Chỉ thị về việc nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỉ THị

CủA CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 175-CT NGàY 20-5-1992

Về VIệC NGHIêM CấM CáC Tổ CHứC Và Cá NHâN LàM DịCH Vụ MANG THư RA NướC NGOàI Và MANG THư Từ NướC NGOàI

VàO VIệT NAM KHôNG HợP PHáP.

 

Theo quy định tại điều 11 Luật Công ty, điều 5 Luật doanh nghiệp tư nhân ban hành theo lệnh số 47 và 48/LCT/HĐNN8 ngày 2 tháng 1 năm 1991 và điều 5 Nghị định số 28-HĐBT ngày 6 tháng 2 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, việc hoạt động kinh doanh của công dân và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính phải được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hiện nay, có một số tổ chức cả ở Trung ương, địa phương và một số cá nhân, thậm chí có tổ chức còn hợp tác, liên doanh với các Công ty nước ngoài mở dịch vụ mang thư ra nước ngoài, mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam chưa được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Việc làm này trái với pháp luật Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Để chấm dứt các hoạt động bưu chính không hợp pháp này và bảo đảm việc thực hiện nghiêm minh pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Ngoài Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước vào Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào mà không được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam phải liên hệ với Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện để có hướng dẫn cụ thể.

3. Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cần cải tiến và mở rộng mạng lưới, mở thêm dịch vụ bưu chính mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Trong những trường hợp cần thiết, Tổng Công ty có thể mở các đại lý thu nhận bưu phẩm, kể cả bưu phẩm chuyển phát nhanh theo pháp luật hiện hành.

4. Các Bộ, các ngành Trung ương, các địa phương kiểm tra các tổ chức kinh doanh trực thuộc, nếu có mở hoặc liên doanh với nước ngoài mở dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam mà chưa được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép thì phải đình chỉ ngay các hoạt động dịch vụ đó.

Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chỉ thị này; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đặc biệt tại các cửa khẩu Việt Nam, đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị này.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về việc nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 175-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 20/05/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!