Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1984 VỀ KẾ HOẠCH
KINH TẾ - Xà HỘI NĂM 1985

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kinh tế - kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

NGHỊ QUYẾT:

 

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985.

2- Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng sản phẩm xã hội tăng 6,5% so với năm 1984.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 6,7% so với năm 1984.

- Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng năm 1984.

- Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trong nước tăng 7% về tấn và 3% về tấn/km so với năm 1984.

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 11% so với năm 1984.

- Sản lượng lương thực (quy thóc): 19 triệu tấn.

- Lương thực Nhà nước huy động: 4,2 triệu tấn (theo năm thu mua).

- Diện tích cây công nghiệp dài ngày tăng 12,6% so với năm 1984.

- Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày tăng 32% so với năm 1984.

- Đàn lợn tăng 8% so với năm 1984.

- Đàn trâu, bò tăng 6% so với năm 1984.

- Diện tích khai hoang bằng năm 1984.

- Diện tích rừng trồng mới bằng năm 1984.

- Số người đi vùng kinh tế mới: 180.000 người.

- Sản lượng gỗ (quy gỗ tròn) tăng 6% so với năm 1984.

- Sản lượng cá tăng 4% so với năm 1984.

- Sản lượng điện phát ra tăng 9% so với năm 1984.

- Sản lượng than sạch tăng 14% so với năm 1984.

- Sản lượng phân lân tăng 10% so với năm 1984.

- Sản lượng xi măng tăng 12,7% so với năm 1984.

- Sản lượng vải tăng 9% so với năm 1984.

- Sản lượng giấy tăng 12% so với năm 1984.

- Sản lượng đường tăng 12% so với năm 1984.

- Số học sinh tuyển mới để đào tạo:

+ Đại học, cao đẳng tăng 2% so với năm 1984.

+ Công nhân kỹ thuật tăng 14% so với năm 1984.

- Số học sinh phổ thông có mặt đầu năm học: 12 triệu người.

- Số sách xuất bản tăng 14% so với năm 1984.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số xuống dưới 2%.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng thi hành các chính sách và biện pháp tích cực để tiếp tục cải tiến và thực hiện cơ chế quản lý kinh tế theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính chủ động sáng tạo của các ngành, các cấp và các đơn vị cơ sở, triệt để khai thác 4 nguồn khả năng, tận dụng tốt lao động, đất đai, rừng, biển, ngành nghề và cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, tận dụng lợi thế của khí hậu thời tiết, chủ động đề phòng thời tiết bất lợi; cần cải tiến công tác chỉ đạo và điều hành của Hội đồng bộ trưởng trên cơ sở tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, làm chuyển biến tốt hơn tình hình kinh tế và đời sống xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, làm tốt nghĩa vụ quốc tế, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1985, hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 - 1990:

Hội đồng bộ trưởng và các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm nghiên cứu những ý kiến và kiến nghị của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội để bổ sung các chính sách và biện pháp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực tự cường, hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác; thực hiện nếp sống lành mạnh, cần kiệm, văn minh, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong đời sống xã hội; luôn luôn cảnh giác, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc, đánh bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực phản động khác; ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1985, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 1985.

5- Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội có nhiệm vụ giúp Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám sát chặt chẽ các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985 đã được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ động viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1984.

thuộc tính Nghị quyết Không số

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Hữu Thọ
Ngày ban hành:27/12/1984Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết Không số

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi