Chỉ thị về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THốNG đốC NGâN HàNG NHà NướC Số 04/CT-NH5

NGàY 7 THáNG 6 NăM 1995 Về VIệC TổNG KếT TìNH HìNH
HOạT độNG CủA CáC LOạI HìNH DOANH NGHIệP
TRONG NGàNH NGâN HàNG

 

Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 305/TTg ngày 24/5/1995 về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị ở Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc, đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công đoàn ngành triển khai gấp việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng như sau:

1. Mục tiêu và nội dung tổng kết:

Quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và phạm vi tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp đã được nêu trong Chỉ thị số 305/TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng kết công tác đổi mới các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng trong 10 năm qua (kể từ 1985), đặc biệt từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng (10-1990) đến nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện công cuộc đổi mới và thi hành Pháp lệnh Ngân hàng. Tổng kết cần nêu được những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới hoạt động Ngân hàng đến năm 2000.

2. Phân công thực hiện:

Việc tổng kết được tiến hành theo hai bước:

a. Bước 1: Dựa vào đề cương hướng dẫn tại văn bản số 2999/ĐMDN ngày 1-6-1995 của Văn phòng Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị ở Ngân hàng TW khẩn trương chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tại các thời điểm quy định, có đánh giá tình hình và nêu những nét lớn trong phương hướng phát triển của các doanh nghiệp Ngân hàng - Tín dụng thời kỳ 1996-2000 theo sự phân công nêu tại cuộc họp ngày 5-6-1995.

b. Bước 2: Cách tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành tiến hành tự tổng kết toàn diện tình hình hoạt động của đơn vị mình theo chỉ thị số 305/TTg ngày 24-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ và đề cương hướng dẫn gửi về Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:

- Các TCTD gửi báo cáo về Vụ các Định chế tài chính. Riêng các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân còn phải gửi báo cáo về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn.

- Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Vụ quản lý ngoại hối.

- Các xí nghiệp Ngân hàng gửi báo cáo về phòng quản lý xí nghiệp.

- Các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành gửi báo cáo về công đoàn ngành.

3. Về thời gian

a. Các đơn vị ở NHTW hoàn toàn báo cáo theo sự phân công nêu tại điểm 2a gửi Vụ các Định chế tài chính trước ngày 9-6-1995.

b. Vụ các Định chế tài chính tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Văn phòng Thống đốc ngày 10-6-1995.

c. Văn phòng Thống đốc xây dựng báo cáo nhanh trình Ban lãnh đạo trong cuộc họp ngày 12-6-1995 để gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15-6-1995.

d. Các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành hoàn thành việc gửi báo cáo của các đơn vị mình về Ngân hàng Nhà nước theo quy định trước ngày 20-7-1995.

e. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết các tổ chức tín dụng (chủ yếu đối với các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân) trên địa bàn gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ các Định chế tài chính) trước ngày 20-7-1995.

f. Từ 20 đến 30-7-1995 các đơn vị chức năng ở NHTW tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Thống đốc để tổng hợp chung toàn ngành.

g. Sau 1-8-1995, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị, các đơn vị tham gia báo cáo chung, Văn phòng Thống đốc tu chỉnh lại lần cuối cùng trình Thống đốc để gửi Văn Phòng Chính phủ trước ngày 10-8-1995.

Tổng kết công tác đổi mới hoạt động của Ngân hàng là một nội dung của tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp trong cả nước góp phần chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8. Đây là việc làm quan trọng và cấp bách, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ở NHTW, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc: TCTD, Tổng công ty vàng bạc đá quý, công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành, các xí nghiệp ngân hàng tập trung sức chỉ đạo để hoàn thành báo cáo tổng kết của đơn vị mình với chất lượng tốt, đúng thời gian quy định, nêu được những kiến nghị, đề xuất từ thực tế công tác ở đơn vị mình để đưa công cuộc đổi mới ngành ta ngày càng có kết quả.

thuộc tính Chỉ thị 04/CT-NH5

Chỉ thị về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/CT-NH5Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành:07/06/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 04/CT-NH5

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi