Quyết định 3865/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vật liệu dệt

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

Số: 3865/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 11954:2017
ISO 3005:1978

Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước của vải bởi hơi nước tự do;

2

TCVN 11955:2017
ISO 7771:1985

Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước của vải khi ngâm trong nước lạnh;

3

TCVN 11956:2017
ISO 9865:1991

Vật liệu dệt - Xác định tính kháng nước của vải bằng phép thử phun mưa Bundesmann;

4

TCVN 11957-1:2017
ISO 9866-1:1991

Vật liệu dệt - nh hưởng của nhiệt khô lên vải dưới áp suất thấp - Phần 1: Qui trình xử lý nhiệt khô của vải;

5

TCVN 11957-2:2017
ISO 9866-2:1991

Vật liệu dệt - Ảnh hưởng của nhiệt khô lên vải dưới áp suất thấp - Phần 2: Xác định sự thay đổi kích thước của vải khi tiếp xúc với nhiệt khô;

6

TCVN 11958:2017
ISO 10528:1995

Vật liệu dệt - Qui trình giặt thông thường dùng cho vải dệt trước khi thử tính cháy;

7

TCVN 11959:2017
ISO 18695:2007

Vật liệu dệt - Xác định độ chống thấm nước - Phép thử tác động thấm;

8

TCVN 11960:2017
ISO 18696:2006

Vật liệu dệt - Xác định độ cản hấp thu nước - Phép thử hấp thu nước thùng quay;

9

TC.VN 11961:2017
ISO 2:1973

Vật liệu dệt - Ký hiệu hướng xoăn của sợi và các sản phẩm liên quan;

10

TCVN 11962:2017
ISO 1130:1975

Vật liệu dệt - Xơ dệt - Phương pháp lấy mẫu để thử;

11

TCVN 11963:2017
ISO 10306:2014

Vật liệu dệt - Xơ bông - Đánh giá độ chín bằng phương pháp dòng khí;

12

TCVN 11964:2017
ISO 18068:2014

Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp đo hàm lượng đường bằng quang phổ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi