Quyết định 174/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------

Số: 174/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT CẬP NHẬT, BỔ SUNG LẬP

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TUYẾN SÔNG THAO TỪ VIỆT TRÌ ĐẾN LÀO CAI

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép cập nhật, bổ sung lập Dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai;

Xét tờ trình số 1836/TTr-CĐS ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Cục Đường sông Việt Nam) trình thẩm định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát - thiết kế và dự toán kinh phí cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến vận tải sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chấp thuận nội dung cơ bản đề cương khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến vận tải sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai.

Điều 2. Tạm duyệt dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến vận tải sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai với giá trị là: 3.590.661.826 đồng (Ba tỷ, năm trăm chín mươi triệu, sáu trăm sáu mươi mốt nghìn, tám trăm hai mươi sáu đồng).

Trong đó:

 - Chi phí điều tra, thu thập tài liệu: 16.205.543 đ

 - Chi phí khảo sát địa hình: 952.719.412 đ

 - Chi phí khảo sát địa chất: 672.219.741 đ

 - Chi phí khảo sát thủy văn: 141.573.662 đ

 - Chi phí NC chế độ TLực trên mô hình toán (có VAT): 150.000.000 đ

 - Chi phí lập dự án đầu tư bổ sung (tạm tính): 1.470.870.000 đ

 - Chi phí chuyển quân, máy thiết bị khảo sát: 10.422.186 đ

 - Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%(KSĐH+KSĐC+KSTV): 176.651.282 đ

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn vốn: Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

2. Tiến độ: Hoàn thành Quý 2 năm 2009.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư theo các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Điều 4. Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục QLXD &CL CTGT, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Kho bạc Nhà nước Tp Hà Nội;
- Ban Quản lý dự án đường sông;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Trường

 

 

thuộc tính Quyết định 174/QĐ-BGTVT

Quyết định 174/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát cập nhật, bổ sung lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì đến Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:174/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:19/01/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 174/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi