Chỉ thị về việc tổ chức thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 269-CT

NGÀY 19-10-1988 VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

Quốc hội đã thông qua Bộ Luật tố tụng hình sự và quyết định cho thi hành Bộ Luật từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Đây là một đóng góp quan trọng vào việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Bộ Luật tố tụng hình sự thể hiện tập trung chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tố tụng hình sự; trong các công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm bảo đảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Để kịp thời triển khai những việc cần thiết cho việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, các ngành ở Trung ương và Uỷ ban Nhân dân các cấp khẩn trương tiến hành những việc dưới đây:

1- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Bộ Luật tố tụng hình sự.

Cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân viên các cơ quan Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và trong nhân dân về những nội dụng chủ yếu của Bộ Luật làm cho mọi người nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật, thấy được trách nhiệm của mình tham gia phát hiện tội phạm và giúp các cơ quan pháp luật xử lý các hành vi phạm tội, đồng thời phát hiện những vi phạm pháp luật, vi phạm quyền công dân của cán bộ điều tra kiểm sát, xét xử, thi hành án.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức biên soạn đề cương và bồi dưỡng báo cáo viên đi các địa phương và cơ sở phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật thích hợp với từng loại đối tượng.

Bộ Thông tin có kế hoạch ưu tiên cho các chương trình tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật và in các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc này. Các báo, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và các địa phương có chương trình giới thiệu, giải thích có hệ thống nội dung Bộ Luật tố tụng hình sự.

Bộ Tài chính giải quyết kinh phí cần thiết cho hoạt động tuyên truyền, phố biến Bộ Luật (in tài liệu tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn cán bộ và báo cáo viên...).

Thủ trưởng các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp có kế hoạch chỉ đạo việc giới thiệu, giải thích nội dung cơ bản của Bộ Luật. Nhân dịp này, các ngành, các địa phương cần liên hệ kiểm điểm việc chấp hành pháp luật tong ngành, địa phương mình, nhằm giúp cho cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng phối hợp kế hoạch với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức việc tập huấn về Bộ Luật tố tụng hình sự cho cán bộ của các ngành, đồng thời hướng dẫn cấp tỉnh, thành phố tổ chức một đợt kiểm tra liên ngành ở địa phương nhằm giải quyết nhanh những vụ hình sự còn tồn đọng, đặc biệt cần giải quyết khẩn trường các vụ trọng án về đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, giết người, cướp tài sản.

2. Soát xét các văn bản hiện hành, xây dựng các văn bản mới bảo đảm việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự.

Bộ Luật tố tụng hình sự đặt ra nhiều chế định pháp lý mới, đòi hỏi Hội đồng Bộ trưởng và các Bộ, các cơ quan Nhà nước có liên quan phải quy định chi tiết thi hành để thực sự bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, truy tố, xét sử và thi hành án hình sự.

Các Bộ, Uỷ ban, Tổng cục tiến hành việc soát xét những văn bản có liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự; chủ động huỷ bỏ hoặc sửa đổi những văn bản do bộ, ngành mình ban hành không phù hợp với quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Đối với những văn bản liên ngành hoặc văn bản của Hội đồng Bộ trưởng thì cần có liến nghị cụ thể để kịp thời bổ sung sửa đổi.

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao soạn thảo để Hội đồng Bộ trưởng ban hành những văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự, nghiên cứu ban hành những văn bản liên ngành hướng dẫn thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự thống nhất trong cả nước.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Bộ Lâm nghiệp phối hợp với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao dự thảo pháp lệnh quy định về tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan điều tra để trình Hội đồng Nhà nước xem xét để ban hành.

3. Tăng cường tổ chức và cán bộ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục Hải quan có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của ngành làm nhiệm vụ điều tra trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được Bộ Luật quy định, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai xây dựng và củng cố các tổ chức luật sư, giám định tư pháp đủ khả năng tham gia tố tụng hình sự như Luật định, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao có kế hoạch tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ thẩm phán.

Uỷ ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với các Bộ để kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan pháp luật thi hành tốt Bộ luật tố tụng hình sự.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kết quả thi hành Chỉ thị này.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi