Chỉ thị về phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 766/TTg NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
NGĂN CHẶN VIỆC ĐƯA TRÁI PHÉP PHỤ NỮ
VÀ TRẺ EM RA NƯỚC NGOÀI.

 

Mấy năm gần đây, tình hình mua bán phụ nữ và trẻ em để đưa trái phép ra nước ngoài xẩy ra nghiêm trọng. Mặc dầu các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em gái đưa ra nước ngoài làm nghề mại dâm, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tiến tới xoá bỏ triệt để loại tội phạm này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc theo sự phân công cụ thể sau đây:

 

1. Bộ Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em...) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ số liệu về phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã bị đưa trái phép ra nước ngoài (kể cả cho mục đích hoạt động mại dâm hoặc cưỡng ép lấy chồng nước ngoài và số trốn ra nước ngoài).

- Xác định những địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các tổ chức, đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các cá nhân có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển.

Cùng các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương kiểm tra, xoá bỏ các cơ sở dịch vụ môi giới kết hôn, kết bạn với người nước ngoài, xử lý các cơ sở dịch vụ du lịch vi phạm pháp luật trong việc đưa người ra nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ chuyên trách để phát hiện kịp thời, điều tra nhanh chóng, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, trọng điểm là bọn chủ mưu, cầm đầu đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài hoạt động mại dâm, hoặc cưỡng ép phụ nữ lấy chống người nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường biện pháp kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả việc đưa trái phép phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

- Phối hợp với Interpol và Cảnh sát các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc, Cămpuchia để phát hiện, ngăn chặn, xoá bỏ các tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ em.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài và tái hoà nhập cộng đồng số phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về.

2. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Bộ Nội vụ về mặt chính trị đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài phòng chống tội phạm này. Chuẩn bị đối sách thích hợp để làm việc với các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan về vấn đề xoá bỏ tình trạng phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị đưa trái phép ra nước ngoài.

- Phối hợp với các đoàn thể nhân dân trong việc vận động việc tranh thủ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tham gia giải quyết tình hình trên.

 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng đề án tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho số phụ nữ và trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về; đưa số bị mắc các bệnh xã hội vào các cơ sở giáo dục và chữa bệnh.

 

4. Bộ Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trước mắt ban hành Thông tư Liên ngành Kiểm sát - Tư pháp - Nội vụ - Toà án hướng dẫn các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm loại tội phạm này.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ xây dựng Hiệp định tương trợ Tư pháp với Trung Quốc, Cămpuchia trong đó có nội dung giải quyết vấn đề này.

 

5. Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch phối hợp Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ du lịch, xuất nhập cảnh để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động móc nối của các đối tượng trong nước và nước ngoài đến Việt Nam tổ chức đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở làm dịch vụ lấy danh nghĩa tổ chức tham quan du lịch nước ngoài để đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm hoặc bán cho người nước ngoài.

 

6. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân khác, với các báo, đài phát thanh, đài truyền hình tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền giáo dục trực tiếp ở cơ sở để mọi người biết thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa và tố giác tội phạm; lên án mạnh mẽ những trường hợp vi phạm.

 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí ngân sách chi cho công tác phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài hoạt động mại dâm và tái hoà nhập số người này trong cộng đồng dân cư.

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho lực lượng Công an và các ngành liên quan ở địa phương thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng đề án củng cố, quản lý chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc, giải quyết có hiệu quả việc thu gom, tiếp nhận dậy nghề cho chị em. Kiểm tra chặt chẽ các trường hợp cấp giấy phép hành nghề môi giới hôn nhân, dịch vụ, cho con nuôi ở địa phương.

 

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

thuộc tính Chỉ thị 766/TTg

Chỉ thị về phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:766/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Khánh
Ngày ban hành:17/09/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 766/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
No. 766/TTg
Hanoi, September 17, 1997
 
DIRECTIVE
ON THE ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES FOR TAKING MEASURES AGAINST THE ILLEGAL SENDING OF WOMEN AND CHILDREN ABROAD
In recent years, cross-border trafficking of women and children has become a serious problem. Though the specialized agencies have actively coordinated with the People’s Committees at various levels in discovering, arresting and punishing many offenders engaged in cross-border trafficking of women and girls for prostitution, the situation has evolved in a complex manner.
In order to promptly and effectively prevent then proceed to radically eliminate this crime, the Prime Minister requests the ministries, branches and local People�s Committees to strictly carry out the following concrete tasks assigned to them:
1. The Ministry of the Interior:
- To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches (Defense, Foreign Affairs, Labor, War Invalids and Social Affairs, Justice, Education and Training, the Child Protection and Care Committee...) and the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to firmly monitor the situation, to fully collect data on Vietnamese women and children who have been illegally sent abroad (including those who have been sent for prostitution or forced to marry foreigners or who have illegally fled the country).
- To determine the key areas and concentrate on directing the police at various levels to intensify professional measures to discover, prevent and stamp out the organizations involved in the trafficking of women and children abroad. To closely manage the population and households in the communes, wards and district townships; to coordinate with the Vietnam Fatherland Front and mass organizations in launching a movement to involve people in the prevention and fight against the offenders or those who create conditions for this evil to spread.
Together with the concerned branches and local People’s Committees to supervise and abolish the medium establishments providing services for marriages and friend-making arrangements with foreigners, and sanction tourist service establishments which break law by illegally sending people abroad.
- To strengthen its organizational structure and increase the number of full-time personnel so as to ensure timely discovery, prompt investigation and strict handling of organizations and individuals, especially the instigators and ring leaders of the sending of women and children abroad for prostitution or forcing women into marriage with foreigners.
- To coordinate with the border guards to enhance control at the border gates, effectively prevent and fight against the illegal sending of women and children across the border.
- To coordinate with the Interpol and police of the neighboring countries, especially China and Cambodia in order to discover, prevent and abolish the organizations involved in the trafficking of women and children,
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Justice and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in elaborating a plan for the prevention of cross-border trafficking of women and children as well as for the reintegration of the returning women and children into their communities.
2. The Ministry of Foreign Affairs:
- In the field of external politics, to coordinate with the Ministry of the Interior in cooperating with foreign countries to prevent and fight against this offense. To prepare suitable plans for working with the international organizations and countries concerned in order to put an end to the illegal sending of Vietnamese women and children abroad.
- To coordinate with the mass organizations in mobilizing foreign non-governmental organizations to take part in addressing this problem.
3. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs:
- To assume the prime responsibility and coordinate with Ministry of the Interior, the Ministry of Health, the Child Protection and Care Committee, the Vietnam Women’s Union and the People’s Committees of various levels in elaborating a scheme for organizing job training and find jobs for the returning women and children; sending those suffering from social diseases to educational and medical establishments.
4. The Ministry of Justice:
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of the Interior, the Supreme People�s Procuracy and the Supreme People’s Court in revising the relevant legal documents currently in force, propose amendments and supplements suitable to the present situation. In the immediate future, to issue an inter-disciplinary Circular of the Procuracy, Justice, Interior and Court services to guide various levels in conducting the investigation, prosecution, trial and severe punishment of offenses of this type.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the Interior in elaborating judiciary assistance treaties with China and Cambodia with provisions addressing this problem.
5. The Ministry of Trade and the General Department of Tourism shall coordinate with the Ministry of the Interior, the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the various branches in closely managing tourist and entry and exit service activities so as to discover and prevent attempts of those in the country and foreigners arriving in Vietnam to organize the illegal taking of women and children abroad.
- To coordinate with the Ministry of the Interior in supervising and strictly punishing those service establishments that organize overseas tours to take Vietnamese women and children abroad to work as prostitutes or to sell them to foreigners.
6. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Child Care and Protection Committee, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Central Committee of the Vietnam Women’s Union and other mass organizations, with newspapers, radio and television stations in disseminating information through the mass media and conducting on-the-spot communication and education at the grassroots level to alert the population about the schemes employed by the women and children traffickers, prevent and strongly denounce such practices.
7. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall allocate funding for the prevention and fight against the cross-border trafficking of women and children for prostitution and for the reintegration of the returnees into the communities.
8. The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall further direct and create conditions for the police and the relevant local branches to execute plans on the coordinated management of the borders and the close management of individual and household registration and take initiative in the prevention and fight against the trafficking of women and children. To direct the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs and health services to prepare plans on the strengthening and close management of compulsory medical examination and treatment centers, effectively gather the subject women and provide job training for them. To closely supervise cases of granting permits for the practice of go-between in marriage and child adoption services in the localities.
9. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to organize the implementation of this Directive.
The Ministry of the Interior shall assume the primary responsibility and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to take responsibility for overseeing and urging the implementation of this Directive and regularly report its result to the Prime Minister.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 766/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi