Quyết định 01/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

------------

Số: 01/2004/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH:

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Về công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển

 Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

nhayCác quy định về mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen tại lô hợp đồng 15-1 tại Quyết định số này được thay thế bởi Quyết định 2640/QĐ-BGTVT theo quy định tại Khoản 1 Điều 4.nhay

Căn cứ Điều 57 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990'

Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam; Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 1044/ DEV-03 ngày 31/ 12/ 2003 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long về việc công bố chính thức mở cảng và vùng an toàn Cảng xuất dầu thô tại mỏ Sư Tử Đen kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-

Nay cho phép Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng.

- Vùng đón trả hoa tiêu của Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen nằm trong đường tròn có bán kính 02 hải lý với tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Vĩ độ: j = 10o 21’ 24" N ; Kinh độ: l = 108o 23’ 38" E.

Điều 2.-

1. Cảng vụ Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen và căn cứ điều kiện thực tế về thời tiết, sóng gió, độ sâu khu nước của cảng để cho phép tàu biển có các thông số kỹ thuật phù hợp ra, vào làm hàng tại cảng bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;

2. Cảng vụ Vũng Tàu được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3.- 

1. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long chịu trách nhiệm tổ chức khai thác Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen an toàn, đúng mục đích, đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;

2. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long được thu các loại giá dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4.- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen theo quy định của pháp luật.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/ 1/ 2004.

Điều 6.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng

 

(đã ký)

 

Phạm Thế Minh

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 01/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/2004/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------
Số: 01/2004/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Về công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển
 Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Điều 57 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990'
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam; Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 1044/ DEV-03 ngày 31/ 12/ 2003 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long về việc công bố chính thức mở cảng và vùng an toàn Cảng xuất dầu thô tại mỏ Sư Tử Đen kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.-
- Nay cho phép Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng.
- Vùng đón trả hoa tiêu của Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen nằm trong đường tròn có bán kính 02 hải lý với tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Vĩ độ: j = 10o 21’ 24" N ; Kinh độ: l = 108o 23’ 38" E.
Điều2.- 
1. Cảng vụ Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen và căn cứ điều kiện thực tế về thời tiết, sóng gió, độ sâu khu nước của cảng để cho phép tàu biển có các thông số kỹ thuật phù hợp ra, vào làm hàng tại cảng bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;
2. Cảng vụ Vũng Tàu được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.
Điều 3.- 
1. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long chịu trách nhiệm tổ chức khai thác Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen an toàn, đúng mục đích, đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;
2. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long được thu các loại giá dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 4.- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen theo quy định của pháp luật.
Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/ 1/ 2004.
Điều 6.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
KT. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng
 
(đã ký)
 
Phạm Thế Minh
 

 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!