Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1998 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/1998/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 1998
VỀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm 1998, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 1998 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

 

1- Thông qua nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định về chính sách thương mại trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trình. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, đặc biệt là các vấn đề về cơ chế, biện pháp bảo đảm cho người dân thực sự được hưởng kết quả của những chính sách khuyến khích phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm và trợ giá, trợ cước vận chuyển, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 1998.

2- Chính phủ đã góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Nghị định quy định tạm thời về tuổi nghỉ hưu đối với một số chức danh cán bộ, công chức Nhà nước thuộc hai lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung trình và thấy rằng đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến các quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp luật khác, cần phải được cân nhắc kỹ nhiều mặt. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, chuẩn bị thêm để trong tháng 3 năm 1998 Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

3- Thông qua Dự thảo Nghị định về quản lý tài sản Nhà nước do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình với các ý kiến bổ sung trong phiên họp này. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 1998.

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc trình. Giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 1998 để kịp trình ủy ban thường vụ Quốc hội. Giao Bộ Xây dựng hoàn chỉnh báo cáo kết quả điều tra về các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và quỹ nhà do nhà nước quản lý theo Chỉ thị số 820/TTg ngày 3 tháng 10 năm 1997; phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, lập kế hoạch tài chính để có nguồn vốn tạo ra quỹ nhà ở nhằm giải quyết dứt điểm vào năm 2002 những tồn đọng về nhà ở liên quan đến hai lĩnh vực trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 1998.

5- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử báo cáo lại quá trình chuẩn bị và nội dung Dự án Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) mà Chính phủ khóa IX đã thông qua. Giao Bộ Tư pháp hoàn chỉnh hai Dự án Luật nói trên và cho phép Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình Quốc hội .

 

II- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Chính phủ đã nghe Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy báo cáo về chủ trương quản lý ngoại hối và điều chỉnh tỷ giá; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2 năm 1998 và việc triển khai thực hiện các Quyết định của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử báo cáo về việc ban hành và thực hiện bước đầu Quy chế làm việc của Chính phủ và báo cáo về kết quả các cuộc gặp và làm việc của Thủ tướng với đại diện các doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương có các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1998, Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ. Trước mắt, cần tập trung vào các việc sau đây :

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, mở rộng thị trường lưu thông hàng hóa. Các cơ quan có liên quan của Chính phủ phải thể chế hóa những kiến nghị của doanh nghiệp đã được Thủ tướng chấp nhận thành các văn bản của Chính phủ hoặc chuẩn bị trình Quốc hội (đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chính phủ). Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Thủ tướng Chính phủ xử lý cuối cùng các vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ xử lý cuối cùng các vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản; thực hiện các dịch vụ nông nghiệp, huy động mọi nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay phục vụ sản xuất của nông dân. Các ngành có liên quan khẩn trương chuẩn bị đề án với những cơ chế, chính sách cụ thể đối với những vùng khó khăn, người nghèo để tạo thế cho phát triển nông nghiệp.

3.Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Chính phủ về chính sách, biện pháp khuyến khích xuất khẩu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá những mặt tiến bộ cũng như yếu kém, khó khăn của hoạt động xuất khẩu để kịp thời uốn nắn, tháo gỡ, phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra.

4. Khẩn trương triển khai xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn, phân bổ sớm vốn tín dụng đầu tư; tập trung vốn cho các công trình phải hoàn thành trong năm 1998. Để tạo thuận lợi cho công tác thi công, Bộ Tài chính tạm ứng trước vốn cho các công trình; kiên quyết lùi và dãn tiến độ các công trình chưa cần thiết.

Xây dựng đề án phát huy nội lực của từng ngành, từng địa phương, tìm mọi giải pháp động viên nhân dân hăng hái bỏ sức, bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh, yên tâm gửi tiền vào ngân hàng. Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động vốn trong nước, bảo đảm vốn đầu tư trong nước đạt 50% tổng vốn đầu tư trong kế hoạch 5 năm 1996 -2000.

5.Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống ngân hàng, quản lý chặt chẽ ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ; đẩy mạnh thu và tiết kiệm chi theo dự toán ngân sách. Tập trung đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ hợp lý và có hiệu quả sản xuất trong nước.

6. Triển khai các chương trình và kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng các quy trình cụ thể của Bộ, ngành và địa phương để thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

thuộc tính Nghị quyết 03/1998/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1998 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/1998/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:03/03/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 03/1998/NQ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi