Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 109-HĐBT sắp xếp biên chế hành chính - sự nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỉ THị

CủA CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 311-CT

NGàY 14-10-1991 Về đẩY MạNH VIệC THựC HIệN NGHị QUYếT

109-HĐBT SắP XếP BIêN CHế HàNH CHíNH - Sự NGHIệP.

 

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng đã nghe đồng chí Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện tinh giảm biên chế hành chính sự nghiệp của các Bộ, ngành và các địa phương theo tinh thần Nghị quyết 109-HĐBT và Quyết định số 111-HĐBT.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhận thấy: tới nay tuy một số Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương đã trình được phương án và thực tế đã sắp xếp thêm một bước tổ chức và biên chế, song tình hình tiến triển nói chung chậm nhiều so với quy định của Nghị quyết 109-HĐBT. Một số Bộ và địa phương chưa thực tế bắt tay vào công việc sắp xếp tổ chức biên chế là một trong những nhiệm vụ mà Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các đồng chí Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải đích thân chỉ đạo công việc này; tăng cường cán bộ và đẩy mạnh tiến độ xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, biên chế để bảo đảm đến ngày 15-11-1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có thể duyệt xong phương án của các Bộ và những địa phương trọng điểm. Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ cùng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lịch để Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các Phó chủ tịch xét duyệt.

- Đối với các Bộ, bên cạnh việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, biên chế của cơ quan Bộ, cần làm rõ nội dung phân cấp cho địa phương để các địa phương có căn cứ sắp xếp hợp lý các Sở và tổ chức biên chế của các huyện.

Các Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Y tế và Uỷ ban Khoa học Nhà nước phải hoàn thành phương án sắp xếp các tổ chức sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt.

- Đối với các địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, căn cứ vào Nghị quyết 109-HĐBT và hướng dẫn của các Bộ, cần chủ động xây dựng phương án sắp xếp biên chế của các Sở và các huyện để trình Hội đồng Bộ trưởng duyệt. Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sẽ duyệt một số địa phương trọng điểm. Các địa phương còn lại, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng uỷ nhiệm cho Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ cùng các Bộ hữu quan xét duyệt.

2. Trong khi xem xét để xác định tổ chức và biên chế cho các cơ quan ở từng cấp, các Bộ và Uỷ ban nhân dân địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, vào yêu cầu cụ thể của công việc và các hướng về chức danh tiêu chuẩn viên chức hiện hành để bố trí cán bộ, nhân viên trong bộ máy, không cần chờ quy chế mới về công chức.

3. Đến hết quý IV-1991 nếu Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương nào chưa làm xong đề án về tổ chức và biên chế, thì ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ lấy con số biên chế năm 1991, giảm 20% để định biên chế năm 1992 cho Bộ và địa phương đó.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 109-HĐBT sắp xếp biên chế hành chính - sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 311-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/10/1991 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!