Nghị định 74-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, và quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 74-CP NGàY 30-7-1994

Về NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY CủA

Uỷ BAN Về NGườI VIệT NAM ở NướC NGOàI.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường và đổi mới công tác về người Việt Nam ở nước ngoài;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Việt kiều Trung ương và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1.-

Thành lập Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài thay thế Ban Việt kiều Trung ương hiện nay.

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo lĩnh vực công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

Điều 2.-

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Nghiên cứu tổng hợp tình hình về cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đề xuất với Chính phủ chủ trương, chính sách đối với cộng đồng.

2- Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Chính phủ; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

3- Phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và luật pháp quốc tế; đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với Chính phủ các nước có người Việt Nam định cư theo uỷ quyền của Chính phủ.

4- Xây dựng chủ trương và phương thức vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài nâng cao ý thực cộng đồng, đoàn kết tương thân tương trợ, phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng quê hương đất nước, giúp đỡ người thân ở trong nước, phối hợp với các đoàn thể trong công tác vận động thân nhân của họ ở trong nước.

5- Hướng dẫn, giúp đỡ người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các mối liên hệ với đất nước; giới thiệu với người Việt Nam định cư ở nước ngoài các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giới thiệu với trong nước khả năng của người Việt Nam ở nước ngoài; cùng với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế và xã hội ở trong nước tổ chức các mối quan hệ hợp tác về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá và các lĩnh vực khác giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với trong nước.

6- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công tác thông tin tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết tình hình đất nước, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và học tiếng Việt của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đồng thời giới thiệu với trong nước những thành tựu văn hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế của cộng đồng.

7- Phối hợp với các ngành hữu quan trong việc giải quyết chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

8- Thực hiện hợp tác quốc tế với các nước, với các tổ chức quốc tế trong công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

9- Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ về công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

10- Quản lý tổ chức, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Uỷ ban theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 3.-

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài do Chủ nhiệm Uỷ ban phụ trách; giúp việc Chủ nhiệm có các Phó Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công tác được giao, các Phó Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

Điều 4.-

Tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài gồm có:

- Văn phòng.

- Vụ Các khu vực.

- Vụ Thông tin văn hoá.

- Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học, công nghệ.

- Trung tâm Thông tin tư liệu.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế cụ thể của các đơn vị của Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài quy định.

 

Điều 5.-

Thành lập Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay thế Ban Việt kiều thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Việc thành lập Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. ở nơi có đông thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa có Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thì bố trí cán bộ chuyên trách công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân hoặc một cơ quan khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

nước ngoài, công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài do người đứng đầu cơ quan Đại diện Việt Nam phụ trách. một số địa bàn cần thiết có cán bộ chuyên trách công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn về chủ trương và nghiệp vụ công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với tổ chức làm công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài ở các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, các đoàn thể liên quan ban hành quy chế bảo đảm sự phối hợp và quan hệ công tác.

 

Điều 6.-

Nghị định này thay thế Nghị định số 3-CP ngày 18-1-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ban Việt kiều Trung ương và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7.-

Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này .

 

thuộc tính Nghị định 74-CP

Nghị định 74-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, và quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:74-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:30/07/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 74-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 74-CP
Hanoi, July 30, 1994
 DECREE
ON THE TASKS, AUTHORITY AND ORGANIZATION OF THE APPARATUS OF THE COMMITTEE FOR OVERSEAS VIETNAMESE
THE GOVERNMENT
Proceeding from the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
To promote and renew the work on overseas Vietnamese;
At the proposals of the Chairman of the Central Commission for Vietnamese Residents Abroad and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To set up the Committee for Overseas Vietnamese in replacement of the Central Commission for Vietnamese Residents Abroad.
The Committee for Overseas Vietnamese is an agency attached to the Government which exercises the function of State management and guidance in affairs related to Vietnamese who have settled abroad.
Article 2.- The Committee for Overseas Vietnamese has the following tasks and authority:
1. Studying and summing up the situation of the community of overseas Vietnamese and suggesting to the Government the line and policies towards this community.
2. Submitting to the Government draft laws and ordinances and other documents concerning overseas Vietnamese; issuing in accordance with its authority documents guiding the implementation of the Government's regulations; monitoring and inspecting the implementation of the documents already issued.
3. Cooperating with the public offices concerned to protect the legitimate rights of overseas Vietnamese on the basis of Vietnamese laws, the laws of the countries concerned, and international law; and empowered by the Government, negotiating and signing international treaties with the governments of those countries where Vietnamese have settled.
4. Working out policies and methods of encouraging overseas Vietnamese to raise their sense of community, unite with and help one another, promote their patriotic tradition, maintain the national character; creating favorable conditions for overseas Vietnamese to contribute to building the homeland and help their relatives in the country, and cooperate with mass organizations in mobilizing their relatives in the country.
5. Guiding and helping overseas Vietnamese in their contacts with the homeland; introducing to overseas Vietnamese the requirements for the econo-social development of the country and introducing to the people at home the potentials of overseas Vietnamese; together with State agencies, mass organizations, and economic and social organizations in the country, organizing cooperative relations in the fields of economy, science, technology, education and training, culture, etc., between overseas Vietnamese and the people at home.
6. Under its sponsorship and in cooperation with the agencies concerned to organize information and publicity aimed at meeting the overseas Vietnamese community's demand for keeping in touch with the situation at home, maintaining the national cultural character and learning the Vietnamese language, and at the same time, introducing to the people at home the cultural, scientific, technological and economic achievements of the Vietnamese community abroad.
7. Collaborating with the branches concerned in implementing the policy towards overseas Vietnamese.
8. Effecting international cooperation with other countries and international organizations in carrying out overseas Vietnamese work as stipulated by the Government.
9. Training cadres for the overseas Vietnamese work.
10. Managing and organizing the staff and personnel and the material facilities of the Committee in accordance with Government regulations.
Article 3.- The Committee for Overseas Vietnamese is directed by its Chairman who is assisted by a number of Vice-Chairman. The Chairman of the Committee is responsible before the Prime Minister for all the work assigned, and the Vice-Chairmen are responsible before the Chairman for the task assigned to each. The Chairman and Vice-Chairmen are appointed and dismissed by the Prime Minister.
Article 4.- The Committee for Overseas Vietnamese is composed of:
- The Office,
- The Departments for different areas,
- The Department of Information and Culture,
- The Department of Economic, Scientific and Technological Relations, and
- The Center of Information and Archives.
The Chairman of the Committee for Overseas Vietnamese will specify the function, task and staff of each department of the Committee.
Article 5.- To set up the Committee for Overseas Vietnamese directly attached to the People's Committee of Ho Chi Minh City in replacement of the Commission for Vietnamese Residents Abroad of Ho Chi Minh City. The establishment of Committees for Overseas Vietnamese in the provinces and cities directly under the Central Government is decided by the Prime Minister at the proposal of the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, the Chairman of the Committee for Overseas Vietnamese, and with the approval of the Minister-Chairman of the Governmental Commission on Organization and Personnel. Where there is a large number of relatives of overseas Vietnamese and there is not yet a committee for overseas Vietnamese, a full-time official in charge of the overseas Vietnamese work would be set up at the Office of the People's Committee or at another office of the People's Committee of provinces and cities directly under the Central Government.
In foreign countries, the overseas Vietnamese work is undertaken by the Chief of Vietnam's diplomatic representation. In a number of vital areas, there will be full-time officials in charge of this work.
The Committee for Overseas Vietnamese is responsible for guiding the organizations in charge of the overseas Vietnamese work in various ministries, branches, provinces and cities directly under the Central Government and Vietnam's diplomatic representations in foreign countries in implementing the policy towards overseas Vietnamese as well as in carrying out their work.
Under its sponsorship, the Committee for Overseas Vietnamese shall cooperate with various ministries, branches and mass organizations concerned in promulgating a statute that ensures cooperation of work and relations between them.
Article 6.- This Decree replaces Decree No. 3-CP on the 18th of January 1993 of the Government on the tasks, authority and organization of the Central Commission for Vietnamese Residents Abroad, and takes effect on the day of its issuance. All regulations made earlier which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 7.- The Chairman of the Committee for Overseas Vietnamese, the ministers, the heads of ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 74-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi