Chỉ thị về những biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 177/TTG

NGàY 20 THáNG 03 NăM 1995 Về NHữNG BIệN PHáP CấP BáCH
Về PHòNG CHáY, CHữA CHáY RừNG

 

Trong mấy năm gần đây, ở nhiều nước trên thế giới đã xẩy ra nhiều vụ cháy rừng lớn, tiêu huỷ hàng vạn ha, gây nên những thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng con người.

nước ta, trong mấy năm qua, nạn cháy rừng vẫn xảy ra nghiêm trọng; hàng năm vẫn còn hàng ngàn ha rừng bị cháy. Theo báo cáo của Bộ Lâm nghiệp, trong năm 1994 diện tích rừng bị cháy chưa giảm so với năm 1993; nhiều tỉnh vẫn bị cháy rừng lớn như: Minh Hải, Kiên Giang, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh... đã thiêu đốt tài nguyên của đất nước trị giá hàng trăm tỷ đồng; nhiều vụ cháy rừng đã đe doạ nghiêm trọng sự an toàn đối với các công trình xây dựng của Nhà nước như hệ thống điện cao áp, kho tàng, nhà cửa; đồng thời còn gây nên những tác hại rất lớn về môi trường sinh thái. Mặt khác, ngân sách của Nhà nước phải chi cho chương trình phủ xanh đồi núi trọc (chương trình 327) mỗi năm hàng trăm tỷ đồng; nếu không ngăn chặn kịp thời nạn cháy rừng, đốt rừng (kể cả phá rừng) thì rất khó hoàn thành được mục tiêu này.

Việc xảy ra cháy rừng có nhiều nguyên nhân; trước hết, do nhân dân chưa có ý thức đầy đủ về công tác bảo vệ rừng; các chủ rừng chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Bộ Lâm nghiệp và Uỷ ban Nhân dân các cấp còn xem nhẹ công tác này; lực lượng kiểm lâm chưa thực sự bám sát rừng và các trọng điểm dễ cháy. Các địa phương hầu như không có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Các Bộ, cơ quan có liên quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, còn xem đây là việc riêng của ngành lâm nghiệp.

Hiện nay, nhiều vùng như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... thời tiết rất khô hạn, lại sắp bước vào mùa nương rẫy, khả năng cháy rừng, thậm chí cháy với quy mô lớn rất dễ xảy ra. Để hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới chặn đứng nạn cháy rừng, đốt rừng, nhất là trong mùa khô sắp tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có rừng phải thực hiện ngay những điều sau đây:

1/ Ngay từ mùa khô này trở đi phải thường xuyên có biện pháp cụ thể nhằm chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn các địa phương xác định các loại rừng, các địa bàn trọng điểm dễ cháy rừng, các công trình trọng điểm dễ bị nạn cháy rừng uy hiếp và chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các cấp bố trí cán bộ bám sát những đối tượng nói trên; thực hiện chế độ tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt, nhất là trong suốt mùa khô.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có rừng, căn cứ hướng dẫn của Bộ Lâm nghiệp, phải trực tiếp xem xét phương án cụ thể về phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương mình và khẩn trương chỉ đạo thực hiện phương án đó trước mùa khô.

những địa phương đã từng xảy ra cháy rừng và có nhiều khu rừng trọng điểm dễ bị cháy hoặc có các công trình dễ bị cháy rừng uy hiếp phải thành lập Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã để giúp Uỷ ban Nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như chỉ đạo phòng chống bão, lụt. Tại Bộ Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm) phải có bộ phận thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong suốt mùa khô.

- Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan khác theo chức năng và nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Lâm nghiệp trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng và chỉ thị cho các đơn vị thuộc ngành mình ở có rừng, phải có phương pháp phòng cháy rừng và chủ động tham gia chữa cháy rừng.

2/ Khi xảy ra cháy rừng:

- Mọi tổ chức và cá nhân, kể cả các chủ rừng, khi phát hiện cháy rừng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Uỷ ban Nhân dân địa phương, cơ quan kiểm lâm, công an và đơn vị vũ trang nơi gần nhất để tham gia ứng cứu. Các chủ rừng phải chủ động tổ chức chữa cháy rừng và chịu trách nhiệm về rừng do mình quản lý bị cháy.

- Các cơ quan, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn phải có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng và phương tiện tham gia ứng cứu, chữa cháy rừng.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng. Mọi tổ chức và cá nhân phải chấp hành lệnh huy động về người và phương tiện để chữa cháy rừng. Ai không chấp hành lệnh huy động thì tuỳ theo mức độ phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

- Sau khi dập tắt lửa rừng, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan kiểm lâm và công an cùng cấp phải điều tra, tìm ra nguyên nhân và xử lý thật nghiêm những thủ phạm gây ra cháy rừng, khen thưởng thích đáng những cá nhân, đơn vị phát hiện kịp thời và có nhiều thành tích trong việc chữa cháy rừng.

- Bộ Tài chính căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Lâm nghiệp sử dụng khoản ngân sách dự bị cấp phát ngay cho Bộ Lâm nghiệp và các địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả nạn cháy rừng.

3/ Phải tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đưa công tác này vào nền nếp và chấm dứt nạn đốt rừng làm rẫy:

- Ngay từ năm 1995, Bộ Lâm nghiệp phải tổ chức hệ thống mạng lưới dự báo cháy rừng từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và ban hành quy trình, quy phạm phòng, chữa cháy rừng; hướng dẫn các chủ rừng lập phương án phòng cháy, chữa cháy; có kế hoạch xây dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy; trang bị các phương tiện tuần tra, thông báo cháy rừng; tổ chức lực lượng kiểm lâm chuyên trách về phòng cháy, chữa cháy và lực lượng quần chúng tham gia ứng cứu khi cần thiết.

Theo hướng dẫn của Bộ Lâm nghiệp, các chủ công trình, cơ quan, kho tàng... ở trong rừng và ven rừng phải xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ công trình, cơ quan, kho tàng... của mình.

- Bộ Lâm nghiệp chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi... chỉ đạo các tỉnh xây dựng quy hoạch và tổ chức việc đưa đón dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, thực hiện việc giao đất, khoán rừng cho hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào trong việc vay vốn, cây con giống, hướng dẫn các phương thức canh tác tiến bộ để phát triển sản xuất và ổn định đời sống, sớm chấm dứt nạn đốt rừng làm rẫy; chỉ đạo và kiểm tra Uỷ ban Nhân dân các cấp xem xét, thu hồi rừng để giao khoán cho người khác bảo vệ nếu chủ rừng cũ thiếu trách nhiệm để rừng bị cháy.

4/ Về tổ chức thực hiện:

- Bộ Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xét duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các địa phương; tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là trong thanh thiếu niên và học sinh ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi tổ chức của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên quốc gia; phát động phong trào xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng trong thanh, thiếu niên và học sinh; hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các cấp và tổ chức chuyên ngành thực hiện tốt Chỉ thị này; sau mùa khô hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Các Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan khác trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lâm nghiệp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về những biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 177/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 20/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 177-TTg
Hanoi. March 20, 1995

 
DIRECTIVE
ON URGENT MEASURES TO PREVENT AND FIGHT AGAINST FOREST FIRES
In the past few years, many big forest fires occurred in many countries in the world, destroying tens of thousands of hectares of forest, and causing major losses in lives and property.
In our country, forest fires still happened on a serious level. Each year, fires still affected thousands of hectares of forests. According to a report of the Ministry of Forestry, in 1994 the acreage of forests damaged by fires did not decrease compared with 1993. Big forest fires still occurred in many provinces, such as Minh Hai, Kien Giang, Kontum, Darlac, Lam Dong, Son La, Lai Chau, Quang Ninh..., destroying natural resources of the country valued at hundreds of billions of Dong. Many forest fires seriously threatened the safety of constructions of the State, such as the high voltage electric systems, storage, and houses. They also caused very big damage to the ecology. On the other hand, the State budget has been spending each year hundreds of billions of Dong on the program for regreening bare hills (Program 327). This objective could hardly be realized, if we could not check in time forest fires, and the burning and destroying of forests.
Forest fires are caused by many factors. First of all, because the people are not fully aware of the need to protect the forests. The forest owners have not seen clearly their responsibility for preventing and fighting against forest fire. The Ministry of Forestry and the People's Committees at various echelons still attach little importance to this work. The forest control forces still have not really monitored closely the forests and the key areas where the forests are most vulnerable to fires. In many localities, there are almost no plan for prevention and combat against forest fires. There is not yet a close coordination among the ministries and the concerned agencies in this regard, and most still regard this as a business of the Ministry of Forestry alone.
At present, in many areas like the Central Highlands, the western part of South Vietnam, the climate is very dry and it will be soon the season of swiddening, hence the danger of forest fires, including very big forest fires, is very great. In order to limit to the lowest possible level, and eventually to check the forest fires and the burning of forests especially in the coming dry season, the Prime Minister instructs the Ministry of Forestry, the Ministry of the Interior, the Ministry of Defense, the other concerned ministries and branches and the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government having forest land, to immediately carry out the following measures:
1. To adopt permanent and concrete measures right from this dry season, and take the initiative in preventing and fighting against forest fires:
- The Ministry of Forestry shall have to direct the localities to determine the categories of forest and the areas most vulnerable to forest fires, the important constructions most seriously threatened by forest fires, in order to direct the forest control at various levels to assign personnel to closely monitor the above mentioned objects, and apply a strict regime of patrol and guard, especially during the dry season.
- The Presidents of the People's Committees in the provinces and cities under the Central Government having forest land shall have to base themselves on the direction of the Ministry of Forestry, to personally check the concrete plans for prevention and combat against forest fires in their localities, and urgently direct the implementation of this plan prior to the dry season.
In the localities where forest fires have happened and where there are many key forests vulnerable to fires or constructions threatened by forest fires, steering committees must be founded from the provincial to the commune levels, in order to help the People's Committee at various levels to direct the prevention and combat against forest fires, with the same spirit of urgency as in the fight against storms and floods. At the Ministry of Forestry (the Forest Control Department), there must be a standing body to monitor and direct this work throughout the dry season.
- The Ministry of the Interior, the Ministry of Defense and the other concerned ministries and branches shall, according to their functions and tasks, have to closely cooperate with the Ministry of Forestry in the prevention and fight against forest fires, and instruct the units under their jurisdiction and in the forested areas, to take measures to prevent and combat forest fires, and take part in the combat against forest fires.
2. When a forest fire breaks out :
- All organizations and individuals, including the forest owners, when detecting a forest fire, shall have to notify in time the nearest local People's Committee, forest control, police and armed forces unit in order to join together in the fight. The forest owners must take the initiative in the fight against forest fires, and take responsibility for the fires happening to the forests under their management.
- The public agencies and armed forces units stationed in the locality shall have to organize the forces and means to join the fight against forest fires.
- The Presidents of the People's Committees at various levels and the Minister of Forestry are entitled to mobilize all on-the-spot forces and means to fight forest fires. All organizations and individuals must obey the order of mobilization of manpower and means to fight forest fires. Anyone, who refuses to comply with the order of mobilization shall be strictly penalized by law, depending on the extent of his violation.
- After the forest fire is put out, the People's Committee at all levels, the forest control and police at the same level must investigate and find out the cause, and mete out severe penalties against the culprit, deservedly reward and commend those individuals or units that detect in time a forest fire or make meritorious contributions to the fight against forest fires.
- The Ministry of Finance shall base itself on the proposal of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government and the Ministry of Forestry, to make available a reserve fund, and allocate it immediately to the Ministry of Forestry and the localities to help in overcoming the consequences of the forest fires.
3. There must be good preparations for the prevention and fight against forest fires, to make it a regular pattern, and to put an end to the burning of forests for swiddening:
- Right in 1995, the Ministry of Forestry must complete the network of forest fire forecast from the center to the localities; elaborate and issue the process and rules for the prevention and fight against forest fires; guide the forest owners to draw up the plans for this work; draw up the plans for building forest fire prevention and combat projects; supply means and equipment for patrol and information about forest fires; organize the forest control specialized in the prevention and combat against forest fires, and organize the population to join in the fight when necessary.
Under the guidance of the Ministry of Forestry, the owners of the constructions, offices and storages in the forest and forest fringes must draw up plans for prevention and combat against fires in order to protect their constructions, offices and storages.
- The Ministry of Forestry shall preside over and, together with the Ministry of Agriculture and Food Industry, the State Planning Committee, the Committee for Nationalities and Mountainous Regions..., direct the provinces to draw up the plans and organize the resettlement of the population in new economic zones, carry out the allocation of land and assignment of forest on a contract basis to the households, create favorable conditions for the population to borrow capital and animal and plant seeds, direct them in applying advanced methods of cultivation to develop production and stabilize their life, in order to end soon the burning of forests for cropping purpose; direct and inspect the People's Committees at all levels to examine and recover forests and assign them to other persons, if the former forest owners let forest fires occur out of irresponsibility.
4. On the organization of implementation:
The Ministry of Forestry shall preside over and coordinate with the concerned ministries and branches, to approve the plan for the prevention and fight against forest fires in the localities; organize wide dissemination and education among all strata of the population, especially the youth, youngsters and pupils, about the awareness of preventing and fighting against forest fires, the sense of responsibility and the duty of each organization and citizen in the protection of the national resources; to launch a movement of volunteer to prevent and fight against forest fires among the youth, youngsters and pupils; to guide and direct the People's Committees at various levels and the specialized organizations to carry out well this Directive. After the dry season, each year they shall make a synthetic report to the Prime Minister about the result of the prevention and fight against forest fires.
The Ministry of the Interior, the Ministry of Defense, the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Energy, the Ministry of Finance, the State Planning Committee, the General Meteorology and Hydrology Bureau, the General Tourism Department, and the other concerned ministries and branches shall, within the limit of their responsibility and powers, coordinate with the Ministry of Forestry guide the implementation of this Directive.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!