Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 290 NQ/UBTVQH9
NGÀY 07 THÁNG 09 NĂM 1995 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHUNG THUẾ SUẤT MỘT SỐ NHÓM HÀNG TRONG BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 6 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 8 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ sung nhóm hàng "Các chất dẫn xuất halogen hoá của các chất cabuahydro", có mã số 2903 với khung thuế suất 0%-10% vào Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a NQ/HĐNN8 ngày 22 tháng 02 năm 1992 của Hội đồng Nhà nước đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 09 tháng 03 năm 1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Sửa đổi khung thuế suất và thay đổi từ ngữ ở một số nhóm hàng của Biểu thuế thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a NQ/HĐNN8 ngày 22 tháng 02 năm 1992 của Hội đồng Nhà nước đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 09 tháng 3 năm 1993 và Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 15 tháng 03 năm 1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội như sau:

 

Mã số

Nhóm hàng

Khung thuế suất %

 

 

Hiện hành

Sửa đổi

1601

Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt làm từ các bộ phận nội tạng hoặc tiết; các chế phẩm thức ăn từ các sản phẩm đó

10-25

10-40

1602

Thịt, các bộ phận nội tạng, tiết đã được chế biến hoặc bảo quản khác

10-25

10-40

1603

Các sản phẩm tinh chiết, nước ép từ thịt, cá hoặc các động vật giáp xác, thân mềm hoặc động vật không xương sống khác sống dưới nước

10-25

10-40

1604

Cá chế biến hoặc bảo quản, trứng cá muối, các sản phẩm trứng cá muối chế biến từ trứng cá

10-25

10-40

1803

Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo

5-15

5-20

1804

Bơ, chất béo, dầu ca cao

5-15

5-20

1805

Bột ca cao chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

5-30

5-40

2106

Các loại thức ăn chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

5-25

5-50

2523

Xi măng proland, xi măng có phèn, xi măng xỉ, (xốp), xi măng supersunphat, xi măng đông kết trong nước tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanke

10-40

5-40

2710

Xăng, dầu và các loại dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum, trừ dạng thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có tỷ trọng dầu lửa hoặc các loại dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum chiếm từ 70% trở lên, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó

0-70

0-80

2711

Khí đốt từ dầu lửa và các loại khí hdrocabon khác

0-20

0-30

2903

Các chất dẫn xuất halogen hoá của các chất cacbuahydro

0-5

0-20

3208

Sơn, véc ni (kể cả các loại men tráng và lacquer) dựa trên các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên, đã biến đổi về mặt hoá học, đã phân tán hay hoà tan trong các chất pha mầu không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong chú giải 4 của chương này

0-20

0-30

3209

Sơn, véc-ni (kể cả các loại men tráng và lacquer) dựa trên các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hoá học, đã phân tán hay hoà tan trong các chất pha màu có chứa nước

0-20

0-30

3210

Sơn, vec-ni loại khác (kể cả các loại men, lacquer và keo màu); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để nhuộm da

0-20

0-30

3302

Các hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch rượu) với thành phần chủ yếu gồm từ một hoặc nhiều chất kể trên làm nguyên liệu thô trong công nghiệp

1-10

1-30

3306

Các chế phẩm dùng cho vệ sinh răng miệng, kể cả kem và bột hãm màu răng

20-30

20-50

3919

Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng bằng plastic đã quét lớp keo dính một mặt, có hoặc không ở dạng cuộn

0-20

0-30

3923

Các vật phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hoá bằng plastics, nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic

30-50

0-50

5301

Lanh thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

1-10

0-10

5302

Gai (cannabis satival) thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ và phế liệu gai (kể cả sợi phế liệu và nguyên liệu đã bị sẫm màu

1-10

0-10

6501

Các loại khuôn mũ, thân mũ và đỉnh mũ bằng nỉ chưa gò theo khuôn và chưa làm vành, chóp bằng và thân mũ hình trụ (kể cả thân mũ hình trụ có rãnh), bằng nỉ

0-5

0-10

6502

Các loại khung mũ, được tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, chưa gò theo khuôn chưa làm vành, chưa có lót, chưa có trang trí

0-5

0-10

6813

Vật liệu mài và các sản phẩm từ vật liệu mài (ví dụ: tấm mỏng, con lăn, dải, đoạn, đĩa, vòng đệm, tấm lót), chưa lắp ráp,để làm phanh côn hoặc làm các sản phẩm tương tự, với thành phần chính là amiăng, là các chất khoáng khác hoặc là xenlulô đã hoặc chưa được kết hợp với vật liệu dệt hoặc các vật liệu khác

0-5

0-10

6814

Mi ca đã chế biến và các sản phẩm làm từ mica kể cả mi ca đã được liên kết thành khối hoặc mi ca tái chế, có hoặc không có lớp nến bằng giấy, bìa hoặc các vật liệu khác

0-5

0-20

7003

Thuỷ tinh đúc và thuỷ tin cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, hoặc phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác

0-30

0-40

7004

Thuỷ tinh kéo và thuỷ tinh thổi, ở dạng tấm đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ hoặc phản ³ chiếu, nhưng chưa gia công cách khác

0-30

0-40

7007

Kính bảo hiểm, làm bằng thuỷ tinh cứng (đãtôi) hoặc thuỷ tinh đã cán mỏng

0-5

0-50

7303

Các loại ống, ống dẫn và thanh lòng máng bằng gang

0-5

0-15

7304

Các loại ống, ống dẫn và thanh lòng máng không có nối, bắng sắt hoặc thép, trừ gang

0-5

0-15

7305

Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự) có mặt cắt trong và ngoài hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

0-5

0-15

7306

Các loại ống, ống dẫn, thanh dạng hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: nối, mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)

0-5

0-15

7307

Các loại ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông) bằng sắt hoặc thép

0-5

0-15

7311

Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép

0-5

0-20

7315

Xích và các bộ phận rời của xích bằng sắt hoặc thép

0-10

0-50

7316

Neo, móc và các bộ phận rời bằng sắt hoặc thép

0-5

0-20

7408

Dây đồng

0-5

0-15

7419

Các sản phẩm khác bằng đồng

0-5

0-15

7604

Nhôm ở dạng thỏi, thanh và các dạng hình

0-5

0-20

7605

Dây nhôm

0-10

0-20

7606

Nhôm ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,2mm

0-10

0-20

7615

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia đình khác và các bộ phận rời của chúng bằng nhôm; miếng cọ nồi, cọ rửa, đánh bóng, bao tay và các loại tương tự bằng nhôm, đồ trang bị trong phòng vệ sinh và các bộ phận rời của chúng bằng nhôm

20-30

20-40

7616

Các sản phẩm khác bằng nhôm

20-30

20-40

8302

Giá, khung, đồ dùng để lắp ráp, ghép, nối và các sản phẩm tương tự bằng kim loại thường dùng cho đồ đạc trong nhà, cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, khung vỏ xe, yên cương, thùng, hòm, hộp và các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ, và các loại giá cố định tương tự, bánh xe có giá đỡ bằng kim loại thường; khoá cửa tự động bằng kim loại thường

20-30

20-50

8311

Dây que, ống, tấm, cực điện và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại thường hoặc bằng các bua kim loại được bọc hoặc phủ bằng chất nóng chảy thuộc loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện, dây que bằng bột kim loại hoặc bột cacbua kim loại kết tụ dùng trong công nghệ phun kim loại

0-5

0-10

8419

Máy móc thiết bị công xưởng hoặc phòng thí nghiệm làm nóng bằng điện hoặc không bằng điện, để xử lý các loại vật liệu bằng quy trình thay đổi nhiệt độ như: nung, nấu, nướng chưng, cất, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm lạnh, trừ các máy hoặc dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; bình đun nước nóng ngay hoặc bình đun chứa nước nóng không dùng điện

0-1

0-30

8451

Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 8450), dùng để giặt, rửa, tẩy vắt, sấy khô, là, ép (kể cả ép nước), chuội, nhuộm, hồ, hoàn thiện, tráng hoặc thấm tẩm sợi, vải dệt hay các sản phẩm dệt sẵn và cácloại máy dùng để hồ bột lên vải cốt hoặc các loại cốt khác dùng để sản xuất tấm trải sàn như vải sơn; máy cuộn, tháo, gấp cắt hoặc rua lỗ nhỏ trên các loại vải dệt

0-5

0-30

8480

Hộp khuôn dùng trong đúc kim loại, đế khuôn, mẫu khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi cho cacbua kim loại, thuỷ tinh, vật liệu khoáng, cao su hay plastic

0-5

0-10

8481

Vòi, van và các loại vật dụng tương tự dùng cho đường ống, thùng nấu, thùng chứa, bể hoặc các loại tương tự, kể cả van hạ áp suất và van kiểm soát nhiệt

0-5

0-20

8483

Trục truyền (kể cả trục cam và trục khuỷu và cần khuỷu); thân ổ trục và gối đỡ trục phẳng; trục vít ổ bi; bánh răng và bánh truyền động bằng ma sát; hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ khác kể cả bộ biến ngẫu lực; bánh đà, ròng rọc, kể cả pa lăng; khớp nối và trục nối (kể cả khớp nối phổ biến)

0-40

0-60

8501

Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện)

0-20

0-30

8502

Tổ máy phát điện và máy nắn dòng dạng động

0-15

0-20

8503

Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại máy thuộc nhóm 8501 hoặc 8502

0-15

0-30

8504

Biến thế điện, máy nắn dòng tĩnh (ví dụ: máy chỉnh lưu) và bộ cảm điện

0-15

0-30

8506

Bộ pin các loại

0-30

0-40

8507

ắc quy điện, kể cả bộ tách điện của nó, dạng chữ nhật (kể cả hình vuông) hoặc hình khác

0-30

0-40

8508

Dụng cụ cơ điện để thao tác thủ công, có lắp sẵn động cơ điện

0-15

0-25

8509

Dụng cụ cơ điện dùng trong gia đình có lắp động cơ điện

20-30

20-40

8510

Máy cạo râu và tông đơ cắt tóc có lắp mô tơ điện

20-30

20-40

8529

Các bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng cho các máy thuộc các nhóm từ 8525 đến 8528

0-20

0-40

8532

Tụ điện loại không đổi, biến đổi hoặc điều chỉnh được (công suất xác định)

0-5

0-20

8533

Điện trở (kể cả biến trở và dụng cụ đo điện thế) trừ điện trở nung nóng

0-5

0-20

8536

Thiết bị điện để ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện hoặc dùng để tiếp nối hay dùng trong mạch điện (ví dụ: bộ phận ngắt mạch, rơ le, cầu chì, bộ phận triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn, hộp tiếp nối) dùng cho điện áp không quá 1000V

30-40

10-40

8543

Máy và thiết bị điện có chức năng riêng biệt chưa được chi tiết ghi ở nơi khác trong chương này

0-5

0-40

8545

Điện cực than, chổi than, cacbon làm sợi đèn và dùng cho làm pin và các vật phẩm khác làm bằng graphit hoặc cacbon khác, có hoặc không chứa kim loại, dùng làm vật liệu điện

0-5

0-20

8701

Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 8709)

0-20

0-30

8702

Xe có động cơ dùng để vận chuyển hành khách công cộng

10-60

3-60

8704

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá

0-60

0-80

8706

Khung gầm đã lắp động cơ dùng cho xe cộ có động cơ thuộc các nhóm từ 8701 đến 8705

0-60

0-80

8707

Thân xe (kể cả cabin) dùng cho xe cộ có động cơ thuộc các nhóm từ 8701 đến 8705

0-60

0-80

8708

Phụ tùng và bộ phận phụ trợ dùng cho xe cộ có động cơ thuộc các nhóm từ 8701 đến 8705

0-60

0-80

8716

Xe rơ moóc và xe rơ moóc một cầu; xe cộ khác, không vận hành bằng cơ khí, phụ tùng của chúng

0-30

0-50

9003

Khung và gọng làm kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại hàng tương tự và phụ tùng của chúng

0-10

0-30

9009

Máy Photocopy có kết hợp hệ thống quang học hoặc máy dạng tiếp xúc và máy sao chụp bằng nhiệt

0-5

0-10

9032

Dụng cụ và máy móc điều chỉnh hoặc kiểm tra tự động

0-5

0-30

9405

Đèn và các loại giá đèn, kể cả đèn pha và đèn sân khấu và phụ tùng của các loại đèn nàychưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trongchương này; biển hộp được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự có nguồn sáng cố định thường xuyên, và phụ tùng của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0-30

0-40

 

3. Giao Chính phủ trong quá trình điều hành, quy định thuế suất cụ thể cho từng mặt hàng thuộc các nhóm hàng đã được sửa đổi bổ sung khung thuế suất tại Nghị quyết này trong từng thời gian thích hợp, nhằm bảo hộ và phát triển sản xuất trong nước, hướng dẫn tiêu dùng, tránh gây đột biến giá cả thị trường, đặc biệt lưu ý một số nhóm hàng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1995.

 

thuộc tính Nghị quyết 290 NQ/UBTVQH9

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:290 NQ/UBTVQH9Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành:07/09/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 290 NQ/UBTVQH9

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi