp Minh Phú của xã Minh Hoà.

Địa giới của xã Hoà Đức ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hoà Hiệp, phía nam giáp xã Bình Thới, phía đông giáp xã Minh Hoà và xã Minh Thuận, phía tây giáp xã Hoà Phú.

c) Chia xã Minh Hoà thành 3 xã lấy tên là xã Minh Hoà, xã Minh Hưng và xã Minh Thuận.

- Địa giới của xã Minh Hoà ở phía bắc giáp xã Minh Thuận, phía nam giáp xã Bình Đô và xã Bình Thới, phía đông giáp xã Minh Hưng, phía tây giáp xã Bình Thới và xã Hoà Đức.

- Địa giới của xã Minh Hưng ở phía bắc giáp xã Bàn Tân Định của huyện Giồng Riềng, phía nam giáp xã Bình Đô, phía đông giáp xã Long Thạnh và xã Bàn Tân Định của huyện Giồng Riềng, phía tây giáp xã Minh Hoà.

- Địa giới của xã Minh Thuận ở phía bắc giáp thị trấn Rạch Sỏi, phía nam giáp xã Minh Hoà và xã Hoà Đức, phía đông giáp xã Giục Tượng và xã Thành Tân phía tây giáp xã Vĩnh Hoà Hiệp.

d) Chia xã Vinh Hoà Hiệp thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Hoà Hiệp và xã Hoà Phú.

- Địa giới của xã Vĩnh Hoà Hiệp ở phía bắc giáp thị trấn Rạch Sỏi và phường An Hoà của thị xã Rạch Giá, phía nam giáp xã Hoà Phú và xã Hoà Đức, phía đông giáp xã Minh Thuận, phía tây giáp xã Hoà Phú và vịnh Rạch Giá.

- Địa giới của xã Hoà Phú ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hoà Hiệp và vịnh Rạch Giá, phía nam giáp xã Bình An và xã Bình Thới, phía đông giáp xã Vĩnh Hoà Hiệp và xã Hoà Đức, phía tây giáp xã Tây Yên và xã Hoà Yên của huyện An Biên.

đ) Chia xã Giục Tượng thành 2 xã lấy tên là xã Giục Tượng và xã Thành Tân.

- Địa giới của xã Giục Tượng ở phía bắc giáp xã Thọ Phước, phía nam giáp xã Minh Thuận, phía đông giáp xã Thành Tân, phía tây giáp thị trấn Rạch Sỏi.

- Địa giới của xã Thành Tân ở phía bắc giáp xã Mông Thọ cùng huyện và xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía nam giáp xã Bàn Tân Định của huyện Giồng Riềng, phía đông giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía tây giáp xã Giục Tượng.

e) Chia xã Mông Thọ thành 4 xã lấy tên là xã Mông Thọ, xã Thọ Ninh, xã Thọ Phước và xã Thọ Bình.

- Địa giới của xã Mông Thọ ở phía bắc giáp xã Thọ Bình, phía nam giáp xã Giục Tượng và xã Thành Tân, phía đông giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía tây giáp xã Thọ Phước.

- Địa giới của xã Thọ Ninh ở phía bắc giáp xã Hưng Thạnh, phía nam giáp xã Thọ Phước, phía đông giáp xã Thọ Bình, phía tây giáp xã Vĩnh Hiệp của thị xã Rạch Giá.

- Địa giới của xã Thọ Phước ở phía bắc giáp xã Thọ Ninh, phía nam giáp xã Giục Tượng, phía đông giáp xã Mông Thọ, phía tây giáp thị trấn Rạch Sỏi và xã Thọ Ninh.

- Địa giới của xã Thọ Bình ở phía bắc giáp xã Hưng Thạnh, phía nam giáp xã Mông Thọ, phía đông giáp xã Thạnh Đông A của huyện Tân Hiệp, phía tây giáp xã Thọ Ninh.

g) Chia xã Phi Thông thành 2 xã lấy tên là xã Phi Thông và xã Hưng Thạnh

- Địa giới của xã Phi Thông ở phía bắc giáp xã Tân Hội của huyện Tân Hiệp và xã Mỹ Lâm của huyện Hòn Đất, phía tây và phía nam giáp xã Vĩnh Thông của thị xã Rạch Giá, phía đông giáp xã Hưng Thạnh.

- Địa giới của xã Hưng Thạnh ở phía bắc giáp xã Phi Thông cùng huyện và xã Tân Hội của huyện Tân Hiệp, phía nam giáp xã Thọ Ninh, phía đông giáp xã Thọ Bình cùng huyện và xã Tân Hiệp A của huyện Tân Hiệp, phía tây giáp xã Phi Thông cùng huyện và xã Vĩnh Hiệp của thị xã Rạch Giá.

5. Huyện Châu Thành và thị xã Rạch Giá:

Tách xã Phi Thông của huyện Châu Thành để sáp nhập vào thị xã Rạch Giá cùng tỉnh.

6. Thị xã Rạch Giá:

a) Chia phường Vĩnnh Thanh Vân thành 2 phường lấy tên là phường Vĩnh Thanh Vân và phường Vĩnh Hoà.

- Địa giới của phường Vĩnh Thanh Vân ở phía bắc giáp phường Vĩnh Trung phía nam giáp phường Vĩnh Lạc, phía đông giáp phường Vĩnh Hoà, phía tây giáp biển Rạch Giá.

- Địa giới của phường Vĩnh Hoà ở phía bắc giáp phường Vĩnh Thạnh, phía nam giáp phường Vĩnh Lạc, phía đông giáp xã Vĩnh Thông, phía tây giáp phường Vĩnh Thanh Vân.

b) Chia phường Vĩnh Lạc thành 3 phường lấy tên là phường Vĩnh Lạc, phường Bĩnh Bảo và phường An Lạc.

- Địa giới của phường Vĩnh Lạc ở phía bắc giáp phường Vĩnh Thanh Vân và phường Bĩnh Hoà, phía nam giáp phường Vĩnh Bảo, phía đông giáp xã Vĩnh Thông, phía tây giáp biển Rạch Giá.

- Địa giới của phường Vĩnh Bảo ở phía bắc giáp phường Vĩnh Lạc, phía nam giáp phường An Lạc, phía đông giáp xã Vĩnh Hiệp, phía tây giáp biển Rạch Giá.

- Địa giới của phường An Lạc ở phía bắc giáp phường Vĩnh Bảo, phía nam giáp phường An Bình, phía đông giáp xã Vĩnh Hiệp, phía tây giáp biển Rạch Giá.

c) Chia phường An Hoà thành phường An Bình và xã An Hòa.

- Địa giới của phường An Bình ở phía bắc giáp phường An lạc, phía nam giáp biển Rạch Giá, phía đông giáp thị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành và xã An Hoà, phía tây giáp biển Rạch Giá.

- Địa giới của xã An Hoà ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hiệp, phía nam giáp thị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành, phía đông giáp thị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành và xã Vĩnh Hiệp, phía tây giáp phường An Bình.

d) Chia phường Vĩnh Thanh thành phường Vĩnh Thanh và các xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quang.

- Địa giới của phường Vĩnh Thanh ở phía bắc giáp xã vĩnh Quang, phía nam giáp phường Vĩnh Hoà, phía đông giáp xã Vĩnh Thông, phía tây giáp xã Vĩnh Trung.

- Địa giới của xã Vĩnh Trung ở phía bắc giáp xã Mỹ Lâm của huyện Hòn Đất, phía nam giáp phường Vĩnh Thanh Vân, phía đông giáp phường Vĩnh Thanh và xã Vĩnh Quang, phía tây giáp biển Rạch Giá.

- Địa giới của xã Vĩnh Quang ở phía bắc giáp xã Mỹ Lâm của huyện Hòn Đất, phía nam giáp phường Vĩnh Thanh, phía đông giáp xã Vĩnh Thông, phía tây giáp xã Vĩnh Trung.

đ) Chia phường Vĩnh Hiệp thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Thông và xã Vĩnh Hiệp.

- Địa giới của xã Vĩnh Thông ở phía bắc giáp xã Mỹ Lâm của huyện Hòn Đất và xã Phi Thông, phía nam giáp xã Vĩnh Hiệp, phía đông giáp xã Hưng Thạnh của huyện Châu Thành và xã Phi Thông, phía tây giáp xã Vĩnh Quang và các phường Vĩnh Thanh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Lạc.

- Địa giới của xã Vĩnh Hiệp ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thông, phía nam giáp thị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành, phía đông giáp xã Hưng Thạnh và xã Thọ Ninh của huyện Châu Thành, phía tây giáp phường Vĩnh Bảo và phường An Lạc.

7. Huyện Hà Tiên:

Chuyển thị tứ Kiến Lương thành thị trấn Kiến Lương thuộc huyện Hà Tiên.

Địa giới của thị trấn Kiến Lương ở phía bắc giáp xã Hoà Điền, phía nam giáp xã Bình An và vịnh Thái Lan, phía đông giáp xã Bình Giang của huyện Hòn Đất, phía tây giáp xã Dương Hoà.

8. Huyện Kiên Hải:

- Đổi tên xã Nam Du thành xã An Sơn.

- Đổi tên xã Bà Lụa thành xã Sơn Hải.

- Đổi tên xã Hoà Đốc thành xã Tiên Hải.

 

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 107-HĐBT

Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn Kiến Lương thuộc tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:107-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành:27/09/1983Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 107-HĐBT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi