Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Philipin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Hiệp định 22/2004/LPQT

Hiệp định 22/2004/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Philipin
Cơ quan ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ Cộng hoà PhilipinSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/2004/LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Hiệp địnhNgười ký:Đặng Hữu; William G.Padolina
Ngày ban hành:24/04/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Hiệp định 22/2004/LPQT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2004/LPQT

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin về hợp tác khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2003./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHILIPIN VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin, dưới đây được gọi là “Các Bên tham gia Hiệp định”.

Mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ về khoa học và công nghệ trên cơ sở lợi ích của Các Bên, và phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật đã ký ngày 9 tháng 1 năm 1978.

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Các Bên tham gia Hiệp định sẽ thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi Bên, trong những lĩnh vực Các Bên cùng quan tâm, có thể bao gồm những lĩnh vực nêu trong phụ lục kèm theo Hiệp định này và những lĩnh vực khác.

Điều 2. Nhằm đạt được mục tiêu nêu tại Điều 1 trên đây, các hoạt động dưới đây sẽ được tiến hành:

(a) trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về khoa học và công nghệ.

(b) trao đổi cán bộ kỹ thuật và các loại cán bộ khác để khảo sát, tham quan, nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

(c) cùng thực hiện phối hợp thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động trên lãnh thổ của một hoặc cả hai bên tham gia Hiệp định, và

(d) các hình thức khác về hợp tác khoa học và công nghệ có thể được các bên tham gia Hiệp định thỏa thuận với nhau.

Điều 3. Các điều khoản và điều kiện, bao gồm cả các chi phí thực hiện, sẽ được Các Bên tham gia Hiệp định thỏa thuận với nhau đối với từng chương trình, dự án hoặc hoạt động được tiến hành theo Hiệp định này.

Điều 4. Tùy theo pháp luật và quy định hiện hành của mình, mỗi Bên tham gia Hiệp định sẽ đảm bảo cho công dân của Bên kia tiến hành các hoạt động theo Hiệp định này mọi sự hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ.

Điều 5. Nhằm thực hiện Hiệp định này, Các Bên tham gia Hiệp định đồng ý thành lập một Tiểu ban hỗn hợp, Tiểu ban này sẽ họp theo yêu cầu của một trong hai Bên. Các cuộc họp như vậy sẽ được tổ chức luân phiên tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Philipin.

Đại diện của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Đại diện của Cộng hòa Philipin là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 6. Các điều khoản của Hiệp định này sẽ không hạn chế quyền của mỗi Bên tham gia Hiệp định tiến hành các biện pháp liên quan tới bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

Điều 7. Mỗi Bên tham gia Hiệp định có thể yêu cầu bằng văn bản việc sửa đổi hoặc bổ sung Hiệp định này. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung được Hai Bên tham gia Hiệp định thỏa thuận sẽ được ghi thành văn bản và sẽ là một phần không tách rời của Hiệp định. Việc sửa đổi hoặc bổ sung nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày do Hai Bên tham gia Hiệp định quyết định.

Điều 8. Mọi sự khác biệt hoặc bất đồng nẩy sinh do cách diễn giải hoặc áp dụng các điều khoản nêu trên sẽ được hòa giải thông qua trao đổi hoặc đàm phán giữa Các Bên tham gia Hiệp định mà không cần tham khảo với bất kỳ bên thứ ba hoặc tòa án quốc tế nào.

Điều 9. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày Các Bên tham gia Hiệp định trao đổi công hàm ngoại giao xác định sự hoàn tất các yêu cầu pháp lý của mình, và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi kết thúc do một Bên tham gia Hiệp định thông báo cho Bên kia bằng văn bản qua đường ngoại giao về việc kết thúc Hiệp định, ít nhất 6 tháng trước thời hạn dự định kết thúc. Việc kết thúc Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý của các chương trình, các dự án, các hoạt động hoặc bất kỳ sự hợp tác nào khác được chấp thuận hoặc tiến hành trong giai đoạn có hiệu lực của Hiệp định này.

Làm bằng cứ cho những Thỏa thuận trên đây, những người ký tên dưới đây, là đại diện có thẩm quyền của hai Chính phủ, đã ký vào Văn bản Hiệp định này.

Hiệp định này làm tại Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 1996, thành hai bản bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh, cả hai văn bản đều có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau về giải thích Hiệp định, bản tiếng Anh sẽ là cơ sở./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHILIPIN
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

William G.Padolina

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Đặng Hữu

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHILIPIN

 

1. Nghiên cứu về công nghiệp.

2. Vi điện tử.

3. Công nghệ sinh học.

4. Tiêu chuẩn hóa, các dịch vụ khoa học và kiểm nghiệm.

5. Môi trường.

6. Quản lý sinh vật hoang dã và các nguồn tài nguyên biển.

7. Viễn thám.

8. Thông tin khoa học và công nghệ.

9. Đào tạo về quản lý khoa học và công nghệ.

10. Khí tượng học.

11. Nông nghiệp.

12. Năng lượng nguyên tử.

13. Các lĩnh vực khác hai bên cùng thỏa thuận./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi