Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 1998

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 10/1998/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 1998
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/1998/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/08/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 10/1998/NQ-CP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10/1998/NQ-CP NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1998
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 1998

 

Trong 3 ngày 29, 30, 31 tháng 7 năm 1998, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 1998 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 1993. Chính phủ khẳng định Luật Đất đai năm 1993 đã có tác dụng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần sản xuất thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, cải thiện đời sống nhân dân... Tuy vậy còn có một số vấn đề chưa được Luật quy định cụ thể, gây khó khăn ách tắc cho quá trình phát triển trong cơ chế mới; một số quy định chưa rõ ràng, dễ tạo kẽ hở phát sinh tiêu cực... Bước sang giai đoạn phát triển mới, một số quy định của Luật cần được sửa đổi, bổ sung để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo ra cơ chế năng động phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng đất, khai thác tiềm năng về đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nội lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vừa giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

Chính phủ nhất trí những nội dung cần tập trung sửa đổi bổ sung Luật Đất đai gồm:

- Đối tượng được giao đất, cho thuê đất;

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất và cho thuê đất;

- Hạn điền và vấn đề tích tụ đất đai;

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất;

- Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các vấn đề về giá đất, quỹ đất công;

- Vấn đề trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước về đất đai...

Giao Tổng cục Địa chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến thảo luận và kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp này, sớm hoàn chỉnh Dự án Luật, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ lần cuối trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong nửa đầu tháng 8 năm 1998 và tiến hành các công việc cần thiết tiếp theo để kịp trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 10 năm 1998.

2. Thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của thành viên Chính phủ tại phiên họp và kết quả phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ về một số vấn đề của Dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Thông qua nội dung cơ bản Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII) về " Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình.

Chính phủ xác định Chương trình hành động này cần tập trung thể hiện một số đề án lớn có tầm quan trọng đặc biệt và có tính chất liên ngành, có sự phối hợp trong tổ chức thực hiện của nhiều cơ quan, nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống. Cần huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, các nhà khoa học và các chuyên gia để sớm xây dựng hoàn chỉnh các đề án, rút ngắn thời gian so với dự kiến và đặc biệt coi trọng khâu tổ chức thực hiện.

Giao Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, điều chỉnh thời hạn một số đề án có liên quan để phù hợp với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998 đã được Quốc hội thông qua và Dự kiến Chương trình của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 1999 và cả nhiệm kỳ Quốc hội Khoá X; hoàn chỉnh bản Chương trình, trình Thủ tướng ký ban hành trong tháng 8 năm 1998; đồng thời thể hiện đầy đủ các vấn đề nêu trong Chương trình này vào Chương trình công tác chung của Chính phủ và đôn đốc các chủ dự án, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi trách nhiệm của mình, khẩn trương xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành mình để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương.

4. Về Đề án Xuất khẩu lao động giai đoạn 1998 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình:

Chính phủ đánh giá công tác xuất khẩu lao động trong thời gian qua, tuy còn một số mặt hạn chế, nhất là trong tổ chức quản lý, nhưng đã có vai trò rất quan trọng trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, thu ngoại tệ cho đất nước, tăng cường sự hợp tác và củng cố mối quan hệ đối ngoại giữa nước ta với các nước, góp phần củng cố cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế - xã hội có tính chất quy luật, cần được tiến hành tổng kết một cách toàn diện để rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Đối với nước ta hiện nay, cần đẩy mạnh xuất khẩu lao động, coi đây là một chiến lược vừa cấp bách vừa lâu dài. Đề án phải thể hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp về thị trường và tổ chức quản lý; những chính sách cụ thể, những vấn đề liên quan đến khía cạnh pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động...

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án và ký ban hành Nghị định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (thay thế Nghị định số 07/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ).

5. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những vấn đề chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 1998.

Trong tháng 7 năm 1998, nền kinh tế chưa có những biểu hiện chuyển biến đáng kể theo hướng tích cực, đặc biệt nông nghiệp đang gặp phải hạn hán nặng nề, tốc độ phát triển công nghiệp tăng chậm, xuất nhập khẩu tăng chậm hơn mức bình quân 6 tháng đầu năm. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08/1998/NQ-CP ngày 16/7/1998 về các giải pháp điều hành kế hoạch 6 tháng cuối năm 1998, thực hiện có hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy tiềm năng để phát triển, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được điều chỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 1999.

6. Chính phủ đã nghe Tổng Thanh tra Nhà nước báo cáo về tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong quý II năm 1998.

Chính phủ khẳng định cần tăng cường hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra, đồng thời hoàn thiện cơ chế xử lý sau thanh tra. Chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước phải nêu cao trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng, tránh tình trạng dân phải khiếu kiện nhiều lần và khiếu kiện vượt cấp.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi