Quyết định 1488/QĐ-TTg 2023 Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1488/QĐ-TTg

Quyết định 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1488/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:24/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giai đoạn 2024 - 2025, bổ sung 08 chuẩn đo lường của 07 đại lượng

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030". Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch giai đoạn 2024 - 2025 như sau:

- Duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt theo Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg;

- Đầu tư phát triển mới, bổ sung 08 chuẩn đo lường của 07 đại lượng, cụ thể:

 • 02 chuẩn đo lường thuộc 02 đại lượng cơ bản: Nhiệt độ nhiệt động học, Lượng chất;
 • 06 chuẩn đo lường thuộc 05 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Áp suất, Độ ẩm khí, Điện dung, Điện cảm, Air kerma (đối với photon).

2. 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch như sau:

- Tập trung, ưu tiên nguồn lực triển khai, phát triển các chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt;

- Phát triển chuẩn đo lường quốc gia đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện duy trì, bảo quản, sử dụng tại Việt Nam;...

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương;

- Duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia;

- Thực hiện hiệu quả các dự án song phương và đa phương về phát triển chuẩn đo lường quốc gia để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về đo lường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1488/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 1488/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030” (dưới đây gọi là Kế hoạch) với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trong giai đoạn mới, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2024 - 2025:

- Duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt theo Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đầu tư phát triển mới, bổ sung 08 chuẩn đo lường của 07 đại lượng, cụ thể:

+ 02 chuẩn đo lường thuộc 02 đại lượng cơ bản: Nhiệt độ nhiệt động học, Lượng chất.

+ 06 chuẩn đo lường thuộc 05 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Áp suất, Độ ẩm khí, Điện dung, Điện cảm, Air kerma (đối với photon).

b) Giai đoạn 2026 - 2030:

- Duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đầu tư nâng cấp mở rộng phạm vi đo, nâng cao trình độ 09 chuẩn đo lường quốc gia của 08 đại lượng đã được phê duyệt, cụ thể:

+ 01 chuẩn đo lường thuộc 01 đại lượng cơ bản: Dòng điện.

+ 08 chuẩn đo lường thuộc 07 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Lưu lượng thể tích chất lỏng, Lưu lượng khối lượng chất lỏng, Điện áp, Điện trở, Công suất, Điện năng, Suy giảm tần số cao.

- Đầu tư phát triển mới, bổ sung 36 chuẩn đo lường của 23 đại lượng, cụ thể:

+ 09 chuẩn đo lường thuộc 03 đại lượng cơ bản: 03 chuẩn đo lường Độ dài, 02 chuẩn đo lường Nhiệt độ nhiệt động học, 04 chuẩn đo lường Lượng chất.

+ 27 chuẩn đo lường thuộc 20 đại lượng dẫn xuất: Lực, Mômen lực, pH, Độ dẫn điện, Độ ẩm khí, Dòng điện xoay chiều, Từ trường, Công suất tần số cao, Cường độ trường, Mức áp suất âm thanh, 04 chuẩn đo lường Rung động, 03 chuẩn đo lường siêu âm, Công suất bức xạ, Phổ phản xạ khuếch tán, Năng suất bức xạ, Đáp ứng quang phổ, Bán kính cong, Liều hấp thụ (đối với photon), 03 chuẩn đo lường Tương đương liều (đối với photon, nơtron, beta), Chuẩn hoạt độ phóng xạ.

Danh mục chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030 chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung, ưu tiên nguồn lực triển khai, phát triển các chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Phát triển chuẩn đo lường quốc gia đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện duy trì, bảo quản, sử dụng tại Việt Nam; bảo đảm trình độ chuẩn tương đương với trình độ chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.

b) Đạt độ chính xác và phạm vi đo cần thiết tương đương với đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đầu (primary standards) hoặc chuẩn thứ (secondary standards), giữ vai trò là chuẩn đo lường quốc gia cho từng lĩnh vực đo tương ứng, bảo đảm tính liên kết của chuẩn tới Hệ đơn vị đo quốc tế (SI), đảm bảo thời hạn hoàn thành.

c) Đồng bộ giữa chuẩn đo lường quốc gia được trang bị với thiết bị sao truyền, thiết bị phụ trợ, bảo đảm chuẩn đo lường quốc gia được dẫn xuất đến chuẩn chính đang sử dụng trong các ngành kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đảm bảo thời hạn hoàn thành.

3. Đào tạo cán bộ

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương.

4. Duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

a) Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết của chuẩn đo lường quốc gia với Hệ đơn vị đo quốc tế (SI).

b) Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất (mặt bằng, nhà xưởng, môi trường phòng thí nghiệm,...) phù hợp với yêu cầu duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia. Thiết lập, cập nhật, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến chuẩn đo lường quốc gia.

c) Sử dụng chuẩn đo lường quốc gia phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp; hoạt động sản xuất, hiệu chuẩn các chuẩn đo lường, chất chuẩn của các bộ, ngành, địa phương.

d) Thống nhất hoạt động sao truyền chuẩn từ chuẩn đo lường quốc gia đến các chuẩn chính của các bộ, ngành, địa phương.

đ) Thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường ở cấp quốc tế và quốc gia.

5. Hợp tác quốc tế

a) Cử cán bộ tham gia các chương trình so sánh liên phòng về đo lường ở cấp quốc tế, hội thảo kỹ thuật về đo lường của các tổ chức đo lường quốc tế và tham gia các ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật về đo lường của các tổ chức đo lường quốc tế, khu vực như: Tổ chức Đo lường pháp định quốc tế (OIML), Văn phòng Cân đo quốc tế (BIPM), Tổ chức Đo lường pháp định châu Á - Thái Bình Dương (APLMF), Chương trình Đo lường châu Á - Thái Bình Dương (APMP),... Chủ động tham gia các dự án nghiên cứu chung, tham gia so sánh về đo lường ở cấp quốc tế đối với các lĩnh vực đo; tiếp tục tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA).

b) Thực hiện hiệu quả các dự án song phương và đa phương về phát triển chuẩn đo lường quốc gia để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về đo lường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách; đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Khuyến khích, thu hút đóng góp kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo quy định pháp luật.

2. Việc bố trí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước theo khả năng cân đối ngân sách, phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, về khoa học và công nghệ, về đo lường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

b) Định kỳ hằng năm, giao các cơ quan giữ chuẩn đo lường quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư phát triển chuẩn đo lường theo từng giai đoạn, phù hợp với Kế hoạch này.

c) Định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu quản lý, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này ở các bộ; ngành, địa phương.

d) Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường chính, bảo đảm liên kết chuẩn, thống nhất chung định hướng phát triển chuẩn đo lường quốc gia, hoàn thành trong năm 2025.

đ) Hướng dẫn thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường đối với các chuẩn đo lường quốc gia ở cấp quốc gia và cấp quốc tế để nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm trong nước về đo lường.

e) Định kỳ 03 năm, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học kỹ thuật về chuẩn đo lường quốc gia với sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

g) Chủ trì, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

Căn cứ Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt; tổng hợp đề xuất kinh phí của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan trung ương, trình cấp có thẩm quyền dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, khoa học và công nghệ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

3. Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước được phân công:

a) Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đầu tư, thiết lập các chuẩn đo lường chính thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm liên kết chuẩn đến chuẩn đo lường quốc gia.

c) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tham gia Chương trình so sánh liên phòng về đo lường để nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm về đo lường.

d) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường được phân công quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, CN, NN, NC, ĐMDN, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (2) NTN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Đại lượng

Tên chuẩn

Độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo1

Ghi chú

Năm 2023

Giai đoạn 2024 - 2025

Giai đoạn 2026 - 2030

A

Đại lượng cơ bản

         

1

Độ dài

Nguồn bước sóng chuẩn Laser He - Ne 633 nm ổn định tần số bằng I-ốt

2,5.10-11

2,5.10-11

2,5.10-11

CQG2

Hệ thống chuẩn lĩnh vực căn mẫu song phẳng đến 1 m

-

-

(20 ÷ 40) nm

QH3

Hệ thống chuẩn lĩnh vực thước vạch đến 1 m

-

-

(0,1 ÷ 0,2) μm

QH

Hệ thống chuẩn lĩnh vực trắc địa và độ dài lớn đến 50 m

-

-

(1 ÷ 11) μm

QH

2

Khối lượng

Quả cân chuẩn 1kg

60 μg

60 μg

60 μg

CQG

3

Thời gian - Tần số

Bộ đồng hồ nguyên tử Cesium

2.10-13

2.10-13

2.10-13

CQG

4

Dòng điện

Chuẩn quốc gia dòng điện một chiều

7 ppm

7 ppm

5 ppm

CQG

5

Nhiệt độ nhiệt động học

Hệ thống các điểm chuẩn nhiệt độ

   

Điểm ba của Argon (Ar)

-

-

0,8 mK

QH

Điểm ba của thủy ngân (Hg) tinh khiết

0,5 mK

0,5 mK

0,5 mK

CQG

Điểm ba của nước (H2O) tinh khiết

0,5 mK

0,5 mK

0,5 mK

CQG

Điểm nóng chảy của Gali (Ga) tinh khiết

0,6 mK

0,6 mK

0,6 mK

CQG

Điểm đông đặc của Indi (In)

-

-

0,8 mK

QH

Điểm đông đặc của thiếc (Sn) tinh khiết

1 mK

1 mK

1 mK

CQG

Điểm đông đặc của kẽm (Zn) tinh khiết

1,2 mK

1,2 mK

1,2 mK

CQG

Điểm đông đặc của nhôm (Al) tinh khiết

2mK

2mK

2mK

CQG

Điểm đông đặc của bạc (Ag) tinh khiết

5 mK

5 mK

5mK

CQG

Điểm chuẩn vật đen Indi (In)

0,16 °C

0,16 °C

0,16 °C

CQG

Điểm chuẩn vật đen thiếc (Sn)

0,14 °C

0,14 °C

0,14 °C

CQG

Điểm chuẩn vật đen kẽm (Zn)

0,17 °C

0,17 °C

0,17 °C

CQG

Điểm chuẩn vật đen nhôm (Al)

0,23 °C

0,23 °C

0,23 °C

CQG

Điểm chuẩn vật đen bạc (Ag)

0,35 °C

0,35 °C

0,35 °C

CQG

Điểm chuẩn vật đen đồng (Cu)

-

(0,2 ÷ 0,5)°C

(0,2 ÷ 0,5) °C

QH

6

Cường độ sáng

Chuẩn quốc gia cường độ sáng

0,5 %

0,5 %

0,5 %

CQG

7

Lượng chất

Dung dịch chuẩn kim loại kẽm (Zn)

0,2 %

0,2 %

0,2 %

CQG

Chất chuẩn tinh khiết hữu cơ

-

-

(0,5 ÷ 1,0)%

QH

Dung dịch chuẩn hữu cơ

-

-

(1,0 ÷ 2,0) %

QH

Chất chuẩn tinh khiết vô cơ

-

-

(0,5 ÷ 1,0)%

QH

Dung dịch chuẩn vô cơ

-

(0,5 ÷ 1,0)%

(0,5 ÷ 1,0) %

QH

Khí chuẩn

-

-

(1,0 ÷ 2,0) %

QH

B

Đại lượng dẫn xuất

         

1

Góc phẳng

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về góc phẳng

0,1”

0,1”

0,1”

CQG

2

Dung tích

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về dung tích

0,004 %

0,004 %

0,004 %

CQG

3

Lưu lượng thể tích chất lỏng

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về lưu tốc thể tích chất lỏng

0,1 %

(1÷200) m3/h

0,1 %

(1÷200) m3/h

≤0,1%
Đến 600 m3/h

CQG

Chuẩn quốc gia hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu

0,08 %
Đến 150 m3/h

0,08 %
Đến 150 m3/h

≤ 0,06 %
Đến 500 m3/h

CQG

4

Lưu lượng khối lượng chất lỏng

Chuẩn quốc gia hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước

0,05 %

(0 ÷ 10) kg/s

0,05 %

(0 ÷ 10) kg/s

≤ 0,08 %

(8 ÷ 80) kg/s

CQG

5

Lưu lượng thể tích và khối lượng chất khí

Chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng thể tích chất khí kiểu Piston

0,12%

0,12%

0,12%

CQG

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về lưu lượng khí kiểu chuông

0,2 %

0,2 %

0,2 %

CQG

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về lưu lượng khí kiểu PVTt

0,2 %

0,2 %

0,2 %

CQG

6

Vận tốc khí

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí gồm hai chuẩn: đĩa vận tốc chuẩn và chuẩn đo vận tốc khí kiểu Laser Doppler

0,15 %

0,15 %

0,15 %

CQG

7

Lực

Chuẩn quốc gia máy chuẩn lực đến 100 kN

2.10-5

2.10-5

2.10-5

CQG

Máy chuẩn lực kiểu thủy lực đến 10 MN

-

-

5.10-4

QH

8

Mômen lực

Máy chuẩn mômen lực đến 2 kN · m

-

-

5.10-4

QH

9

Độ cứng

Máy chuẩn độ cứng HNG - 250 thang đo HRC

0,3 HRC

0,3 HRC

0,3 HRC

CQG

10

Áp suất

Chuẩn quốc gia áp kế piston đo áp suất chênh áp

0,006 %

(0 ÷ 20) MPa

0,006 %

(0 ÷ 20) MPa

0,006 %

(0 ÷ 20) MPa

CQG

Chuẩn áp kế piston đo áp suất cực thấp

0,003 %

(0 ÷ 15)kPa

0,003 %

(0 ÷ 15) kPa

0,003 %

(0 ÷ 15) kPa

CQG

Chuẩn áp kế piston khí

0,0025 %

(5÷175) kPa

0,0025 %

(5÷175) kPa

0,0025 %

(5 ÷ 175) kPa

CQG

Chuẩn áp kế piston thủy lực

0,0053 %

(0,7 ÷ 275) MPa

0,0053 %

(0,7 ÷ 275) MPa

0,0053 %

(0,7 ÷ 275) MPa

CQG

Chuẩn áp kế piston khí

0,005 %

(1,4 ÷ 7000) kPa

0,005 %

(1,4 ÷ 7000) kPa

0,005 %

(1,4 ÷ 7000) kPa

CQG

Chuẩn áp kế piston thủy lực

0,0055 %

(0,5 ÷ 1000) bar

0,0055 %

(0,5 ÷ 1000) bar

0,0055 %

(0,5 ÷ 1000) bar

CQG

Hệ thống chuẩn đo lường áp suất thủy lực kiểu piston (đo áp suất dư cao)

-

0,004 %

0,004 %

QH

Hệ thống chuẩn đo lường áp suất khí kiểu piston (đo áp suất dư)

-

0,0025 %

0,0025 %

QH

11

Khối lượng riêng chất lỏng

Chuẩn quốc gia khối lượng riêng chất lỏng

(0,02 ÷ 0,05) kg/m3

(0,02 ÷ 0,05) kg/m3

(0,02 ÷ 0,05) kg/m3

CQG

12

Độ nhớt động học

Chuẩn quốc gia nhớt kế mao quản chuẩn

(0,19 ÷ 0,32)%

(0,19 ÷ 0,32)%

(0,19 ÷ 0,32)%

CQG

13

pH

Hệ thống chuẩn pH (Hamed cell)

-

-

0,007 pH

QH

14

Độ dẫn điện

Hệ thống chuẩn độ dẫn điện

-

-

(0,5 ÷ 1,0)%

BS4

15

Độ ẩm khí

Hệ thống chuẩn độ ẩm không khí

-

0,3 %rh

0,3 %rh

QH

Hệ thống chuẩn điểm sương/ nhiệt độ điểm băng nhiệt độ thấp (-100 ÷ 30) °C dp

-

-

(0,2 ÷ 0,3) °C dp

QH

16

Điện áp

Chuẩn điện áp một chiều

1 ppm

1 ppm

0,5 ppm

CQG

17

Điện trở

Chuẩn điện trở

1 ppm

1 ppm

0,5 ppm

CQG

18

Công suất

Chuẩn công suất

40 ppm

40 ppm

8 ppm

CQG

19

Điện năng

Chuẩn điện năng

50 ppm

50 ppm

10 ppm

CQG

20

Điện dung

Chuẩn điện dung

-

5 ppm

5 ppm

QH

21

Điện cảm

Chuẩn điện cảm

-

8 ppm

8 ppm

QH

22

Điện áp xoay chiều

Chuẩn điện áp xoay chiều

5 ppm

5 ppm

5 ppm

CQG

23

Dòng điện xoay chiều

Hệ thống chuẩn dòng điện xoay chiều

-

-

15 ppm

BS

24

Từ trường

Chuẩn từ trường

-

-

40 ppm

BS

25

Công suất tần số cao

Hệ thống chuẩn công suất cao tần

-

-

3 %

(10 MHz ÷ 40 GHz)

QH

26

Suy giảm tần số cao

Chuẩn quốc gia suy giảm tần số cao

0,06 dB

(10 MHz ÷ 18 GHz)

0,06 dB

(10 MHz ÷ 18 GHz)

0,06 dB

(10 MHz ÷ 40 GHz)

CQG

27

Cường độ trường

Hệ thống chuẩn cường độ trường

-

-

1 dB

(10 MHz ÷ 4 GHz)

QH

28

Mức áp suất âm thanh

Chuẩn đo lường quốc gia mức áp suất âm thanh

0,04 dB

0,04 dB

0,04 dB

CQG

Hệ thống chuẩn âm thanh trường tự do

-

-

(0,3 ÷ 0,45) dB

QH

29

Rung động

Chuẩn đo lường quốc gia về rung động

0,3 %

0,3 %

0,3 %

CQG

Hệ thống chuẩn rung động tần số thấp

-

-

0,5 %

Đến 0,1 Hz

QH

Hệ thống chuẩn rung động tần số cao

-

-

0,5 %

Đến 20 kHz

QH

Chuẩn gia tốc góc

-

-

0,5 %

QH

Hệ thống chuẩn đo độ nhạy sốc

-

-

0,5 %

(0,3 ÷ 10) ms

QH

30

Siêu âm

Chuẩn mức áp suất thủy âm

-

-

2dB

Đến 120 kHz

BS

Chuẩn công suất siêu âm

-

-

(3,0 ÷ 12,0)%

(0,002 ÷ 150,0) W

Chuẩn Hydrophone

-

-

10,2%

(0,5 ÷ 20) MHz

31

Độ chói

Chuẩn đo lường quốc gia về độ chói

0,66 %

0,66 %

0,66 %

CQG

32

Quang thông

Chuẩn đo lường quốc gia quang thông

0,66 %

0,66 %

0,66 %

CQG

33

Công suất bức xạ

Hệ thống chuẩn công suất bức xạ

-

-

0,5 %

QH

34

Phổ phản xạ khuếch tán

Bộ mẫu chuẩn phổ phản xạ khuếch tán và đèn chuẩn phổ

-

-

(0,2 ÷ 0,5) %

QH

35

Phổ truyền qua

Chuẩn đo lường quốc gia về phổ truyền qua

0,24 %

0,24 %

0,24 %

CQG

36

Năng suất bức xạ

Hệ thống chuẩn đầu đo tấm pin năng lượng mặt trời

-

-

1,5 %

BS

37

Đáp ứng quang phổ

Hệ thống chuẩn đáp ứng quang phổ

-

-

5,0 %

BS

38

Bán kính cong

Hệ thống chuẩn bán kính cong quang học

-

-

0,1 %

BS

39

Liều hấp thụ (đối với photon)

Chuẩn liều hấp thụ

-

-

(1,5 ÷ 2,0) %

QH

40

Air kerma (đối với photon)

Chuẩn Air kerma

-

(2,0 ÷ 3,0) %

(2,0 ÷ 3,0) %

QH

41

Tương đương liều (đối với photon, nơtron, beta)

Chuẩn tương đương liều:

       

Chuẩn tương đương liều cho photon

-

-

(3,0 ÷ 5,0) %

QH

Chuẩn tương đương liều cho beta

-

-

(5,0 ÷ 8,0) %

QH

Chuẩn tương đương liều cho nơtron

-

-

(8,0 ÷ 10,0)%

QH

42

Chuẩn hoạt độ phóng xạ

Chuẩn hoạt độ

-

-

(3,0 ÷ 5,0) %

QH

 

______________________________

1 Độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo: Là độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo thể hiện trình độ chuẩn đo lường quốc gia cần đạt được.

2 CQG (Chuẩn đo lường quốc gia): Là chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt theo Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia của Quyết định số 165/2004/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2004 hoặc Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

QH (Quy hoạch): Là chuẩn đo lường quốc gia đã được Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được đầu tư.

4 BS (Bổ sung): Là chuẩn đo lường quốc gia lần đầu được đưa vào Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi