Nghị định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 205-HĐBT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1985
BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý xí nghiệp quốc doanh;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp.

 

Điều 2

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3

Các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện Quy chế này.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205-HĐBT ngày 12 tháng 7 năm 1985
của Hội đồng Bộ trưởng)

 

PHẦN I
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP

 

Điều 1

Hội đồng xí nghiệp được thành lập trong các xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp quốc doanh và công tư hợp doanh trong ngành công nghiệp (sau đây gọi tắt là xí nghiệp). Hội đồng xí nghiệp là tổ chức làm chức năng tư vấn cho giám đốc xí nghiệp về mặt hoạt động sản xuất - kinh doanh.

 

Điều 2

Thành viên của Hội đồng xí nghiệp gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và những cán bộ chủ chốt, công nhân có năng lực và kinh nghiệm về hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Giám đốc xí nghiệp là Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp.

Đối với những vấn đề có tính chất chuyên đề, Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp có thể mời thêm một số cán bộ, công nhân trong và ngoài xí nghiệp có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực đó để tham khảo ý kiến.

Thành viên hội đồng xí nghiệp do Giám đốc xí nghiệp chỉ định, có sự tham gia ý kiến của Đảng uỷ và Ban chấp hành công đoàn xí nghiệp. Số lượng thành viên khoảng trên dưới 10 người, tuỳ theo quy mô xí nghiệp (không kể số được mời tham gia ý kiến vào các chuyên đề).

 

Điều 3

Hội đồng xí nghiệp có nhiệm vụ góp ý kiến về các vấn đề:

1- Các dự án kế hoạch kinh tế - xã hội của xí nghiệp (kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm).

2- Đổi mới kỹ thuật và công nghệ sản xuất; thiết kế sản phẩm mới; nghiên cứu khoa học; ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế của sản xuất - kinh doanh.

3- Khai thác và sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất, các nguồn nguyên, vật liệu và các nguồn vốn của xí nghiệp; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

4- Bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và áp dụng chúng vào sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp.

5- Các biện pháp cải tiến quản lý và phấn đầu hạ giá thành.

6- Đề án về cải tiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất trong xí nghiệp; về hoàn thiện cơ cấu sản xuất và tổ chức quản lý; về các hình thức trả lương và kích thích vật chất trong xí nghiệp.

7- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân.

 

PHẦN II
CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP
VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC TRONG XÍ NGHIỆP

 

Điều 4

ý kiến của các thành viên Hội đồng xí nghiệp là ý kiến tham khảo đối với Giám đốc xí nghiệp. Giám đốc điều hành công việc sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp bằng quyết định của mình. Nếu trong Hội đồng xí nghiệp có những ý kiến chưa thống nhất với Giám đốc, thì Giám đốc vẫn điều hành theo quyết định của mình, đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp biết ý kiến của Hội đồng xí nghiệp.

 

Điều 5

Các thành viên của Hội đồng xí nghiệp phải đề cao tinh thần làm chủ tập thể và ý thức trách nhiệm về những ý kiến mà mình tham gia. Những ý kiến có giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của xí nghiệp.

Các thành viên của Hội đồng xí nghiệp được thông báo trước nội dung các cuộc họp, được tạo điều kiện cần thiết, để chuẩn bị ý kiến và được thảo luận dân chủ trong các cuộc họp Hội đồng.

 

Điều 6

Hội đồng xí nghiệp không thay thế và làm những việc trùng lắp với chức năng của các Hội đồng khác trong xí nghiệp.

 

Điều 7

Hội đồng xí nghiệp họp ít nhất mỗi quý một lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp có thể triệu tập họp đột xuất để góp ý kiến về những vấn đề cấp bách.

 

PHẦN III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8

Giám đốc các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này kể từ ngày ký.

Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất công nghiệp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện quy chế này.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi