Quyết định 2711/QĐ-TCHQ 2016 về mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2711/QĐ-TCHQ

Quyết định 2711/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2711/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:22/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2771/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;

- Lưu: VT, NCHQ (7b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 
 
QUY ĐỊNH
CÁC NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-TCHQ ngày 22/8/2016 của T
ng cục trưởng Tng cục Hải quan)
 
Điều 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan (TCHQ) là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết, được tổ chức thực hiện dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng do Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc giao theo phương thức tuyển chọn cho các đơn vị và cá nhân đăng ký được Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan xét duyệt, nghiệm thu.
Điều 2. Các nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Các nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 (sau đây gọi là Quyết định 991) với các nội dung, mức chi cụ thể như sau:
1. Chi tiền công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ
- Hệ số tiền công theo ngày cho các chức danh thực hiện đề tài/đề án NCKH cấp Tổng cục bằng 70% định mức quy định tại Quyết định 991;
Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theo công thức và định mức sau:
Tc = Lcs x Hstcn x Snc
Trong đó:
Tc: Dự toán tiền công của chức danh.
Lcs:Lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh tính theo bảng dưới đây.
Snc: Số ngày công của từng chức danh.
Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện như sau:
 

TT
Chức danh
Mức chi
1
Chủ nhim nhim v
0,55
2
Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
0,34
3
Thành viên
0,18
4
Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
0,11

 
2. Chi hội thảo khoa học phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ
a. Thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (Công văn số 5720/BTC-KHTC ngày 07/5/2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010, Quyết định số 3151/QĐ-BTC ngày 30/11/2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010).
b. Mức chi thù lao đối với các đối tượng tham gia hội thảo khoa học
- Khung định mức chi bằng 70% định mức quy định tại Quyết định 991;
 

TT
Chức danh
Đơn vị tính
Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (1.000 đồng)
1
Người chủ trì
Buổi hội thảo
1.050
2
Thư ký hội thảo
Buổi hội thảo
350
3
Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
Báo cáo
1.400
4
Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
Báo cáo
700
5
Thành viên tham gia hội thảo
Buổi hội thảo
140

 
Điều 3. Các nội dung, mức chi đối với công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TCHQ
1. Các nội dung, mức chi đối với công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị (trừ mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ): Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 991.
2. Mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ:
- Đtài/đề án NCKH cấp Tổng cục: khung định mức chi bằng 100% định mức quy định tại Quyết định 991;
 

TT
Chức danh
Đơn vị tính
Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (1.000 đồng)
1
Chi tư vn xác đnh nhim vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đng tư vn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hội đồng
 
-
Chủ tịch hội đồng
 
700
 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
500
-
Thư ký hành chính
 
200
-
Đại biu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
 
200
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
 
350
2
Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đng tư vn tuyn chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hội đồng
 
-
Chủ tịch hội đồng
 
1.000
-
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
700
-
Thư ký hành chính
 
200
-
Đại biu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
 
350
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
 
600
3
Chi thm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
-
Tổ trưởng tổ thẩm định
Nhiệm vụ
500
-
Thành viên tổ thẩm định
Nhiệm vụ
350
-
Thư ký hành chính
Nhiệm vụ
200
-
Đại biu được mời tham dự
Nhiệm vụ
150
4
Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đồng nghiệm thu
Nhiệm vụ
 
-
Chủ tịch hội đồng
 
1.000
-
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
700
-
Thư ký hành chính
 
200
-
Đại biu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
 
350
-
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
 
600

 
Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị
Căn cứ vào kinh phí Khoa học công nghệ đã được phân bổ, các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện:
1. Đi với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: được sử dụng từ kinh phí Khoa học công nghệ hàng năm của Tổng cục Hải quan và giao cho Viện Nghiên cứu Hải quan thực hiện.
2. Đối với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: sử dụng từ kinh phí hỗ trợ được phân bcho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
3. Viện Nghiên cứu Hải quan, Thường trực Hội đồng Khoa học Tổng cục Hải quan, các Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ một cách hợp , đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
4. Các mức chi quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Trường hợp nếu áp dụng khung định mức nêu trên nhưng kinh phí chi nhiệm vụ khoa học được giao không đủ để thực hiện, Viện Nghiên cứu Hải quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Tài vụ - Quản trị thống nhất báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, cấp bổ sung.
Điều 5. Tổ chc thực hiện
1. Viện Nghiên cứu Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung trong Quyết định này.
2. Những nội dung khác không quy định trong Quyết định này thì được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015, Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 và các văn bản hướng dẫn khác của nhà nước và của Tổng cục Hải quan.
3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Viện Nghiên cứu Hải quan) để kịp thời xem xét, giải quyết.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi