Chỉ thị đẩy mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 191/TTG NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1996 ĐẨY MẠNH VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

Để tăng cường công tác quản lý nhà ở, đất ở tại đô thị và đẩy mạnh việc phát triển nhà ở, ngày 5 tháng 7 năm 1994 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và Nghị định số 61/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cho các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung chi đạo việc triển khai thực hiện các Nghị định trên.

Đến nay, hầu hết các địa phương đều đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về chính sách nhà ở và đất ở, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai các Nghị định của Chính phủ và thu được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện, nhìn chung tiến độ triển khai chậm, kết quả còn bị hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và nguyện vọng của nhân dân, thậm chí một số địa phương chưa thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ đã ban hành.

Nguyên nhân chủ yếu là do lĩnh vực nhà ở, đất ở vốn rất phức tạp lại bị buông lỏng quản lý trong nhiều năm nên việc xử lý các tồn tại rất khó khăn, nhưng nhiều địa phương chưa quán triệt đầy đủ chủ trương, yêu cầu của các chính sách đã được Chính phủ ban hành. Do đó, chưa có sự chỉ đạo tập trung sát sao và thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; chưa có sự phối hợp chặt chẽ và có hiểu quả của các Ban, ngành chức năng cũng như Uỷ ban nhân dân các cấp; chưa huy động đủ lực lượng cần thiết để triển khai thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về chính sách nhà ở và đất ở, bảo đảm nguyên tắc chỉ đạo tập trung thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các cấp. Đối với các tỉnh, thành phố lớn cần thành lập Ban chỉ đạo đến cấp quận (huyện) để chỉ đạo công tác đến tận phường (xã).

2- Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương chỉ đạo và tổ chức việc đăng ký nhà ở, đất ở theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 để làm căn cứ quản lý và xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị phải thực hiện theo đúng Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994. Những giấy chứng nhận đã cấp sau ngày 5 tháng 7 năm 1994 trái với Nghị định này, phải huỷ bỏ và cấp lại theo mẫu thống nhất.

3- Tại các tỉnh, thành phố có quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải khẩn trương xây dựng đề án bán nhà ở trình Hội đồng nhân dân thông qua, trong đó xác định các khu vực nhà ở thuộc diện được bán và công bố rộng rãi cho nhân dân biết.

Đối với những nhà ở thuộc diện không được bán thì phải lập dự án cải tạo, xây dựng lại để sử dụng có hiệu quả và thực hiện chỉnh trang đô thị.

Đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ không khép kín thì phải cải tạo, sửa chữa bảo đảm tiện nghi sử dụng thành căn hộ khép kín rồi mới tiến hành bán.

4- Các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán phải khẩn trương phối hợp với các địa phương làm tốt các thủ tục cần thiết theo quy định, để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở cho người đang thuê.

5- Để bảo đảm tiến độ bán nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994, phục vụ yêu cầu quản lý xây dựng tại đô thị, phải đẩy mạnh việc xác lập hồ sơ địa chính theo các nguyên tắc sau:

- những nơi đã có bản đồ địa chính thì căn cứ vào bản đồ đó để trích thửa.

- những nơi chưa có bản đồ địa chính nhưng đã có bản đồ giải thửa cũ thì được căn cứ vào bản đồ đó để trích thửa sau khi đã kiểm tra lại.

- những nơi đã có bản đồ quy hoạch chi tiết khi giao đất cho nhân dân làm nhà ở thì được căn cứ vào bản đồ đó để trích thửa sau khi đã kiểm tra thực tế.

- Đối với những trường hợp khác, ngành địa chính phải có giải pháp tạm thời, xác định vị trí, diện tích của khuôn viên đất ở (nếu có) một cách đơn giản để thực hiện việc bán nhà dễ dàng, thuận tiện; sau đó tiếp tục đo vẽ chính xác theo quy định của ngành địa chính để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức cho nhân dân.

Việc xác lập hồ sơ địa chính rất phức tạp, khối lượng lớn, vì vậy ngoài lực lượng đo vẽ bản đồ của ngành địa chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có biện pháp huy động nhiều lực lượng đo vẽ bản đồ của các ngành: Xây dựng, Giao thông, Nông nghiệp, Địa chất, Quốc phòng... trên địa bàn, có sự quản lý Nhà nước thống nhất của ngành Địa chính. Nhất thiết không để vấn đề lập hồ sơ địa chính trở thành trở ngại làm kéo dài việc tổ chức thực hiện Nghị định số 60/CP và số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994.

6- Tiền bán nhà ở phải được sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn trương xây dựng các dự án cải tạo, sửa chữa và phát triển nhà ở để sử dụng tiền bán nhà ở có hiệu quả.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Nếu có gì khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị đẩy mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 191/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 03/04/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 191-TTg
Hanoi ,April 03, 1996

 
DIRECTIVE
ON STEPPING UP THE SALE OF STATE-OWNED DWELLING HOUSES TO CURRENT TENANTS AND GRANTING CERTIFICATES OF DWELLING HOUSE OWNERSHIP AND RESIDENTIAL LAND USE RIGHTS IN URBAN AREAS
With a view to strengthening the management of dwelling houses and residential land in urban areas and accelerating the housing development program, on July 5, 1994 the Government issued Decree No.60-CP on the rights to own dwelling houses and to use residential land in urban areas, and Decree No.61-CP on the purchase, sale and trading of dwelling houses. At the same time, the Prime Minister instructed the Ministries, central branches and People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to concentrate on guiding the implementation of the above Decrees.
So far, most localities have set up provincial Steering Committees for Policies on Dwelling Houses and Residential Land. Many localities have organized the implementation of the Government's Decrees and gained initial results.
However, after more than a year's implementing the said Decrees, generally speaking the tempo is low, and the results are still limited, thus failing to meet the managerial requirements and the people's aspiration. Moreover, a number of localities have not yet implemented the Government Decrees in a proper manner.
This is mainly due to the fact that the management of dwelling houses and residential land, which is itself a very complicated issue, has been neglected over many years, hence the handling of the remaining problems is extremely difficult. Meanwhile, many localities have not fully grasped the meaning of the undertakings and requirements of the policies promulgated by the Government. Hence, the lack of centralized, close and regular control by the provincial People's Committees; the lack of close and efficacious coordination among specialized Departments and branches as well as the People's Committees of various levels; and the unsatisfactory mobilization of the necessary forces for the implementation of the Decrees.
To speed up the sale of dwelling houses under State ownership to the current tenants and the granting of certificates of dwelling house ownership and of residential land use rights in urban areas, the Prime Minister gives the following instructions:
1. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government should improve and strengthen the operation of the provincial Steering Committees for Policies on Dwelling houses and Residential Land, ensuring the principles of centralized and uniform control; close coordination among the specialized Departments, branches and People's Committees of various levels. With regard to big provinces and cities, Steering Committees should be set up at district ( ban district) level to provide working guidanc to the wards (communes).
2. The provinces and cities should quickly direct and implement the registration of dwelling houses and residential land in accordance with Decree No.60-CP of July 5, 1994 to serve as basis for the management and consideration of the granting of certificates of dwelling house ownership and residential land use rights.
The granting of certificates of dwelling house ownership and residential land use rights in urban areas must be carried out in accordance with Decree No.60-CP of July 5, 1994. The certificates issued after July 5, 1994 which are contrary to this Decree shall be annulled and be re-issued according to a stipulated form.
3. In the provinces or cities having dwelling houses funds under State ownership, the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government must promptly work out plans on the sale of dwelling houses then submit them to the People's Councils for approval, in which the houses to be sold must be described and made public.
With regard to the dwelling houses not for sale, there must be plans on their upgrading or re-construction so as to use them efficiently and contribute to urban beautification.
With regard to multi-storeyed dwelling houses with many households residing in unself-contained apartments, they must be upgraded or repaired into self-contained apartments before being put on sale.
4. Non-business and administrative units, armed force units, mass organizations, socio-political organizations and State enterprises, which are managing dwelling houses to be sold under the State ownership, must promptly coordinate actions with the localities to fill the necessary stipulated procedures so as to speed up the sale of dwelling houses to the current tenants.
5. To ensure the time-table of the sale of dwelling houses as stipulated in Decree No.61-CP of July 5, 1994 and the granting of certificates of dwelling house ownership and residential land use rights in accordance with Decree No.60-CP of July 5, 1994, thus meeting the requirements for the management of the constructions in the urban areas, the filing of the land administration dossiers must proceed on the following principles:
- In localities where land maps are available, such maps shall be used to mark off land plots for allotment.
- In localities where land maps are not available, the old maps of the land plot, which are available shall be used for a new allotment after they are re-examined.
- In localities where the maps of detailed planning are available, the allotment of land to people for buiding dwelling houses shall be based on such maps for the allotment after a field examination.
- For other cases, the Land Administration Service must work out a provisional solution, define the location and area of the residential land plots (if any) in a simple way to facilitate the sale of houses; then to continue with the accurate measurement and map drawing as stipulated by the Land Administration Service to serve as basis for the granting of official certificates of the land use rights.
Since the filing of the land administration dossier is a very complicated and difficult work, in addition to the number of people from the Land Administration Service involved in land measuring and mapping, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to mobilize such people from branches in their localities, such as Construction, Communications, Agriculture, Geology, Defense... with the uniform State management by the Land Administration Service. The issue of filing the land administration dossier must not in any way become an obstacle that delays the implementation of Decree No.60-CP and Decree No.61-CP of July 5, 1994.
6. The sales of dwelling houses must be used in accordance with the stipulations in Decree No.61-CP of July 5, 1994. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government must promptly work out projects on the upgrading, repair and development of dwelling houses so that such money may be efficiently used.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to well implement this Directive. If any obstacle or difficulty arises, they shall have to promply report to the Prime Minister for guidance.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!