Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 38/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: NGHI HƯƠNG, NGHI THU
THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN
-------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An như sau:
1. Thành lập phường Nghi Hương thuộc thị xã Cửa Lò trên cơ sở toàn bộ 999,79 ha diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu của xã Nghi Hương.
Phường Nghi Hương có 999,79 ha diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Nghi Hương: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Nam giáp phường Nghi Hòa; Bắc giáp phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.
2. Thành lập phường Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò trên cơ sở toàn bộ 317,21 ha diện tích tự nhiên và 6.125 nhân khẩu của xã Nghi Thu.
Phường Nghi Thu có 317,21 ha diện tích tự nhiên và 6.125 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Nghi Thu: Đông giáp biển Đông; Tây giáp các xã: Nghi Khánh, Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Nam giáp phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò và xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Bắc giáp xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc và phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.
3. Sau khi thành lập các phường, thị xã Cửa Lò có 2.781,43 ha diện tích tự nhiên và 70.398 nhân khẩu; có 7 phường trực thuộc, gồm: Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Tân, Nghi Thủy, Nghi Hải, Nghi Hòa.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 38/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực