Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 84-HĐBT NGÀY 28-7-1983
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA
BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRỬƠNG

 

Căn cứLluật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ nghị định số 209-CP ngày 5 tháng 6 năm 1979 thành lập Ban việt kiều trung ương;

Để tăng cường công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài;

Xét đề nghị của trưởng ban Việt kiều trung ương,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Ban Việt kiều trung ương là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng thống nhất chỉ đạo và quản lý công tác Việt kiều. Nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn các tổ chức Việt kiều yêu nước thực hiện các chủ trương và phương hướng vận động của Đảng và Nhà nước ta đối với những người Việt nam định cư ở nước ngoài.

2. Nắm tình hình về mọi mặt của cộng đồng người Việt nam định cư ở nước ngoài, cùng phối hợp với Bộ Ngoại giao và các ngành có liên quan khác nghiên cứu trình Hội đồng bộ trưởng ban hành các chủ trương, chính sách đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài.

3. Cùng Bộ Ngoại giao đề ra biện pháp chỉ đạo các sứ quán của ta ở nước ngoài thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

4. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài, phối hợp với các cơ quan tuyên huấn, thông tin, văn hoá, báo chí trong nước để tổ chức thực hiên kế hoạch ấy.

5. Xây dựng kế hoạch vận động trí thức và công nhân kỹ thuật là người Việt nam định cư ở nước ngoài phối hợp với Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các ngành có liên quan khác trong việc tổ chức và thực hiện .

6. Kết hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quản lý các cán bộ, cốt cán của các tổ chức Việt kiều yêu nước, các trí thức và các đối tượng cần tranh thủ khác, để thực hiện các chính sách, chế độ dã ban hành đối với các đối tượng nói trên.

7. Hướng dẫn việc đón tiếp người Việt nam định cư ở nước ngoài về thăm, về làm việc hoặc hồi hương; tổ chức việc đón tiếp các đối tượng nói ở điểm 6 của điều này.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, điều hoà, phối hợp hoạt động của các ngành, các địa phương và các sứ quán của ta ở nước ngoài trong các vấn đề có liên quan đến công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

9. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài, tại các cơ quan sứ quán của ta ở nước ngoài; cùng các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

10. Qui định chế độ thông tin, kiểm tra; tổ chức việc sơ kết tổng kết công tác vận động người Việt nam định cư ở nước ngoài.

 

Điều 2.- Cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng qui chế làm việc, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đối với công tác Việt kiều.

 

Điều 3.- Trưởng Ban Việt kiều trung ương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về toàn bộ công tác của ban; giúp việc trưởng ban có một số phó trưởng ban và uỷ viên.

 

Điều 4.- Bộ máy làm việc của Ban Việt kiều trung ương gồm có:

- Vụ phong trào và đón tiếp,

- Vụ tuyên huấn,

- Vụ kinh tế và khoa học - kỹ thuật,

- Văn phòng.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các vụ và văn phòng ban do trưởng ban qui định, theo chế độ hiện hành.

 

Điều 5.- Những qui định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, trưởng ban Việt kiều trung ương, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều trung ương
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 84-HĐBT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 28/07/1983 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!